Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek Radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego dotyczący zamontowania kłódki na drzwi oraz siatki na górną część śmietnika na ul. Dworcowej nr 26 a-d. Gabriela Czerniawska 2019-10-07 13:09:26
Wniosek Radnego Pana Pawła Gąsiorowskiego dotyczący zasadzenia żywopłotu na placu zabaw na ul. Dworcowej za blokami 26 a-d. Gabriela Czerniawska 2019-10-07 12:45:42
Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków Radosław Czapek 2019-10-04 13:36:26
Głosowanie podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2019-10-04 12:09:11
Sesja XIII RM - 26.09.2019 Gabriela Czerniawska 2019-10-04 12:08:44
Zajęcia na poligonie 07.10_13.10.2019 r. Marek Brumer 2019-10-04 11:27:04
Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie wprowadzenia procedur odbierania za pośrednictwem teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego Marcin Kurylczyk 2019-10-03 12:10:02
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań - Wojskowe Koło Łowieckie nr 43 "Jodełka" w Mirosławcu Radosław Czapek 2019-10-03 10:22:25
Uchwała Nr XIII/120/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:44:36
Uchwała Nr XIII/122/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/151/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o" oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:30:18
Uchwała Nr XIII/125/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlicy przy ul. Dworcowej 51 w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:18:33
Uchwała Nr XIII/124/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2020-2023. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:18:05
Uchwała Nr XIII/123/19 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:17:33
Uchwała Nr XIII/122/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/151/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Kalisz Pomorski ze spółki "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec spółka z o.o" oraz zbycie udziałów Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:17:04
Uchwała Nr XIII/121/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:15:38
Uchwała Nr XIII/120/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:12:33
Uchwała Nr XIII/119/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Szczecinek. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:11:54
Uchwała Nr XIII/118/19 w sprawie udzielenia dotacji dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:10:03
Uchwała Nr XIII/117/19 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2019-2025. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:09:30
Uchwała Nr XIII/116/19 w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:07:56
Uchwała Nr XIII/115/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Gabriela Czerniawska 2019-10-02 14:07:13
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci wodoc. oraz kanalizacji sanit.i deszcz. w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2019-10-02 13:09:42
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na senatorów Aleksander Preca 2019-10-02 11:15:07
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów Aleksander Preca 2019-10-02 11:13:23
XIII Sesja Rady Miejskiej 2019.09.26 Aleksander Preca 2019-10-02 10:56:04
XIII Sesja Rady Miejskiej 2019.09.26 Aleksander Preca 2019-10-02 10:54:51
XIII Sesja Rady Miejskiej 2019.09.26 Aleksander Preca 2019-10-02 10:52:53
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań -obwód 181/183 w sezonie 2019/2020 OHZ Nadleśnictwo Drawsko Marcin Kurylczyk 2019-10-02 10:43:31
Wykaz Nr 80/2019 Marcin Kurylczyk 2019-10-02 10:40:23
KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG I PLACÓW PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI Magdalena Dąbrowska 2019-09-30 13:20:13
KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG I PLACÓW PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI Magdalena Dąbrowska 2019-09-30 13:20:09
Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 roku Marcin Kurylczyk 2019-09-30 12:44:22
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Bydgoskiej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2019-09-30 12:35:15
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 105 z dnia 29.09.2019 r. Marek Brumer 2019-09-30 08:19:53
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 62 z dnia 29.09.2019 r. Marek Brumer 2019-09-30 08:19:07
Zajęcia na poligonie 30.09_06.10.2019 r. Marek Brumer 2019-09-30 08:09:56
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2019-09-27 09:15:44
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2019-09-27 09:15:21
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2019-09-27 09:12:59
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2019-09-27 09:12:33