Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KALISZ POMORSKI DLA PRZEBIEGU LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110KV RELACJI GPZ RECZ-GPZ KALISZ POMORSKI 2020-11-06 09:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu pływającego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach "Zwiększenia walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego...", na terenie działki nr 2, obręb nr 0003, m. Kalisz Pomorski 2020-10-13 11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzonej inwestycji pn.: "Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego...", na terenie działki nr ewid. 2, obręb nr 0003, m. Kalisz Pomorski. 2020-08-31 10:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji z dnia 24 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63,90 przy ul. Wrocławskiej i Tartacznej w Kaliszu Pomorskim 2020-08-24 14:16
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla potrzeb inwestycji pn.: "Zwiększenie walorów turystycznych Kalisza Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim" 2020-08-24 11:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na przebudowie ulicy oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza 2020-08-19 08:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 49/2020 z dnia 28.07.2020 polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na ternie działki 79/12 obręb 10 Kalisz Pomorski 2020-08-06 08:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Modrzewiowej i Dworcowej w Kaliszu Pomorskim 2020-07-21 09:53
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim 2020-07-07 12:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz.postep. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej na dz. nr 79/12 obręb 10 Kalisz Pomorski 2020-06-29 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz. postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowy ul. Mickiewicza w Kaliszu Pomorskim 2020-06-23 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp.w sprawie wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie gazociągu przy ul. Wrocławskiej i Tartacznej w Kaliszu Pomorskim 2020-06-23 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na zwiększeniu walorów turystycznych Kalisz Pomorskiego przez zabudowę turystyczną brzegów jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim 2020-05-25 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Biały Zdrój gmina Kalisz Pomorski 2020-05-18 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie stacji transform. i linii kablowej w obrębie Dębsko gmina Kalisz Pomorski 2020-05-18 12:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci kablowej 15 kV wraz z powiązaniami w obrębie Pepłówek gmina Kalisz Pomorski 2020-04-28 14:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci elektroenerg. 15 kV w Białym Zdroju 2020-04-03 17:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej , stacji transfor. do zasilania budynku garażowo- usługowego w obr. Dębsko gmina Kalisz Pomorski 2020-03-27 14:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publicz. polegającej na budowie oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2020-03-27 14:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy ulicy Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2020-03-12 08:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowych, stanowisk słupowych oraz demontażu linii napowietrz. w obrębie Borowo i Suchowo gmina Kalisz Pomorski 2020-02-19 10:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek 65/10,77,78/1,78/2,76/2,76/4, 76/5,76/12, obręb 10 Kalisz Pomorski 2020-02-17 09:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie/ przełożeniu linii kabl. 15kV, budowie/ wymianie stanowisk słupowych 15kV w obrębie Borowo i Suchowo gmina Kalisz Pomorski (tereny zamknięte MON) 2020-02-14 08:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2020-02-03 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na zagospodarowaniu plaży przy jeziorze Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim 2020-01-30 12:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Kołobrzeskiej i Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim 2020-01-30 11:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie drogi gminnej publicznej do plaży w m. Giżyno 2020-01-28 08:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Jasnej w Kaliszu Pomorskim 2020-01-28 07:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej do ul. Na Skarpie w Kaliszu Pomorskim 2020-01-15 09:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszc.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Jasnej w Kaliszu Pomorskim 2020-01-15 09:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci kabl. 15 kV w obrębie Pepłówek 2020-01-14 12:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie i przebudowie linii kabl.15 kV w obrębie Borowo gmina Kalisz Pomorski 2019-12-23 08:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postęp.w spr.wydania decyzji o ustalen.lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kabl. w obrębie Suchowo i Borowo 2019-12-04 11:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegajacej na przebudowie drogi Pepłówek - Pepłówek 2019-11-19 09:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii i złączy kablowych na terenie działki nr 109/3 obręb Cybowo 2019-10-15 07:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci wodoc. oraz kanalizacji sanit.i deszcz. w ul. Świerkowej w Kaliszu Pomorskim 2019-10-02 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Bydgoskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-09-30 12:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Szczecińskiej i Poprzecznej w Kaliszu Pomorskim 2019-09-17 11:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej i złączy oraz demontażu linii napowietrznej na terenie działki nr 109/ obręb Cybowo 2019-09-09 07:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego - wszczęcie postęp.w spr. wydania decyzji o ustal. celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej ul. Bydgoska, Jaśminowa, Wiśniowa, Akacjowa w Kaliszu Pomorskim 2019-09-05 11:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp.w spr. wydania decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii i złączy kablowych w obrębie Suchowo i Cybowo 2019-09-02 14:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postep. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci wodociąg. kanaliz. i deszczowej ul. Świerkowa w Kaliszu Pomorskim 2019-08-28 08:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Półwiejskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-07-16 14:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie oświetlenia na terenie działki nr 187/36 obręb Giżyno 2019-07-11 12:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Półwiejskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-06-12 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na przebudowie połaci dachowej i zmianie sposobu użytkow.poddasza przedszkola przy ul.Janowieckiej w Kaliszu Pomorskim 2019-06-06 07:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokalizacji inwest. celu publ. polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-05-31 09:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ.polegającej na montażu skrzynek gazowych przy ulicy Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-05-29 11:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na przebudowie budynku nr 36 wraz ze zmianą sposobu użytkow.w obrębie Jaworze 2019-05-21 10:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie oświetlenia drogowego w Giżynie do plaży 2019-05-13 12:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ.polegajacej na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową w obrębie Pomierzyn, Pepłówek, Poźrzadło Wielkie 2019-05-08 12:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publicz. polegającej na budowie kablowej linii elektroenerget. 