Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument „Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do miejscowości Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski”- zawiadomienie o zawarciu umowy uzupełniającej 2006-12-28 14:13
katalog Remont i rozbudowa dworca autobusowego przy ul. Toruńskiej 3 w Kalisz Pomorskim- prace dodtkowe i zastępcze". - KATALOG -
dokument Zawiadomienie o wyborze i o odrzuceniu oferty dot. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowa kanalizacji sanitarnej z kolektorem tłocznym w miejscowości Stara Studnica 2006-07-26 12:39
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wykonanie kotłowni na gaz płynny do hali sportowej i szkoły podstawowej w Pomierzynie” - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Wymianę instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Pomierzynie„ - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białym Zdroju” - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wymianę instalacji elektryczne w szkole podstawowej w Kaliszu Pomorskim „ - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim” - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Remont budynku socjalno-technicznego, przepompowni oraz budynku technicznego w Kaliszu Pomorskim. ” - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wymianę instalacji elektrycznej w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie „ - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do Parku Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. ” - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wymiana instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Pomierzynie” - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych laserowych kopiarek monochromatycznych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim” - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wymianę instalacji elektryczne w szkole podstawowej w Kaliszu Pomorskim „ - KATALOG -
katalog PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Remont klas parteru, korytarza I pietra, klatek schodowych oraz części dachu szkoły podstawowej w Kaliszu Pomorskim „ - KATALOG -
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Budowa kanalizacji sanitarnej z kolektorem tłocznym w miejscowości Stara Studnica 2006-06-02 11:47
dokument Przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Giżyno w gminie Kalisz Pomorski 2006-06-01 14:52
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębsko w gminie Kalisz Pomorski. 2006-05-31 14:48
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do miejscowości Jasnopole w gminie Kalisz Pomorski ” 2006-12-28 14:13
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na :„Dostawa i montaż urządzeń do wyposażenia hali sportowej w Kaliszu Pomorskim” 2006-05-19 12:05
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO na: „Remont klas parteru, korytarza – I piętra oraz klatek schodowych”. 2006-05-16 12:43
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro: na : „Odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.” 2006-05-11 15:00
dokument I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Sikorskiego 2006-05-09 11:40
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Remont elewacji budynku kościoła Parafialnego pw. M.B. Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim 2006-05-08 12:10
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim ul. Leśna 11B; ul. Świerkowa 1,3,5,7,9,11. 2006-04-21 08:55
dokument Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim ul. Bydgoska 16,18,20; ul. Lipowa 1,3,5,7. 2006-04-21 08:54
dokument Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wymianę pokryć dachowych budynków przy ul. Podgórnej 1 2006-04-12 14:37
dokument Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wymianę pokryć dachowych budynków przy ul. Koszalińskie 2006-04-12 14:36
dokument Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na „Wymianę pokryć dachowych budynków przy ul. Dworcowej 9 2006-04-12 14:35
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Poniżej 60 000 euro: na : „Odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.” 2006-04-11 13:33
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Poniżej 60 000 euro: na : „Doposażenie placów zabaw w gminie Kalisz Pomorski w nowe urządzenia zabawowe.” 2006-04-11 13:32
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowa i rozbudowa pałacu i parku wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim. 2006-04-10 14:08
dokument Budowę boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim.” 2006-04-03 16:49
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na: „Budowę sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim.” 2006-04-03 16:42
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Przebudowa drogi gminnej, ul. Powiatowa w Kaliszu Pomorskim. 2006-04-03 12:14
dokument Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na: „Przebudowę drogi gminnej – ul. Tartaczna w Kaliszu Pomorskim 2006-03-23 15:54
dokument Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na: ” Przebudowę drogi gminnej w ulicy Świętego Wojciecha w Kaliszu Pomorskim-etap I –remont chodników i wjazdów”. 2006-03-20 16:44
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro na : „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kręta w Kaliszu Pomorskim” 2006-03-14 15:32
dokument Przetarg ustny II nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Kalisz Pomorski, ul. Wiśniowa 4, ul. Wiśniowa 6, ul. Bydgoska 12. 2006-03-13 12:13
dokument Przetarg ustny II nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Kalisz Pomorski, ul. Wiśniowa 2. 2006-03-13 12:13
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Wykonanie zasilania i instalacji oświetlenia stadionu miejskiego w Kaliszu Pomorskim ” 2006-03-08 15:17
dokument PRZETARG OGRANICZONY NA: Budowa przedszkola w Kaliszu Pomorskim 2006-03-02 10:59
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Stara Korytnica –Bralin” 2006-03-02 10:54
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 euro na: Budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowościach Prostynia- Cybowo w gminie Kalisz Pomorski 2006-03-01 10:38
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim” 2006-02-16 10:06
dokument Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego przedmiotem sprzedaży jest „Unit Stomatologiczny”. 2006-02-10 15:28
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa II –etap 2006-02-01 15:56
dokument Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na. „Modernizacja Plaży Miejskiej oraz zagospodarowanie brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim” 2006-01-31 14:18
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „ Przebudowa odcinka drogi gminnej z Pomierzyna do Ślizna gmina Kalisz Pomorski” 2006-01-20 11:15
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: „Remont bieżący dróg gminnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski” 2006-01-20 11:15
dokument PRZETARG OGRANICZONY NA: Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim 2006-01-20 11:13
dokument Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami rozpoczętymi w mieście i gminie Kalisz Pomorski w 2006 roku” 2006-01-16 15:54
dokument Przetarg ograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa Przedszkola w Kaliszu Pomorskim ” 2006-01-16 15:53
dokument PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY IDECYZJI CELU PUBLICZNEGO 2006-01-13 14:43
dokument Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin” 2006-01-12 11:06
dokument Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa stacji uzdatniania wody w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim ” 2006-01-10 15:34
dokument Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego „Unit Stomatologiczny” 2006-01-04 12:24