Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przyjęcia Interesantów w sprawach skarg i wniosków

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Burmistrz  Kalisza Pomorskiego

przyjmuje interesantów w sprawach różnych
oraz w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz 9.00 - 12.00

 

Zastępca Burmistrza Kalisza Pomorskiego

przyjmuje interesantów w sprawach różnych
w każdy czwartek w godz 14.00 - 17.00

 

Informacja dotycząca sposobu składania skarg i wniosków


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ VIII Skargi i wnioski (t.j. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).


Skargi: składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.


Tryb zgłaszania:

Skargę lub wniosek można złożyć:

 • w formie pisemnej przesyłając na adres Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim,  ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski lub składając w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim,
 • pocztą elektroniczną przesyłając na adres ratusz@kaliszpom.pl,
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na adres ePUAP:      /k4y2kdl36t/SkrytkaESP
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim.

 Uwaga!

 • skargi i wnioski nie są przyjmowane telefonicznie;
 • skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego oraz jego adresu (tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego) nie będą rozpatrywane (skargi anonimowe).

 

Opłaty:

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie jest bezpłatne.

 

Termin i sposób załatwienia

Załatwianie skarg lub wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, składający skargę lub wniosek zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli Burmistrz Kalisza Pomorskiego nie jest właściwy do rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku, to niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni

 • przekaże skargę lub wniosek właściwemu organowi, o czym składający zostanie poinformowany
 • albo wskaże właściwy organ do rozpatrzenia skargi.

 

Klauzula informacyjna RODO.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 28-06-2005 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Irena Kilijańska-Kotowicz 10-11-2023 11:38