Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 39/2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-14 14:18
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Drawskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-14 12:20
dokument Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych/60+ 2024-02-12 09:37
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat 2024-02-08 11:36
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 2024-02-16 09:50
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach samorządowych 2024-02-08 11:39
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych 2024-02-08 11:33
dokument Głosowanie korespondencyjne 2024-02-08 07:29
dokument Głosowanie przez pełnomocnika 2024-02-07 09:16
dokument Zarządzenie 35/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r 2024-02-07 08:49
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie. 2024-02-07 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2024-02-07 07:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2024-02-07 12:25
dokument Zarządzenie nr 33/2024 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2024-02-06 09:26
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III 2024-02-07 09:32
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików samorządowych oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-01-30 07:08
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie podziału powiatu drawskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-01-10 13:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2023-12-04 14:33