Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 128/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Marcin Kurylczyk 2020-11-03 15:02:05
Sesja XXXI RM - 29.10.2020 Gabriela Czerniawska 2020-11-03 12:18:47
Uchwała Nr XXXI/236/20 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2020-11-03 12:14:21
Uchwała Nr XXXI/235/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Gabriela Czerniawska 2020-11-03 12:11:29
Uchwała Nr XXXI/234/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Gabriela Czerniawska 2020-11-03 12:09:20
Uchwała Nr XXXI/233/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Gabriela Czerniawska 2020-11-03 12:06:56
Uchwała Nr XXXI/232/20 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transportach handlowych. Gabriela Czerniawska 2020-11-03 12:02:55
Uchwała Nr XXXI/231/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2020-11-03 12:00:51
Uchwała Nr XXXI/230/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2020-11-03 11:43:50
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 14:43:12
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 14:36:37
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 14:24:05
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 14:15:48
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 14:03:05
Zarządzenie Nr 130/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-11-02 14:01:21
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 13:57:13
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 13:55:39
Rok 2020 Marta Szulczyńska 2020-11-02 13:53:03
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2020-11-02 13:33:30
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2020-11-02 13:23:37
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2020-11-02 13:12:18
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-11-02 11:56:29
Zarządzenie Nr 130/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-11-02 11:55:52
Protokół Nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 13.10.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-11-02 09:33:20
Protokół Nr 4/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 09.10.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-11-02 09:01:50
Protokół Nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 01.10.2020 r. Marta Szulczyńska 2020-11-02 08:54:31
Protokół Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 10 września 2020 r. w sprawie analizy informacji o przebiegu Wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku. Marta Szulczyńska 2020-11-02 08:47:47
Protokół Nr 3/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z przeprowadzonej kontroli pt. ,,Badanie sprawozdań z wykonania zadania publicznego organizacji pozarządowych kontrolowanych w roku 2019 oraz realizacja wniosków pokontrolnych". Marta Szulczyńska 2020-11-02 08:40:06
Uchwała Nr XXXI/241/20 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości. Marta Szulczyńska 2020-11-02 08:07:08
Uchwała Nr XXXI/240/20 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kaliszu Pomorskim. Marta Szulczyńska 2020-11-02 08:02:25
Uchwała Nr XXXI/239/20 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w II przetargu ustnym nieograniczonym. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:59:52
Uchwała Nr XXXI/238/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:56:50
Uchwała Nr XXXI/237/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:53:56
Uchwała Nr XXXI/236/20 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Recz - GPZ Kalisz Pomorski. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:49:40
Uchwała Nr XXXI/235/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:46:56
Uchwała Nr XXXI/234/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:45:58
Uchwała Nr XXXI/233/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu na realizację zadania publicznego. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:44:33
Uchwała Nr XXXI/232/20 w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transportach handlowych. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:42:40
Uchwała Nr XXXI/231/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:39:40
Uchwała Nr XXXI/230/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. Marta Szulczyńska 2020-11-02 07:38:44