Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Działania szkoleniowe na obiektach CSWL Drawsko w dniach 01.02.2021 r. - 07.02.2021 r. Lidia Zbytek 2021-01-29 13:33:21
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-29 07:28:49
2020 Gabriela Czerniawska 2021-01-29 07:24:03
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-29 07:19:01
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-28 14:39:12
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Marcin Kurylczyk 2021-01-28 14:33:59
Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Marcin Kurylczyk 2021-01-28 14:30:22
Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2021-01-28 14:24:31
Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-01-28 13:17:38
Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-01-28 13:15:07
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-28 13:10:45
Rok 2021 Marcin Kurylczyk 2021-01-28 11:01:37
2020 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2021-01-28 11:01:01
2020 Marcin Kurylczyk 2021-01-28 11:00:43
Rok 2021 Marcin Kurylczyk 2021-01-28 10:59:39
2020 Marcin Kurylczyk 2021-01-28 10:59:22
2020 - dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2021-01-28 10:58:27
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-28 08:05:53
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-28 08:05:12
Plan pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-28 08:03:53
2020 Gabriela Czerniawska 2021-01-28 07:45:43
Protokół z sesji XXXVI/21 Rady Miejskiej z dnia 20.01.2021 roku. Gabriela Czerniawska 2021-01-28 07:21:33
Opinie RIO Marcin Kurylczyk 2021-01-28 07:08:35
Protokół z sesji XXXVI/21 Rady Miejskiej z dnia 20.01.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-01-27 14:43:47
Jednostki organizacyjne gminy Marcin Kurylczyk 2021-01-27 13:25:35
Rejestr instytucji kultury Anna Kranc-Bargieł 2021-01-26 07:42:38
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury i sportu Marcin Kurylczyk 2021-01-25 14:41:26
Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie powołania zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-01-25 14:38:36
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2021-01-25 14:31:35
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2021-01-25 14:21:26
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Anna Kranc-Bargieł 2021-01-25 14:20:38
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Dorota Dobrzeniecka 2021-01-25 14:01:50
Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Marcin Kurylczyk 2021-01-25 13:59:39
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Dorota Dobrzeniecka 2021-01-25 13:53:47
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok Jolanta Leszczyńska 2021-01-25 07:36:04
Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2021 roku Marcin Kurylczyk 2021-01-22 14:52:20
Uchwała Nr XXXVI/267/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 13:41:23
Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 20 Lidia Zbytek 2021-01-22 13:34:44
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2021-01-22 12:54:06
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:32:24