Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ROK 2006 Aleksander Preca 2007-02-22 14:26:42
ROK 2007 Aleksander Preca 2007-02-22 14:26:28
Burmistrz - Andrzej Hypki - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-02-22 14:22:24
Dane teleadresowe Aleksander Preca 2007-02-22 08:41:17
Zagospodarowanie osiedla ul. Dworcowa w Kaliszu Pomorskim II etap – budowa drogi p-pożarowej. Magdalena Dąbrowska 2007-02-21 13:57:40
Zagospodarowanie osiedla ul. Dworcowa w Kaliszu Pomorskim II etap – budowa drogi p-pożarowej. Magdalena Dąbrowska 2007-02-21 13:40:27
Zagospodarowanie osiedla ul. Dworcowa w Kaliszu Pomorskim II etap – budowa drogi p-pożarowej. Magdalena Dąbrowska 2007-02-21 13:27:22
Zagospodarowanie osiedla ul. Dworcowa w Kaliszu Pomorskim II etap – budowa drogi p-pożarowej. Magdalena Dąbrowska 2007-02-21 13:24:25
Zagospodarowanie osiedla ul. Dworcowa w Kaliszu Pomorskim II etap – budowa drogi p-pożarowej. Magdalena Dąbrowska 2007-02-21 12:09:14
Zarządzenie nr 15 z 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Aleksander Preca 2007-02-19 11:21:26
Zarządzenie nr 14 z 2007 roku w sprawie powołania do składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aleksander Preca 2007-02-19 11:07:06
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2007 roku Magdalena Dąbrowska 2007-02-16 13:50:56
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2007 roku Magdalena Dąbrowska 2007-02-16 13:50:50
Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-02-16 13:27:20
Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-02-16 13:26:55
Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-02-15 13:30:58
Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-02-15 13:30:34
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. rozwoju gminy i funduszy pomocowych - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-02-15 13:16:06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. rozwoju gminy i funduszy pomocowych - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-02-15 13:14:04
Informacja o wynikach naboru - lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-02-08 14:35:52
Zarządzenie nr 13 z 2007 roku w sprawie powołania do składu Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksander Preca 2007-02-08 11:05:15
Zarządzenie nr 12 z 2007 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2007 Aleksander Preca 2007-02-08 11:03:00
Zarządzenie nr 11 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok Aleksander Preca 2007-02-08 10:59:14
Uchwała NR IV/32/2007 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim oraz hali sportowej w Pomierzynie Aleksander Preca 2007-02-08 10:47:37
Uchwała NR IV/31/2007 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Statutowej Aleksander Preca 2007-02-08 10:44:34
Uchwała NR IV/30/2007 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę Nr XXX/167/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-02-08 10:43:14
Uchwała NR IV/29/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-02-08 10:37:54
Uchwała NR IV/28/2007 Rady Miejskiej w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-02-08 10:35:21
Uchwała NR IV/27/2007 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Aleksander Preca 2007-02-08 10:30:35
Uchwała NR IV/26/2007 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2007 Aleksander Preca 2007-02-08 10:28:00
Uchwała NR III/25/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidywanych do realizacji w 2007r. Aleksander Preca 2007-02-07 14:49:58
Uchwała NR III/24/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 r. Aleksander Preca 2007-02-07 14:48:50
Uchwała NR III/24/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-02-07 14:48:24
Uchwała NR III/25/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidywanych do realizacji w 2007r. Aleksander Preca 2007-02-07 13:07:21
Uchwała NR III/24/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-02-07 13:04:57
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Studnica Magdalena Dąbrowska 2007-02-07 09:15:43
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Studnica Magdalena Dąbrowska 2007-02-07 09:12:29
ROK 2007 Aleksander Preca 2007-02-06 10:46:53
Plan pracy Rady Miejskiej na 2007 rok - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-02-06 10:46:42
ROK 2007 Aleksander Preca 2007-02-06 10:46:09