Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 13:27:50
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 13:26:59
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 13:23:20
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 13:21:58
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 13:14:25
Protokół Nr LVII/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-12 12:37:46
Sesja LVII RM - 08.08.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-08-12 12:37:00
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:59:20
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:53:58
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:47:34
Zrządzenie 118/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2022-08-12 11:25:39
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 110 Marek Brumer 2022-08-12 09:32:41
Zarządzenie nr 117/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2022-08-12 09:09:43
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Krzysztof Kot 2022-08-11 09:53:54
Irena Kilijańska-Kotowicz Marcin Kurylczyk 2022-08-10 14:27:20
Sprawozdania za II kwartał 2022r Marcin Kurylczyk 2022-08-10 11:04:51
LVII Sesja Rady Miejskiej - 08.08.2022 Marcin Kurylczyk 2022-08-09 12:49:33
Głosowanie podczas LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:47:44
Sesja nadzwyczajna LVII RM - 08.08.2022 Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:46:40
Uchwała Nr LVI/448/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:10:53
Uchwała Nr LVII/447/22 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bralin. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:10:21
Uchwała Nr LVII/446/22 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kalisz Pomorski placówki wsparcia dziennego "Beczuś" i połączenia jej z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:09:49
Uchwała Nr LVII/445/22 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:09:17
Uchwała Nr LVII/444/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:08:51
Uchwała Nr LVII/443/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:08:19
Uchwała Nr LVII/442/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:07:30
Uchwała Nr LVII/441/22 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:06:52
Uchwała Nr LVII/440/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:06:11
Uchwała Nr LVII/439/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:05:32
Uchwała Nr LVII/438/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-08-09 12:04:43
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 08.08.2022 r. -14.08.2022 r. Marek Brumer 2022-08-08 13:35:09
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Drawsku Pomorskim Marta Gorajewska 2022-08-08 09:06:37
Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-08 08:05:33
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2022-08-08 08:04:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Marcin Kurylczyk 2022-08-08 07:04:46
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:27:31
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:27:10
Zarządzenie 116/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026 Marta Gorajewska 2022-08-05 13:26:46
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" - zakończony Marta Gorajewska 2022-08-05 13:25:19
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wpolityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2022-08-05 13:25:06