Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok Aleksander Preca 2019-11-27 11:33:54
Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok Aleksander Preca 2019-11-27 11:33:23
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 - Druk Nr 182. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:57:22
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 - Druk Nr 182. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:56:53
Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Marcin Kurylczyk 2019-11-27 08:44:51
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2019 - Druk Nr 174. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:39:08
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ,,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2020 - Druk Nr 175. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:38:47
projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - Druk Nr 178. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:38:19
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Kalisz Pomorski lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - Druk Nr 179. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:37:56
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakupy nieruchomości - Druk Nr 180. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:37:17
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli - Druk Nr 181. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:36:55
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - Druk Nr 176. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:18:49
projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalisz Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi - Druk Nr 177. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:18:01
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 - Druk Nr 182. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:16:52
projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 183. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:16:24
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa - Druk Nr 184. Gabriela Czerniawska 2019-11-27 08:16:07
Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Marcin Kurylczyk 2019-11-26 12:39:46
Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny Marcin Kurylczyk 2019-11-26 10:54:41
Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny Marcin Kurylczyk 2019-11-26 10:53:20
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy realizacji inwestycji pn: ?Budowa ulicy Świerkowej w Kaliszu Pomorskim? Dorota Dobrzeniecka 2019-11-26 09:15:12
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy realizacji inwestycji pn: ?Budowa ulicy Świerkowej w Kaliszu Pomorskim? Dorota Dobrzeniecka 2019-11-26 09:06:45
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy realizacji inwestycji pn: ?Budowa ulicy Świerkowej w Kaliszu Pomorskim? Dorota Dobrzeniecka 2019-11-26 09:05:49
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 14:56:55
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 14:47:37
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 14:40:54
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 13:35:34
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 13:31:56
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 13:31:15
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 13:30:56
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 13:30:22
ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KALISZ POMORSKI w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Elżbieta Skrobacka 2019-11-25 13:29:51
XIV Sesja Rady Miejskiej (31.10.2019 r.) Marta Szulczyńska 2019-11-25 09:41:59
Informacja Komendanta CSWL Drawsko Marek Brumer 2019-11-25 08:20:08
Zajęcia na poligonie 25.11_01.12.2019 r. Marek Brumer 2019-11-22 14:21:24
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań zbiorowych dla członków Wojskowego Koła Łowieckiego "Potok" i zaproszonych gości na terenie obwodu łowieckiego nr 212 Radosław Czapek 2019-11-22 07:06:29
Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie powołania Komisji do wdania opinii sanitarno-lokalowej dla Klubu Malucha "Wesołe Nutki" w Dębsku Marcin Kurylczyk 2019-11-21 14:25:45
Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego oraz uchylenia Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 1 września 2017 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego Marcin Kurylczyk 2019-11-21 14:23:25
Stan techniczny świetlic wiejskich Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pałacu Wedlów. Druk Nr 185 Marta Szulczyńska 2019-11-21 12:03:30
Stan techniczny świetlic wiejskich Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Pałacu Wedlów. Druk Nr 185 Marta Szulczyńska 2019-11-21 12:02:39
XIV Sesja Rady Miejskiej (31.10.2019 r.) Marta Szulczyńska 2019-11-21 11:56:50