Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/180/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/154/2005 z dnia 28 stycznia 2005 r. Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, Aleksander PRECA 2005-05-05 13:53:53
Uchwała Nr XXXI/179/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wystąpienia o zniesienie nazw miejscowości” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:53:04
Uchwała Nr XXXI/178/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przekazania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:52:14
Uchwała Nr XXXI/177/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:51:15
Budżet - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-05-05 13:46:48
Uchwała Nr XXXI/174/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:42:53
Uchwała Nr XXXI/175/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ogłoszenia przetargu na wybór banku obsługującego budżet Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:38:40
Uchwała Nr XXXI/173/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:05:39
Uchwała Nr XXXI/172/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Miejsko-Gminnego Programu Ochrony Zdrowia na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-05-05 13:00:02
Uchwała Nr XXXI/171/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalisz Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-05-05 12:58:20
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sienica” Aleksander PRECA 2005-04-28 11:13:49
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębsko” Aleksander PRECA 2005-04-28 09:47:12
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-26 14:44:28
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-26 14:41:37
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-25 13:16:05
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄYCH AZBEST1) , KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE Aleksander PRECA 2005-04-22 15:51:42
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA Aleksander PRECA 2005-04-22 15:51:24
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest Aleksander PRECA 2005-04-22 15:50:13
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest Aleksander PRECA 2005-04-22 15:49:59
Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-22 15:48:42
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w Starej Korytnicy” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:55
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę mebli do świetlic wiejskich w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-04-21 15:41:41
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Bankowa obsługa budżetu Gminy Kalisz Pomorski w latach 2005-2009” Aleksander PRECA 2005-04-20 13:56:24
Przetarg nieograniczony poniżej przetarg nieograniczony 60 000 EURO na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie sieci logicznej wraz z dedykowaną instalacją elektrycz Aleksander PRECA 2005-04-14 14:11:03
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (DT-1/A) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:33
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-04-13 16:34:18
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont świetlicy wiejskiej w Białym Zdroju” Aleksander PRECA 2005-04-12 12:48:10
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Modernizację kładki dla pieszych nad rzeką Drawicą i ciągu pieszego pomiędzy ulicą Strzelecką a ulicą Wolności w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-11 13:12:31
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Dokończenie budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-04-11 11:19:28
UKS - kontrola prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w programie SAPARD. Aleksander PRECA 2005-04-07 11:07:54
Rok 2005 Aleksander PRECA 2005-04-07 11:05:49
Zarządzenie Nr 23 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Szczecinie.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:45:19
Zarządzenie Nr 22 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:44:20
Zarządzenie Nr 21 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Przetargowej do oceny Ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: „Bu Aleksander PRECA 2005-03-25 13:43:40
Zarządzenie Nr 20 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:42:59
Zarządzenie Nr 19 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:56
Zarządzenie Nr 18 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych.” Aleksander PRECA 2005-03-25 13:39:21
„Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:38:30
„Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2005 roku” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-25 13:37:27
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonania projektu uzbrojenia działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazowniczą i energetyczną ̶ Aleksander PRECA 2005-03-24 16:09:58