Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu pn "Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych i innych z nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomors


Kalisz Pomorski dnia 25.02.2004r.

Dyrektor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim”

ul. Tylna 1 , 78-540 Kalisz Pomorski

tel. (094) 361 62 11 , fax. (094) 361 78 78

ogłasza przetarg nieograniczony

na

„Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych i innych z nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim”

Pożądany termin wykonania zadania od 1 kwietnia do 31 marca 2006 roku.

Wadium w wysokości 1 000,00 zł należy wpłacić na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim Nr 57857000020003208520000010. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (15,00 zł + 22% VAT

tj. 18,30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym wraz z kosztami przesyłki.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami - Józef Sztobryń

tel. (094) 361 62 11.

Termin składania ofert upływa dnia 23 marca 2004 roku o godz. 1000 Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim ul. Tylna 1, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi 23 marca 2004 roku o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego , pok. nr 5.

Kryterium oceny ofert :

1. Cena - 100 %

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty opiewającej na wykonanie części zamówienia czy przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy :

  1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,

  2. spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. Z 2002 r. Nr 72 poz 664 z późn. zmianami).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 26-02-2004 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2004 14:09