Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 13:39:47
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 12:46:10
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 12:45:59
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- zamiejskich Magdalena Dąbrowska 2007-01-05 12:45:32
Uchwała NR III/25/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zadań do Planu Rozwoju Lokalnego, przewidywanych do realizacji w 2007r. Aleksander Preca 2007-01-05 09:15:24
Uchwała NR III/24/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 09:13:46
Uchwała NR III/23/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania remontowe i inwestycyjne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Aleksander Preca 2007-01-05 09:12:24
Uchwała NR III/22/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez Gminę Kalisz Pomorski nieoprocentowanych pożyczek dla osób fizycznych na cele związane z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacyjnej. Aleksander Preca 2007-01-05 09:10:33
Uchwała NR III/21/2006 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko - Gminnnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2007 rok. Aleksander Preca 2007-01-05 09:07:46
Uchwała NR III/20/2006 Rady Miejskiej w sprawie Miejsko - Gminnnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Aleksander Preca 2007-01-05 09:02:33
Uchwała NR III/19/2006 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kryspina Osińskiego na działalność Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2007-01-05 08:58:57
Uchwała NR III/18/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2007 rok Aleksander Preca 2007-01-05 08:57:13
Uchwała NR III/17/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kalisz Pomorski do składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-05 08:55:23
Uchwała NR III/16/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kalisza Pomorskiego Aleksander Preca 2007-01-05 08:53:11
Uchwała NR III/15/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Aleksander Preca 2007-01-05 08:51:55
Uchwała NR III/14/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-01-05 08:50:40
Uchwała NR III/13/2006 Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy na 2007 rok gminy Kalisz Pom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami Aleksander Preca 2007-01-05 08:48:56
Uchwała NR III/12/2006 Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-05 08:46:09
ROK 2007 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:44:59
Uchwała NR I/5/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:44:46
Uchwała NR III/12/2006 Rady Miejskiej w sprawie - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:44:43
Uchwała NR I/5/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:42:53
ROK 2007 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-05 08:42:34
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obrony cywilnej w wymiarze 1/2 etatu - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-04 11:28:28
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2007-01-03 14:39:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ewidencji ludności - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-02 12:40:17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji gminy - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-02 12:39:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości ogólnej - lista kandydatów spełniających wymagania formalne - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-01-02 12:38:36
Uchwała NR II/11/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok Aleksander Preca 2007-01-02 12:35:50
Uchwała NR II/10/2006 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007r. Aleksander Preca 2007-01-02 12:32:57
Uchwała NR II/9/2006 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy Aleksander Preca 2007-01-02 12:30:50
Uchwała NR II/8/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku posiadanych psów Aleksander Preca 2007-01-02 12:29:19
Uchwała NR II/8/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku posiadanych psów Aleksander Preca 2007-01-02 12:29:06
Uchwała NR II/7/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Aleksander Preca 2007-01-02 12:27:25
Uchwała NR II/6/2006 Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Aleksander Preca 2007-01-02 12:25:46
Uchwała NR I/5/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Aleksander Preca 2007-01-02 12:22:33
Uchwała NR I/4/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Spraw Publicznych Aleksander Preca 2007-01-02 12:22:01
Uchwała NR I/3/2006 Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Rolnictwa Aleksander Preca 2007-01-02 12:21:24
Uchwała NR I/2/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-02 12:20:16
Uchwała NR I/1/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-01-02 12:19:19