Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego (wyciąg) 2024-04-23 07:13
dokument INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu Pomorskim o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-04-17 11:37
dokument Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu Pomorskim z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. 2024-04-11 12:10
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-10 09:44
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego 2024-04-10 09:47
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-10 07:23
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2024 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-10 07:23
dokument Postanowienia Komisarza Wyborczego III o wylosowanych numerach list (powiat choszczeński, drawski, wałecki). 2024-03-28 09:02
dokument Postanowienie Nr 739/2024 Komisarza Wyborczego w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania i ustalenia trybuprzekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczymw wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 20254 r. 2024-03-27 06:58
dokument Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-22 13:03
dokument Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Drawskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-22 13:03
dokument Postanowienie Nr 559/2024 Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 14:50
dokument Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kalisz Pomorski oraz zmiany w składach OKW. 2024-04-29 10:10
dokument Obwieszczenie Miejskie Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Kalisza Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 2024-03-18 12:50
dokument Obwieszczenie Miejskie Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 12:47
dokument Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu Pomorskim z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 12:44
dokument Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. 2024-03-15 11:37
dokument Informacja w sprawie przeprowadzenia losowania do Obwodowych Komisji Wyborczych 2024-03-12 09:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-29 14:15
dokument Uchwała Nr 3/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia. 2024-03-01 15:56
dokument INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu Pomorskim powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. 2024-03-08 11:33
dokument Postanowienie Nr 485/2024 Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszgo posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu Pomorskim. 2024-03-04 09:25
dokument Postanowienie Nr 484/2024 Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliszu Pomorskim. 2024-03-04 09:23
dokument Dyżury Urzędnika Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych 2024-03-01 08:49
dokument Harmonogram dyżurów i skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2024 r. 2024-03-01 08:14
dokument Zarządzenie nr 39/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-14 14:18
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Drawskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-14 12:20
dokument Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych/60+ 2024-02-12 09:37
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat 2024-02-08 11:36
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 2024-02-16 09:50
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach samorządowych 2024-02-08 11:39
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych 2024-02-08 11:33
dokument Głosowanie korespondencyjne 2024-02-08 07:29
dokument Głosowanie przez pełnomocnika 2024-02-07 09:16
dokument Zarządzenie 35/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 2024-02-07 08:49
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie. 2024-02-07 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2024-02-07 07:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2024-02-07 12:25
dokument Zarządzenie nr 33/2024 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2024-02-06 09:26
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 30 stycznia 2024 r. 2024-03-22 11:03
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-01-30 07:08
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału powiatu drawskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-01-10 13:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2023-12-04 14:33