Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obrębka-Starzec Grażyna - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:38:53
Andrzej Hypki – Burmistrz Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:36:36
Burmistrz - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 15:35:31
Alicja Wensker-Rożek – Sekretarz Gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:53:41
Sekretarz - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:52:13
Marek Miętek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:51:47
Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:50:40
Andrzej Wiśniewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:50:15
Bronisława Ryglewicz-Pełka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:48:50
Wiesława Maria Minkiewicz – Dyrektor Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej Curie w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:47:35
Halina Maras – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:44:09
Monika Kawecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:42:55
Tomasz Bukowski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:41:15
Dorota Biełuś – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:39:12
Apolinary Krzemień – Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:36:42
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:34:43
Stąporek Czesław - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:31:05
Domański Witold - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:26:25
Giza Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:24:52
Rozbicki Robert - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:23:18
Minkiewicz Stanisław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:19:21
Leśko Wacław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:16:08
Kulbacki Paweł - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:13:38
Kołodziejska-Wróbel Sabina - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:12:17
Ginalska Halina - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:10:22
Galera Jarosław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:08:53
Brodzik Wojciech - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:07:32
Błądek Tadeusz - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:05:07
Radni - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 11:01:43
rok 2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-12 10:30:52
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 36 m³/d, oraz zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitar - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-09 12:08:40
Uchwała Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski dla Przedsiębiorstwa G Aleksander PRECA 2005-05-06 12:05:31
Uchwała Nr XXXII/185/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2005-05-06 12:03:31
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na ”Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Pomierzynie w Gminie Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-05-05 16:00:22
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na ”Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Pomierzynie w Gminie Kalisz Pomorski.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-05 14:14:10
Uchwała Nr XXXII/184/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-05-05 14:12:29
Uchwała Nr XXXII/183/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zapewnienia środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy ustalone dla polic Aleksander PRECA 2005-05-05 14:11:38
Uchwała Nr XXXII/182/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Absolutorium”. Aleksander PRECA 2005-05-05 14:11:22
Uchwała Nr XXXII/181/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2004 rok”. Aleksander PRECA 2005-05-05 14:11:04
„Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-05 14:00:38