Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie o sprostowaniu omyłki NO.6220.8.2019 Anna Urbańska 2021-06-30 08:45:10
Postanowienie o sprostowaniu omyłki NO.6220.5.2019 Anna Urbańska 2021-06-30 08:44:33
Głosowanie podczas XLII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-06-30 08:30:29
Sesja XLII RM - 24.06.2021 Gabriela Czerniawska 2021-06-30 08:26:58
Petycja Stop zagrożeniu zdrowia i życia 5G - dokument usunięty Aleksander Preca 2021-06-30 08:14:39
SOŁTYSI GMINY KALISZ POMORSKI Marta Szulczyńska 2021-06-28 16:50:28
Samorządy Mieszkańców Marta Szulczyńska 2021-06-28 16:49:25
Samorządy Mieszkańców Marta Szulczyńska 2021-06-28 16:48:42
Samorządy Mieszkańców Marta Szulczyńska 2021-06-28 16:48:27
Samorządy Mieszkańców Marta Szulczyńska 2021-06-28 16:27:11
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-06-28 13:36:55
Zarządzenie Nr 98/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków Radosław Czapek 2021-06-28 10:49:43
Zarządzenie Nr 97/2021 w sprawie odwołania kwarantanny dokumentacji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2021-06-28 09:20:18
OGŁOSZENIE o sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2021-06-28 08:54:35
Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2021-06-28 08:54:32
Aleksander Preca 2021-06-28 08:54:12
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej oraz sieci energetycznej 15 i 0,4 kV dla zasilania dz. nr 41 przy ul. Bydgoskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1/1, obręb nr 0007 oraz 41, obręb nr 0004, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-06-25 13:35:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej oraz sieci energetycznej 15 i 0,4 kV dla zasilania dz. nr 41 przy ul. Bydgoskiej w Kaliszu Pomorskim, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1/1, obręb nr 0007 oraz 41, obręb nr 0004, miasta Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-06-25 13:34:57
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Anna Urbańska 2021-06-25 13:17:05
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50,0 MW, wraz z niezbędna infrastruktura techniczna na terenie działek nr 13/21, 12, 14/7 w obrebie Bralin, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-06-25 13:16:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, na terenie działki nr ewid. 59/6, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-06-25 10:36:38
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Anna Kranc-Bargieł 2021-06-25 08:32:07
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku Anna Kranc-Bargieł 2021-06-25 07:19:03
Zarządzenie Nr 94/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Radosław Czapek 2021-06-24 15:11:54
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku - dokument usunięty Anna Kranc-Bargieł 2021-06-24 14:54:29
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku Anna Kranc-Bargieł 2021-06-24 14:53:32
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku - dokument usunięty Anna Kranc-Bargieł 2021-06-24 14:50:58
XLII Sesja Rady Miejskiej - 24.06.2021r. Aleksander Preca 2021-06-24 14:43:34
XLII Sesja Rady Miejskiej - 24.06.2021r. Aleksander Preca 2021-06-24 14:42:20
XLII Sesja Rady Miejskiej - 24.06.2021r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2021-06-24 14:41:51
XLII Sesja Rady Miejskiej - 24.06.2021r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2021-06-24 14:41:27
XLII Sesja Rady Miejskiej - 24.06.2021r. - dokument usunięty Aleksander Preca 2021-06-24 14:41:01
Zarzadzenie nr 90/2021 w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 na terenie miasta Kalisza Pomorskiego, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku. Aleksander Preca 2021-06-24 14:31:56
Zarzadzenie nr 90/2021 w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełaniających skład członków Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 na terenie miasta Kalisza Pomorskiego, ustalenia kalendarza wyborczego, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru zgłoszenia kandydata do Komisji Skrutacyjnej w wyborach na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku, wzoru karty do głosowania na kandydatów na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku oraz wzoru listy osób mających prawo wybierania, popierających kandydata na członka Zarządu Samorządu Mieszkańców Nr 5 w mieście Kalisz Pomorski w wyborach przeprowadzanych w 2021 roku. Aleksander Preca 2021-06-24 14:31:04
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 28.06.2021 r. - 04.07.2021 r. Lidia Zbytek 2021-06-24 14:24:01
Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego nr 59 Lidia Zbytek 2021-06-24 14:09:44
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Anna Urbańska 2021-06-24 11:29:11
Budowa elektrociepłowni - EC z blokiem ORC opalanej biomasą na terenie zakładu w Kaliszu Pomorskim, działka nr 43/11 i 44/11 obręb 11 Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-06-24 11:27:59
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Aleksander Preca 2021-06-24 08:18:40
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59 Marek Brumer 2021-06-24 07:39:10