Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIII/249/20 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w obrębach Dębsko, Kalisz Pomorski 2, Kalisz Pomorski 4, Kalisz Pomorski 7, Kalisz Pomorski 9 oraz Kalisz Pomorski 12. Gabriela Czerniawska 2020-12-02 12:21:30
Uchwała Nr XXXIII/248/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2020-12-02 12:20:55
Uchwała Nr XXXIII/247/20 w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. Gabriela Czerniawska 2020-12-02 12:20:19
Uchwała Nr XXXIII/246/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Gabriela Czerniawska 2020-12-02 12:19:44
Uchwała Nr XXXIII/245/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. Gabriela Czerniawska 2020-12-02 12:19:08
Uchwała Nr XXXIII/244/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. Gabriela Czerniawska 2020-12-02 12:18:33
Głosowanie podczas obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:36:19
Sesja XXXIII RM - 26.11.2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:34:43
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:15:59
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:13:52
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:11:29
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:08:58
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:05:44
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 10:03:09
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 09:53:40
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 09:40:22
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 09:36:16
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-12-02 09:21:25
Zarządzenie Nr 143/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-11-30 09:02:34
Zarządzenie Nr 143/2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-11-30 09:01:28
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 27 listopada 2020 r. godz. 10:00 - wynajem lokalu użytkowego) Radosław Czapek 2020-11-27 11:29:42
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 27 listopada 2020 r. godz. 10:00 - wynajem lokalu użytkowego) Radosław Czapek 2020-11-27 11:28:20
- dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2020-11-27 10:48:08
Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Marcin Kurylczyk 2020-11-27 10:47:49
Zarządzenie Nr 141/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-11-27 10:43:59
Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 136/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dna 09 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Marcin Kurylczyk 2020-11-27 10:42:15
- dokument usunięty Marcin Kurylczyk 2020-11-27 10:39:04
XXXIII Sesja Rady Miejskiej - 26.11.2020r. Marcin Kurylczyk 2020-11-26 15:31:31
XXXIII Sesja Rady Miejskiej - 26.11.2020r. Marcin Kurylczyk 2020-11-26 15:31:19
Zajęcia poligonowe w dniach 30.11.2020 r. - 06.12.2020 r. Marek Brumer 2020-11-26 12:26:59
Zajęcia poligonowe w dniach 30.11.2020 r. - 06.12.2020 r. - dokument usunięty Marek Brumer 2020-11-26 12:26:03
Zajęcia poligonowe w dniach 30.11.2020 r. - 06.12.2020 r. - dokument usunięty Marek Brumer 2020-11-26 12:25:53
ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie produktu promocyjno -turystycznego gminy Kalisz Pomorski Agnieszka Sadowska 2020-11-25 16:02:29
ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie produktu promocyjno -turystycznego gminy Kalisz Pomorski Agnieszka Sadowska 2020-11-25 15:59:32
ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie produktu promocyjno -turystycznego gminy Kalisz Pomorski Agnieszka Sadowska 2020-11-25 15:54:21
ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie produktu promocyjno -turystycznego gminy Kalisz Pomorski Agnieszka Sadowska 2020-11-25 15:50:56
Państwowa Inspekcja Pracy - kontrola Aleksander Preca 2020-11-25 09:13:27
Protokół Nr XXXI/20 z sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29.10.2020 roku. Marta Szulczyńska 2020-11-25 09:13:06
Wojewoda Zachodniopomorski - kontrola sposobu realizacji zadań nałożonych przepsiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Aleksander Preca 2020-11-25 09:04:53
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej tj. od dnia 22 października 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. - Druk Nr 318. Marta Szulczyńska 2020-11-24 12:02:32