Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 79 z 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowdzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2020-03-04 13:20:44
Zarządzenie nr 78 z 2018 roku w sprawie rozliczania kosztów słuzbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksander Preca 2020-03-04 13:17:58
Uchwała Nr XXI/182/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Modrzewiowej i Dworcowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:08:19
Uchwała Nr XXI/181/20 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu pomorskim. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:07:48
Uchwała Nr XXI/180/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:07:11
Uchwała Nr XXI/179/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:06:32
Uchwała Nr XXI/178/20 ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:05:55
Uchwała Nr XXI/177/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:03:40
Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:02:53
Uchwała Nr XX/175/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2020. Gabriela Czerniawska 2020-03-04 09:02:06
Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany studium i kierunków zagospod.przestrz. gminy Kalisz Pomorski oraz sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrz. w obrębie ul. Dworcowej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-03-03 13:15:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany studium i kierunków zagospod.przestrz. gminy Kalisz Pomorski oraz sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrz. w obrębie ul. Dworcowej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-03-03 13:14:40
Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany studium i kierunków zagospod.przestrz. gminy Kalisz Pomorski oraz sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrz. w obrębie ul. Dworcowej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-03-03 13:13:43
Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany studium i kierunków zagospod.przestrz. gminy Kalisz Pomorski oraz sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrz. w obrębie ul. Dworcowej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim Elżbieta Skrobacka 2020-03-03 13:12:06
Głosowanie podczas XXI Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2020-03-03 08:50:06
Sesja XXI RM - 27.02.2020 Gabriela Czerniawska 2020-03-03 08:49:05
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-03-02 13:45:50
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-03-02 13:44:39
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-03-02 12:21:05
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-03-02 11:47:31
Informacja Komendanta CSWL Drawsko Marek Brumer 2020-03-02 11:32:25
Rok 2020 Gabriela Czerniawska 2020-03-02 11:24:38
Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych. Aleksander Preca 2020-03-02 10:38:41
Zajęcia na poligonie 02.03_08.03.2020 r. Marek Brumer 2020-03-02 08:22:01
XXI Sesja Rady Miejskiej - 27.02.2020r. Marcin Kurylczyk 2020-02-27 12:02:43
Nabór na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. księgowości ogólnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2020-02-27 08:41:35
Nabór na stanowisko Referenta do spraw promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych Aleksander Preca 2020-02-27 08:39:20
Sesja XX nieplanowa Rady Miesjkiej z dnia 17.02.2020 roku. Marta Szulczyńska 2020-02-26 12:34:35
Sesja XIX Rady Miejskiej z dnia 27.01.2020 roku Marta Szulczyńska 2020-02-26 12:28:07
Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny Marcin Kurylczyk 2020-02-26 11:56:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Jolanta Nowak 2020-02-26 11:11:41
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW , dz. 529, obręb Dębsk Jolanta Nowak 2020-02-26 11:04:18
Kazimiera Kuźniewska Marcin Kurylczyk 2020-02-26 10:06:52
Agnieszka Katarzyńska-Mazur Marcin Kurylczyk 2020-02-26 10:04:36
rok 2020 Marcin Kurylczyk 2020-02-26 10:00:36
Głosowanie podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2020-02-25 08:02:26
Sesja XX RM - 17.02.2020 Gabriela Czerniawska 2020-02-25 08:02:02
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego Radosław Czapek 2020-02-24 12:22:57
Zestawienie inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji - Druk Nr 226. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 11:32:06
Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji Rady Miejskiej - Druk Nr 225. Gabriela Czerniawska 2020-02-24 11:26:45