herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
BOI - Biuro obsługi interesanta 0 5
Burmistrz 0 0
Do przesłania do innych jednostek 0 0
Doradca 0 0
REFERAT BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ 0 0
REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 0 51
REFERAT NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 1 11
REFERAT ORGANIZACJI I KADR 1 9
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 15 94
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROMOCJI 0 0
Sekretarz 0 0
stanowisko ds. ewidencji ludności 1 1
stanowisko ds. handlu, kultury i sportu 0 0
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 1 0
stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 1 0
stanowisko ds. oświaty i zdrowia 1 3
stanowisko ds. płac 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
Służba BHP 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0
Z-ca Burmistrza 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
BOI - Biuro obsługi interesanta 2 0
Burmistrz 0 0
Do przesłania do innych jednostek 0 0
Doradca 0 0
REFERAT BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ 0 0
REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 25 28
REFERAT NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 7 7
REFERAT ORGANIZACJI I KADR 7 9
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 72 103
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROMOCJI 0 0
Sekretarz 4 1
stanowisko ds. ewidencji ludności 1 0
stanowisko ds. handlu, kultury i sportu 0 0
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 0 3
stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 0 0
stanowisko ds. oświaty i zdrowia 1 3
stanowisko ds. płac 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
Służba BHP 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0
Z-ca Burmistrza 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0