Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-04-03 11:36:00
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-04-03 11:28:27
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-04-03 06:32:03
Głosowanie podczas XXII nieplanowej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2020-04-02 13:19:34
Sesja XXII RM - 30.03.2020 (nieplanowa) Gabriela Czerniawska 2020-04-02 13:18:27
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2019 - Druk Nr 238. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 09:12:08
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze Straże Pożarne - Druk Nr 237. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:56:33
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku - Druk Nr 236. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:36:41
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 235. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:21:26
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski - Druk Nr 235. Gabriela Czerniawska 2020-04-02 08:20:57
Epidemia koronawirusa - specjalne rozwiązania dla cudzoziemców Marek Brumer 2020-04-01 16:34:03
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-03-31 16:37:55
Uchwała Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025. Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:19:15
Uchwała Nr XXII/185/20 w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe". Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:18:40
Uchwała Nr XXII/184/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:10:34
Uchwała Nr XXII/183/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. Gabriela Czerniawska 2020-03-31 13:10:00
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów do realizacji projektu "Bezpieczna Gmina Kalisz Pomorski" Marcin Kurylczyk 2020-03-31 10:47:49
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 z dnia 30.03.2020 r. Marek Brumer 2020-03-30 14:51:29
Zajęcia na poligonie 30.03_05.04.2020 r. Marek Brumer 2020-03-30 13:07:47
XXII Sesja Rady Miejskiej - 30.03.2020r. Marcin Kurylczyk 2020-03-30 09:55:38
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025 - Druk Nr 241. Gabriela Czerniawska 2020-03-30 07:41:49
zatwierdzenia projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe" - Druk Nr 240. Gabriela Czerniawska 2020-03-30 07:39:42
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 239. Gabriela Czerniawska 2020-03-30 07:36:50
zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 234. Gabriela Czerniawska 2020-03-30 07:35:17
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 z dnia 29.03.2020 r. Marek Brumer 2020-03-29 14:27:58
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej , stacji transfor. do zasilania budynku garażowo- usługowego w obr. Dębsko gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-03-27 14:59:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej , stacji transfor. do zasilania budynku garażowo- usługowego w obr. Dębsko gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-03-27 14:58:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publicz. polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-03-27 14:40:35
Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego Aleksander Preca 2020-03-26 10:47:56
Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych Aleksander Preca 2020-03-26 08:16:41
Wykaz nr 14/2020 Radosław Czapek 2020-03-25 08:22:44
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-03-24 17:04:58
Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Marcin Kurylczyk 2020-03-24 08:51:28
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-03-24 07:03:03
Zajęcia na poligonie 23.03_29.03.2020 r. Marek Brumer 2020-03-23 13:40:22
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Anna Kranc-Bargieł 2020-03-23 11:02:52
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Anna Kranc-Bargieł 2020-03-23 09:37:54
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 z dnia 21.03.2020 r. Marek Brumer 2020-03-21 15:43:22
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30 z dnia 20.03.2020 r. Marek Brumer 2020-03-20 15:47:09
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-03-20 15:44:19