Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Raport z realizacji Strategii rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014 - 2020 za 2019 rok - Druk nr 223. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:57:45
projekt uchwały w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Modrzewiowej i Dworcowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 233. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:53:06
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 232. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:51:15
projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Druk Nr 231. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:46:50
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 230. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:39:14
projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 229. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:37:42
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 228. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:33:02
Kalendarz Wyborczy - dokument usunięty Aleksander Preca 2020-02-24 10:19:30
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Preca 2020-02-24 10:19:08
Kalendarz Wyborczy - dokument usunięty Aleksander Preca 2020-02-24 10:18:29
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Preca 2020-02-24 10:15:45
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Preca 2020-02-24 10:13:45
projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 227. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 10:13:45
Wybory Prezydenta RP (zakładka menu) Aleksander Preca 2020-02-24 10:12:18
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (zakładka menu) Aleksander Preca 2020-02-24 10:11:54
Zajęcia na poligonie 24.02_01.03.2020 r. Marek Brumer 2020-02-24 08:20:42
Zajęcia na poligonie 17.02_23.02.2020 r. - dokument usunięty Marek Brumer 2020-02-24 08:20:08
Zajęcia na poligonie 17.02_23.02.2020 r. - dokument usunięty Marek Brumer 2020-02-24 08:19:48
XX Sesja Rady Miejskiej - 17.02.2020r. Marcin Kurylczyk 2020-02-21 11:52:15
Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2020 rok Marcin Kurylczyk 2020-02-21 11:47:12
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-02-21 02:29:53
Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola, klas I szkół podstawowych oraz klas IV sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Marcin Kurylczyk 2020-02-20 14:36:18
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych Gminy Kalisz Pomorski w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury tradycji i edukacji Marcin Kurylczyk 2020-02-19 12:53:43
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych Gminy Kalisz Pomorski w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury tradycji i edukacji Marcin Kurylczyk 2020-02-19 12:51:46
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzaniaoceny oddzziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2020-02-19 11:46:13
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowych, stanowisk słupowych oraz demontażu linii napowietrz. w obrębie Borowo i Suchowo gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-02-19 10:37:23
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie linii kablowych, stanowisk słupowych oraz demontażu linii napowietrz. w obrębie Borowo i Suchowo gmina Kalisz Pomorski Elżbieta Skrobacka 2020-02-19 10:36:57
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich Jolanta Nowak 2020-02-18 13:04:22
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w spr. wydania decyzji o ustal. lokaliz. inwestycji celu publ. polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek 65/10,77,78/1,78/2,76/2,76/4, 76/5,76/12, obręb 10 Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2020-02-17 09:17:58
Zajęcia na poligonie 17.02_23.02.2020 r. Marek Brumer 2020-02-17 07:46:48
Zajęcia na poligonie 17.02_23.02.2020 r. - dokument usunięty Marek Brumer 2020-02-17 07:44:33
Zajęcia na poligonie 17.02_23.02.2020 r. - dokument usunięty Marek Brumer 2020-02-17 07:43:08
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 z dnia 16.02.2020 r. Marek Brumer 2020-02-16 12:37:06
Zarządzenie Nr 108/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania procedury pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz prowadzenia ewidencji w tym zakresie Marcin Kurylczyk 2020-02-14 13:41:19
Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-02-14 13:18:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustal. lokalizacji inwestycji celu publ. polegającej na budowie/ przełożeniu linii kabl. 15kV, budowie/ wymianie stanowisk słupowych 15kV w obrębie Borowo i Suchowo gmina Kalisz Pomorski (tereny zamknięte MON) Elżbieta Skrobacka 2020-02-14 08:11:18
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Marek Brumer 2020-02-14 07:15:14
Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-02-13 13:06:22
Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Honorowego Tytułu "SOKÓŁ KALISKI" Marcin Kurylczyk 2020-02-13 09:17:56
Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Przyznawania Honorowego Tytułu "SOKÓŁ KALISKI" Marcin Kurylczyk 2020-02-13 09:17:08