Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2020-09-21 12:45:39
Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu Radosław Czapek 2020-09-18 09:33:04
Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu Radosław Czapek 2020-09-18 09:32:29
Zajęcia na poligonie w dniach 21.09.2020 r. - 27.09.2020 r. Marek Brumer 2020-09-18 08:56:10
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich Jolanta Nowak 2020-09-18 08:19:21
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/186/20 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 295. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:11:57
projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania "Strategii Rozwoju Gminy Kalisz Pomorski na lata 2014-2020" - Druk Nr 294. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:09:10
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 293. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:06:29
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 292. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 11:00:39
projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 291. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:54:01
projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania - Druk Nr 290. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:49:43
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 289. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:46:52
projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom - Druk Nr 288. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:37:05
projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Kalisz Pomorski na rok szkolny 2020/2021- Druk Nr 287. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:31:10
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2020 - 2025 - Druk Nr 286. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:26:07
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2020 - Druk Nr 285. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:20:44
projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 284. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:19:23
projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 284. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:18:29
projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz informacji, o której mowa w art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Druk Nr 284. Gabriela Czerniawska 2020-09-14 10:16:50
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich Jolanta Nowak 2020-09-14 08:57:31
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Nowak 2020-09-14 08:37:06
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-11 13:09:37
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-11 13:08:19
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2020-09-11 13:07:05
Zajęcia na poligonie w dniach 14.09.2020 r. - 20.09.2020 r. Marek Brumer 2020-09-10 15:06:44
Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-10 11:51:01
Zarządzenie Nr 104/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2020-09-10 11:48:20
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2020-09-10 08:58:21
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Jolanta Nowak 2020-09-10 08:51:37
Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2020-09-10 08:45:35
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora do spraw promocji Marcin Kurylczyk 2020-09-09 10:29:14
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2020-09-08 08:53:40
Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Kalisza Pomorskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe Marcin Kurylczyk 2020-09-08 08:10:27
Rozporządzenie Nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniajace rozporządzenie w ssprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie ojewództwa zachodniopomorskiego Jolanta Nowak 2020-09-07 13:38:32
Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Burmistrza Kalisza Pomorskiego do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Jolanta Nowak 2020-09-07 08:52:49
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc w Przedszkolu Miejskim "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim, w ramach projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe" Marcin Kurylczyk 2020-09-04 13:53:57
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc w Przedszkolu Miejskim "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim, w ramach projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe" Marcin Kurylczyk 2020-09-04 13:52:08
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta I Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2020 roku - Druk Nr 283. Gabriela Czerniawska 2020-09-04 12:46:30
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania Jolanta Nowak 2020-09-04 08:26:30
Zajęcia na poligonie w dniach 07.09.2020 r. - 13.09.2020 r. Marek Brumer 2020-09-03 14:54:17