Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-23 12:48:52
Sesje Rady Miejskiej - Rok 2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-18 12:25:46
Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander PRECA 2005-03-17 14:50:55
Uchwała Nr XXIX/164/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Udzielenia dotacji na wykonanie robót budowlanych przy kościele w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:39
Uchwała Nr XXIX/163/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:48:15
Uchwała Nr XXIX/162/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:42:10
Uchwała Nr XXIX/161/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:41:16
Uchwała Nr XXIX/159/2005 Rady Miejskiej w sprawie „ Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kalisz Pomorski dotyczącymi zniesienia nazw miejscowości.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:38:31
Uchwała Nr XXIX/158/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXII/112/2004 w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 września 2004 roku.” Aleksander PRECA 2005-03-17 14:25:26
Uchwała Nr XXIX/157/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:30:11
Uchwała Nr XXIX/156/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:26:55
Uchwała Nr XXIX/155/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:23:56
Uchwała Nr XXIX/154/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:17:29
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” Aleksander PRECA 2005-03-17 13:15:53
Uchwała Nr XXIX/155/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:53:39
Uchwała Nr XXIX/154/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:52:46
Uchwała Nr XXIX/153/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2005 rok” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-17 12:48:36
Uchwała Nr XXVIII/152/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:46:17
Uchwała Nr XXVIII/151/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów sołectw Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:43:48
Uchwała Nr XXVIII/150/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Uchwalenia statutów Samorządu Mieszkańców Miasta Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-17 12:42:15
Plan pracy Rady Miejskiej na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-03-17 12:37:19
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Bralin - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-15 15:19:26
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej i Gdańskiej w Kaliszu Pomorskim wraz z renowacją nawierzchni i chodników ” Aleksander PRECA 2005-03-09 14:58:16
Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Poźrzadło Wlk., Pomierzyn, Ślizno, Giżyno, Kalisz Pomo Aleksander PRECA 2005-03-09 09:48:52
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Strzeleckiej, Suchowskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:35
Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:47:02
Uchwała Nr XXVIII/148/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:46:11
Uchwała Nr XXX/170/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Poparcia działań zmierzających do zmiany Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych.&# Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:38
Uchwała Nr XXX/168/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:44:19
Uchwała Nr XXX/167/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:43:25
Uchwała Nr XXX/166/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:42:35
Uchwała Nr XXX/165/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:41:49
Uchwała Nr XXIX/160/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Ustalenia zasad wypłacania radnym, sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych” Aleksander PRECA 2005-03-09 09:40:45
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-03-09 09:40:00
Uchwała Nr XXVIII/149/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-09 09:39:43
Uchwała Nr XXVIII/148/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-09 09:38:55
„II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ul. Tartaczna” Aleksander PRECA 2005-03-07 13:47:52
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Dostawę samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-07 13:46:06
Rozstrzygnięcie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE GMINY KALISZ POMORSKI W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ – Giżyno - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-03-02 14:00:43
Uchwała Nr XXVIII/147/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011” Aleksander PRECA 2005-03-02 12:05:37