Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 62 z 2004 roku w sprawie „Powołania Komisji Stypendialnej ds. opiniowania wniosków osób ubiegających się o stypendia socjalne przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:13:58
Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:35
Zarządzenie wprowadzające zmiany oraz załącznik ze schematem organizacyjnym - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:05:17
Zarządzenie Nr 61 z 2004 roku w sprawie „Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-10-14 13:04:06
Elżbieta Gulczyńska- Skarbnik Gminy –oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:02:02
Apolinary Krzemień - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 13:00:01
Tadeusz Sochacki - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim – oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 12:59:21
Dorota Biełuś - Kierownik Zespołu ObsługiSszkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-14 12:57:50
Przetarg nieograniczony poniżej 60.00 EURO na dostawę około 100 ton węgla Aleksander PRECA 2004-10-13 13:30:35
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych 15-sto rodzinnych w obrębie ulic Dworcowa-Brzozowa w Kali - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-10-12 10:56:06
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2004-10-07 13:35:02
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika przy Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2004-09-30 09:24:21
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-09-28 14:08:42
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont chodnika w ulicach Grunwaldzka, Błonie Kaszubskie, Toruńska w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-09-28 14:07:59
Zarządzenie Nr 60 z 2004 roku w sprawie "Zmieniające Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 14 stycznia2004 roku" Aleksander PRECA 2004-09-14 14:36:01
Zarządzenie Nr 59 z 2004 roku w sprawie "Powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy" Aleksander PRECA 2004-09-14 14:28:02
Zarządzenie Nr 58 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa Aleksander PRECA 2004-09-14 14:10:15
Zarządzenie Nr 57 z 2004 roku (z załacznikiem) w sprawie "Zamian w budżecie na 2004 rok" Aleksander PRECA 2004-09-14 13:44:35
Zarządzenie Nr 56 z 2004 roku w sprawie "Powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont chod Aleksander PRECA 2004-09-14 13:43:35
przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wykonanie nawodnienia deszczownianego Stadionu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim" Aleksander PRECA 2004-09-14 13:29:11
przetarg nieograniczony na „Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę budynku przy ul. Janowieckiej 3 w Kaliszu Pomorskim”. Aleksander PRECA 2004-09-10 12:24:45
przetarg nieograniczony na „Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-09-01 12:50:48
przetarg nieograniczony na „Dostawę samochodu asenizacyjnego fabrycznie nowego” Aleksander PRECA 2004-08-26 13:26:25
Zarządzenie Nr 55 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-08-25 09:11:21
Zarządzenie Nr 54 z 2004 roku w sprawie "wystąpienia o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Aleksander PRECA 2004-08-25 09:10:52
Zarządzenie Nr 53 (z załącznikami) z 2004 roku w sprawie "Zmian w budżecie na 2004 rok" Aleksander PRECA 2004-08-25 08:51:23
Zarządzenie Nr 52 z 2004 roku w sprawie "Powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kalisz Pomorski" Aleksander PRECA 2004-08-25 08:46:13
Zarządzenie Nr 51 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie "Przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2004 roku" Aleksander PRECA 2004-08-25 08:45:23
Zarządzenie Nr 50 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Aleksander PRECA 2004-08-19 13:22:26
Zarządzenie Nr 49 (z załącznikiem) z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Aleksander PRECA 2004-08-19 13:21:32
Zarządzenie Nr 48 z 2004 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gminy Kalisz Pomorski. Aleksander PRECA 2004-08-19 13:20:39
Zarządzenie Nr 47 (z załacznikiem) z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Aleksander PRECA 2004-08-19 13:19:44
Zarządzenie Nr 47 (z załacznikiem) z 2004 roku w powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "remo - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-08-19 12:55:26
Zarządzenie Nr 46 z 2004 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim z dnia 12 lutego 2004 roku. Aleksander PRECA 2004-08-19 12:54:30
Zarządzenie Nr 45 z 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę chodni Aleksander PRECA 2004-08-19 12:40:37
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Remont pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim" Aleksander PRECA 2004-08-11 14:19:49
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Przebudowa przepustu na rzece Drawicy w ciągu ulicy Strzeleckiej” Aleksander PRECA 2004-08-10 15:19:05
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na „Remont dachów świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Zdrój, Dębsko, Giżyno” Aleksander PRECA 2004-08-09 10:18:37
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na sukcesywną sprzedaż i dostawę warzyw, owoców i pieczarek do stołówki w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Błonie Kaszubskie 2 oraz do Przeds Aleksander PRECA 2004-07-30 08:58:52
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na sukcesywną sprzedaż i dostawę mięsa, wędlin i smalcu do stołówki w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Błonie Kaszubskie 2 oraz do Przedszkol Aleksander PRECA 2004-07-30 08:57:47