15 kV w obrębie Cybowo 2019-05-07 09:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie przedszkola specjalnego w istniejącym budynku usługowym przy ul. Brzozowej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-05 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr. ustale.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w odcinku ul. Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-05 11:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postęp. w spr.ustal. lokalizacji inwestycji celu publ.polegającej na posadowieniu skrzynek gazowych przy ul. Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-03 08:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postęp. w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej do ul. Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-04-03 08:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej w części obrębu nr 1 i Jasnopole 2019-04-03 08:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp. w spr. ydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowej w obrębie Cybowie 2019-03-12 12:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ. polegajacej na przebudowie budynku nr 36 w obrębie Jaworze 2019-03-12 12:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegajacej na budowie sieci gazowej ul. Kołobrzeska w Kaliszu Pomorskim 2019-03-05 12:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ust.lokaliz. inwest. celu publ. polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców w obrębie Jaworze 2019-02-04 11:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ.polegającej na budowie wylotu odprowadzającego wody opadowe do jeziora Głębokie 2019-01-31 09:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz. inwestycji celu publ.polegającej na budowie sieci gazowej na ul. Młyńskiej w Kaliszu Pomorskim 2019-01-31 09:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postęp.w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publ. polegającej na budowie linii kablowej 15 kV w obrębie Cybowo 2019-01-29 12:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp.w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ. polegającej na budowie lądowiska w obrębie Jaworze 2019-01-28 09:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej wraz z kanalizacją światłowodową w obrębie Pomierzyn, Poźrzadło Wlk, Pepłówek 2019-01-22 13:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji dot.lokalizacji inwest.celu publ. polegającej na budowie sieci elektroenerg. w obrębie Krężno 2019-01-16 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz.inwest.celu publicz. polegającej na budowie sieci kablowej 15kV w obrębie Biały Zdrój gm. Kalisz Pomorski 2018-12-31 12:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszcz.postęp. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie wylotu wprowadzajacego wody opadowe do jeziora Głębokie 2018-12-20 09:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postep.w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ. polegajacej na budowie sieci elektroen. kablowej 15 kV w obrębie Krężno 2018-12-17 14:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszcz. postęp.w spr.wydania decyzji o ustal. lokaliz.inwestycji celu publ.polegającej na budowie sieci elektroenerg.kablowej 15 kV w obrębie Biały Zdrój (teren PKP S.A.) 2018-12-13 07:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postęp.w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publiczego, polegajacej na budowie sieci gazowej i przyłączy ul. Młyńska w Kaliszu Pomorskim 2018-11-28 07:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publicz.polegającej na budowie odcinków linii kablowych, złącza kablowego i 3 słupów w obrębie Krężno i Giżyno 2018-10-29 08:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwest.celu publicznego - budowa linii kablowych, złącza kablowewgo SN 15kV oraz 3 słupów w obrębie Giżyno i Krężno gmina Kalisz Pomorski 2018-09-06 09:00
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-09-04 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza o uzupełnieniu wniosku w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publicz.polegającej na budowie dowiązań kablowych ul. Toruńska Kalisz Pomorski 2018-09-04 13:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publicznego - budowa stanowisk słupowych i odcinków elektroenerg. linii kablowych 15 kV w obrębie Dębsko i 10 Kalisz Pomorski 2018-09-03 13:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publ.polegającej na budowie obozowiska przeznaczonego do ćwiczeń wojskowych w obrębie Głębokie 2018-08-30 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.celu publ.polegajacej na wykonaniu dowiązań kablowych 0,4 kV przy ul. Toruńskiej i Jaśminowej w Kaliszu Pomorskim 2018-08-28 14:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokaliz.inwest.celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Polnej w Kaliszu Pomorskim 2018-08-24 09:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ.- budowa dojazdu pożarowego w obrębie Borowo 2018-08-10 12:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego -wszczęcie postęp.w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ. - budowa odcinków elektroenrg.linii kablowej przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim 2018-08-06 12:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego - wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustaleniu celu publicz.dla inwestycji polegajace na budowie linii kablowej i stanowisk słupowych 15kV w obrębie Dębsko 2018-07-20 13:40
dokument Obwieszczenie o wszcz.postęp.w spr.wydania decyzji o ustal.celu publicz.dla inwestycji polegajacej na utworzeniu bazy administracyjno- sztabowej w obrębie Głębokie 2018-07-17 12:00
dokument Obwieszczenie o wszcz.postep. w spr.wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwestycji celu publicznego- budowa dojazdu pożarowego w obrębie Borowo 2018-07-11 14:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokaliz. inwest. celu publ - budowa składnicy drewna 2018-05-18 13:20
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwest.celu publ. - zmiana sposobu użytk.poddasza na cele magazynowe 2018-04-30 12:30
dokument Obwieszczenie- wszcz.postęp. w spr. wydania decyzji o ustal.lokaliz.inwest. celu publicznego- budowa wieży telefonii komórkowej w Prostyni 2018-04-04 10:10
dokument Obwieszczenie- wszcz.postep.w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokaliz.inwestycji celu publicznego - zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku przedszkola na cele magazynowe 2018-04-04 10:06
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski 2017-06-14 10:22