Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/219/20 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:05:24
Uchwała Nr XXIX/218/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:04:51
Uchwała Nr XXIX/217/20 zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:04:23
Uchwała Nr XXIX/216/20 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2020/2021. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:03:49
Uchwała Nr XXIX/215/20 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020-2025. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:00:46
Uchwała Nr XXIX/214/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 10:00:12
Uchwała Nr XXIX/213/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Gabriela Czerniawska 2020-09-28 09:59:21
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego Anna Kranc-Bargieł 2020-09-28 09:06:57
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-25 14:09:31
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-25 14:09:24
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-25 11:31:48
Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-25 10:46:22
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50 Marek Brumer 2020-09-25 07:11:33
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - dokument usunięty Marek Brumer 2020-09-24 15:57:33
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Marek Brumer 2020-09-24 15:57:26
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - dokument usunięty Marek Brumer 2020-09-24 15:56:34
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - dokument usunięty Marek Brumer 2020-09-24 15:56:25
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - dokument usunięty Marek Brumer 2020-09-24 15:56:16
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - dokument usunięty Marek Brumer 2020-09-24 15:55:55
Nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:36:23
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:35:14
Wzory i oświadczenia Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:26:20
Wzory i oświadczenia Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:26:18
Oświadczenie o środkach publicznych Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:26:07
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:20:27
Oświadczenie o niekaralności Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:13:24
Kwestionariusz osobowy Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:08:40
Zajęcia poligonowe w dniach 28.09.2020 r. - 04.10.2020 r. Marek Brumer 2020-09-24 15:08:33
Klauzula informacyjna Marcin Kurylczyk 2020-09-24 15:05:56
Wzory i oświadczenia Marcin Kurylczyk 2020-09-24 14:45:10
Wzory i oświadczenia Marcin Kurylczyk 2020-09-24 14:44:56
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2020-09-24 10:59:44
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-09-24 10:57:50
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-09-24 10:55:01
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-09-24 10:53:31
XXIX Sesja Rady Miejskiej - 23.09.2020r. Marcin Kurylczyk 2020-09-23 12:04:09
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-22 13:46:21
Zarządzenie Nr 108/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-22 13:45:50
Joanna Kulesza Aleksander Preca 2020-09-21 14:26:03
Nabór na wolne stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2020-09-21 12:45:39