herb BIP - Urząd Miejski Kalisz Pomorski

www.kaliszpom.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
BOI - Biuro obsługi interesanta 2 0
Burmistrz 0 0
Do przesłania do innych jednostek 0 0
Doradca 0 0
REFERAT BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ 0 0
REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 14 18
REFERAT NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 1 2
REFERAT ORGANIZACJI I KADR 4 3
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 45 77
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROMOCJI 0 0
Sekretarz 4 1
stanowisko ds. ewidencji ludności 1 0
stanowisko ds. handlu, kultury i sportu 0 0
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 0 3
stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 0 0
stanowisko ds. oświaty i zdrowia 1 3
stanowisko ds. płac 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
Służba BHP 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0
Z-ca Burmistrza 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Sierpień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
BOI - Biuro obsługi interesanta 0 0
Burmistrz 0 0
Do przesłania do innych jednostek 0 0
Doradca 0 0
REFERAT BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ 0 0
REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 29 59
REFERAT NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 7 13
REFERAT ORGANIZACJI I KADR 4 8
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 71 121
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROMOCJI 0 0
Sekretarz 0 0
stanowisko ds. ewidencji ludności 0 1
stanowisko ds. handlu, kultury i sportu 0 0
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2 4
stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 0 0
stanowisko ds. oświaty i zdrowia 43 9
stanowisko ds. płac 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
Służba BHP 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0
Z-ca Burmistrza 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Lipiec 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
BOI - Biuro obsługi interesanta 0 0
Burmistrz 0 0
Do przesłania do innych jednostek 0 0
Doradca 0 0
REFERAT BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI OGÓLNEJ 0 0
REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 25 42
REFERAT NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA 3 7
REFERAT ORGANIZACJI I KADR 6 13
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 41 41
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROMOCJI 0 0
Sekretarz 0 0
stanowisko ds. ewidencji ludności 1 0
stanowisko ds. handlu, kultury i sportu 0 0
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 0 2
stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 0 0
stanowisko ds. oświaty i zdrowia 14 4
stanowisko ds. płac 0 0
STRAŻ MIEJSKA 0 0
Służba BHP 0 0
URZĄD STANU CYWILNEGO 0 0
Z-ca Burmistrza 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0