Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Halina Maras Aleksander Preca 2020-10-05 08:17:32
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-10-05 08:04:53
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-10-05 08:04:21
Nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych Marcin Kurylczyk 2020-10-05 08:00:43
Zajęcia poligonowe w dniach 05.10.2020 r. - 11.10.2020 r. Marek Brumer 2020-10-04 17:49:24
Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-10-02 13:56:04
Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-10-02 13:54:23
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kalisz Pomorski zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych Jolanta Leszczyńska 2020-10-02 08:40:45
Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Marcin Kurylczyk 2020-10-01 15:20:11
Zarządzenie Nr 114/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Marcin Kurylczyk 2020-10-01 12:29:27
Zarządzenie Nr 113/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do załatwienia spraw w imieniu Burmistrza, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń Marcin Kurylczyk 2020-10-01 12:28:30
KOMPLEKSOWE OŚWIETLENIE ULIC, DRÓG I PLACÓW PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KALISZ POMORSKI Dorota Dobrzeniecka 2020-10-01 10:55:58
Dane dla systemów SJO BESTIA Aleksander Preca 2020-10-01 10:49:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Jolanta Nowak 2020-10-01 08:51:20
Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 100 000 sztuk o łącznej mocy do 30 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na działce o numerze ewidencyjnym 3/1 , obręb nr 0012 miasto Kalisz Pomorski, powiat drawski Jolanta Nowak 2020-10-01 08:49:13
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Anna Kranc-Bargieł 2020-09-30 14:34:48
Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2020-09-30 14:13:09
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Aleksander Preca 2020-09-30 13:55:19
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Aleksander Preca 2020-09-30 13:54:24
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Aleksander Preca 2020-09-30 13:54:01
Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-30 08:41:41
Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-30 08:41:00
Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-29 14:32:31
Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-29 12:36:26
Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania Jolanta Nowak 2020-09-29 12:10:26
Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 7, obręb 0004 w m. Kalisz Pomorski, gmina Kalisz Pomorski Jolanta Nowak 2020-09-29 12:05:55
Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą , działka nr 0007, obręb nr 0004 w Kaliszu Pomorskim, gmina Kalisz Pomorski (projekt Kalisz Pomorski I) Jolanta Nowak 2020-09-29 11:57:40
- dokument usunięty Jolanta Nowak 2020-09-29 11:55:50
- dokument usunięty Jolanta Nowak 2020-09-29 11:55:42
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-09-29 10:34:40
Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-29 09:56:53
Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-29 09:55:08
Głosowanie podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:25:44
Sesja XXIX RM - 23.09.2020 Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:22:05
Uchwała Nr XXIX/224/20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025". Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:09:05
Uchwała Nr XXIX/223/20 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020". Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:07:30
Uchwała Nr XXIX/222/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:06:54
Uchwała Nr XXIX/221/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:06:23
Uchwała Nr XXIX/220/20 w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:05:55
Uchwała Nr XXIX/219/20 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:05:24