Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 45 z 2006 roku w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kalisz Pomorski" Aleksander Preca 2006-07-18 08:43:56
Zarządzenie nr 42 z 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok Aleksander Preca 2006-07-18 08:40:11
Zarządzenie nr 41 z 2006 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2006-07-18 08:38:25
Zawiadomienie o wyborze Aleksander PRECA 2006-07-17 09:19:22
Zawiadomienie o wyborze Aleksander PRECA 2006-07-17 09:18:06
Uchwała NR XLVII/281/2006 Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art 4 ust 1 pkt 7,8,12 ustawy o finansach publicznych , zaliczonych do podsektora samorządowego , za pierwsze półrocze roku budżetowego Aleksander Preca 2006-07-14 11:55:11
Uchwała NR XLVII/280/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2002 w sprawie utworzenia obwodów głosowania Aleksander Preca 2006-07-14 11:55:04
Uchwała NR XLVII/281/2006 Rady Miejskiej w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których mowa w art 4 ust 1 pkt 7,8,12 ustawy o finansach publicznych , zaliczonych do podsektora samorządowego , za pierwsze półrocze roku budżetowego Aleksander Preca 2006-07-14 11:54:39
Uchwała NR XLVII/280/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2002 w sprawie utworzenia obwodów głosowania Aleksander Preca 2006-07-14 11:47:47
Uchwała NR XLVII/279/2006 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLI /231/2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok Aleksander Preca 2006-07-14 11:45:43
Uchwała NR XLVII/278/2006 Rady Miejskiej zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Aleksander Preca 2006-07-14 11:43:41
Uchwała NR XLVII/277/2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kalisz Pom. Aleksander Preca 2006-07-14 11:39:56
Uchwała NR XLVII/276/2006 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pom. Aleksander Preca 2006-07-14 11:37:23
Uchwała NR XLVII/276/2006 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalisz Pom. Aleksander Preca 2006-07-14 11:36:20
Uchwała NR XLVII/275/2006 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jedn. org., do których nie stosuje się ustawy- Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Aleksander Preca 2006-07-14 11:32:55
Uchwała NR XLVII/275/2006 Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jedn. org., do których nie stosuje się ustawy- Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Aleksander Preca 2006-07-14 11:31:30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Aleksander PRECA 2006-07-12 15:24:55
„Wykonanie remontu przepustu drogowego na rzece Drawicy w ciągu ulicy Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-07-11 13:25:20
„Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego oraz izolacji pionowej budynku Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-07-11 12:50:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Budowa sieci wodociągowej Pomierzyn-Ślizno” Aleksander PRECA 2006-07-11 12:06:22
Wybór oferty Aleksander PRECA 2006-07-11 12:02:47
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Drogowe prace budowlane wokół przepompowni w Białym Zdroju” Aleksander PRECA 2006-07-10 10:37:54
Ogłoszenie o przetargu na :” Remont przepompowni w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-07-07 16:20:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wykonanie ogrodzenia cmentarza w miejscowości Giżyno” Aleksander PRECA 2006-07-07 16:00:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wymianę posadzek i podłóg w lokalach komunalnych w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2006-07-05 13:22:09
Przyznanawanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007 - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:17:33
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:14:42
Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:12:22
Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:12:10
Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:12:07
Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:11:47
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:11:17
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Giżyno - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:11:05
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Bralin - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:11:00
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Bralin - dokument usunięty Aleksander Preca 2006-07-05 11:09:40
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Aleksander PRECA 2006-07-04 16:16:53
Ogłoszenie o wyniku postępowania Aleksander PRECA 2006-07-03 15:23:06
Ogłoszenie o wyniku postępowania Aleksander PRECA 2006-07-03 15:22:00
Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-07-03 15:00:30
Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-07-03 14:52:08