Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:26:40
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:25:15
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:23:57
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:22:29
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:22:17
Rok 2021 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2021-01-22 12:21:17
Uchwała Nr XXXVI/266/21 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 11:59:46
Uchwała Nr XXXVI/263/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 11:59:33
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 25.01.2021 r. - 30.01.2021 r. Lidia Zbytek 2021-01-22 10:51:34
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 25.01.2021 r. - 30.01.2021 r. Lidia Zbytek 2021-01-22 10:40:03
Rok 2021 - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2021-01-22 10:14:44
Uchwała Nr XXXVI/267/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim oraz stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:26:36
Uchwała Nr XXXVI/266/21 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:26:16
Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:24:21
Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:23:53
Uchwała Nr XXXVI/263/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:23:24
Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim i Dziennego Domu "Senior+" w Kaliszu Pomorskim - oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:22:49
Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXI/238/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:21:43
Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:20:52
Uchwała Nr XXXVI/259/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:20:29
Uchwała Nr XXXVI/258/21 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:18:45
Uchwała Nr XXXVI/257/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-01-22 09:18:17
Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-01-22 08:46:38
Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-01-22 08:46:14
Głosowanie podczas obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2021-01-22 08:39:29
Sesja XXXVI RM - 20.01.2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 08:34:12
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-01-22 08:33:46
Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie Radosław Czapek 2021-01-22 08:30:44
Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie Radosław Czapek 2021-01-22 08:30:06
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2021-01-21 15:01:03
Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-01-21 13:27:38
Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Marcin Kurylczyk 2021-01-21 13:14:00
XXXVI Sesja Rady Miejskiej - 20.01.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-01-21 12:09:22
Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2021-01-21 12:05:56
Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Marcin Kurylczyk 2021-01-21 07:49:08
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok Jolanta Leszczyńska 2021-01-20 12:33:00
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 18.01.2021 r. - 24.01.2021 r. Lidia Zbytek 2021-01-20 11:26:24
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 18.01.2021 r. - 24.01.2021 r. Lidia Zbytek 2021-01-20 11:25:33
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 14 Lidia Zbytek 2021-01-19 14:06:55
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 12 Marek Brumer 2021-01-18 14:27:47