Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn „Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Kwiatowej w Kaliszu Pomorskim”


Burmistrz Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim

ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski

tel. (094) 361 62 63 fax: (094) 361 62 88

ogłasza przetarg nieograniczony

na

„Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Kwiatowej w Kaliszu Pomorskim”

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 26 z dnia 23.02.2004 pod pozycja 9861.

Pożądany termin wykonania zadania do dnia 30 września 2004 roku.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Nr 53857000020000015620000020. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (25,00 zł + 22% VAT tj. 30,50 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 30 lub za zaliczeniem pocztowym wraz z kosztami przesyłki.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami - Joanna Maras, Teresa Ignaszewska tel. (094) 361 62 63

Termin składania ofert upływa dnia 09 kwietnia 2004 roku o godz. 1000 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim , pok. nr 18 .

Otwarcie ofert nastąpi 09 kwietnia 2004 roku o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego , pok. nr 33 (sala narad).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty opiewającej na wykonanie części zamówienia czy przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy :

  1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

  2. spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 ust.2 Ustawy o zamówieniach publicznych

Kryterium oceny ofert : cena - 100 %

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 23-02-2004 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2004 10:13