Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Aleksander PRECA 2005-02-07 16:04:46
Rok2005 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-03 11:41:48
Zarządzenie Nr 7 z 2005 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:44:11
Zarządzenie Nr 6 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji do przeprowadzenia oceny pisemnych ofert złożonych na stanowisko Skarbnika Gminy” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:43:17
Zarządzenie Nr 5 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomośći” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:42:54
Zarządzenie Nr 4 z 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości Aleksander PRECA 2005-02-02 15:42:11
Zarządzenie Nr 3 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:41:32
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-02 15:40:44
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji technicznych i kosztorysów na budowę dróg i chodników w gminie Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-02-01 14:26:22
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-02-01 10:18:47
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-01-28 14:05:00
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2005-01-27 11:39:36
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Przebudowa i modernizacja budynku UMiG w Kaliszu Pomorskim -instalacja elektryczna wewnętrzna" Aleksander PRECA 2005-01-25 12:00:27
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-24 11:17:53
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworcowa, Rybacka, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-24 11:03:30
Ogłoszenie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-18 12:06:20
Zarządzenie Nr 2 z 2005 roku w sprawie „Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Aleksander PRECA 2005-01-17 13:49:57
Zarządzenie Nr 1 z 2005 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2005 roku”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:28:39
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 2005 roku”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:22:42
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-01-17 12:22:29
„Protokół z XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2004 roku.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:20:02
„Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2004 roku.” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:17:44
Zarządzenie Nr 96 z 2004 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:13:30
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:11:21
Zarządzenie Nr 95 z 2004 roku w sprawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2005-01-17 12:08:25
Zarządzenie Nr 94 z 2004 roku w sprawie „Zmiany do zarządzenia Nr 92/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:08:09
Zarządzenie Nr 93 z 2004 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców”. Aleksander PRECA 2005-01-17 12:07:48
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej- ul. Tartaczna Aleksander PRECA 2005-01-14 14:06:29
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - ul. Przemysłowa Aleksander PRECA 2005-01-14 14:06:07
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aleksander PRECA 2005-01-13 13:30:31
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont cząstkowy dróg gminnych oraz powiatowych będących w zarządzie Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2005-01-10 14:25:23
ROK 2005 Aleksander PRECA 2005-01-10 14:25:04
Uchwała Nr XXVI/133/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie kierunków założeń do projektu budżetu na 2005 rok Aleksander PRECA 2005-01-07 16:12:25
Uchwała Nr XXVI/134/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:12:09
Uchwała Nr XXVI/135/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od nieruchomości.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:11:46
Uchwała Nr XXVI/137/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Kalisz Pomorski i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania inny Aleksander PRECA 2005-01-07 16:11:06
Uchwała Nr XXVI/138/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Przystąpienia do projektu pod nazwą: Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2 Aleksander PRECA 2005-01-07 16:10:27
Uchwała Nr XXVI/139/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zwolnienia z opłaty od zgłoszenia dotyczącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:10:09
Uchwała Nr XXVI/140/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2004 rok.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:09:52
Uchwała Nr XXVI/141/2004 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2005-01-07 16:09:27