Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarzadzenie Nr 79/2022 w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi, nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2022-05-16 14:27:20
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko. Krzysztof Kot 2022-05-16 10:17:16
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 16.05.2022 r. -22.05.2022 r. Lidia Zbytek 2022-05-16 09:18:32
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-05-13 13:07:21
Zarządzenie nr 78/2022 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" Marta Gorajewska 2022-05-12 15:30:35
Konkurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - z dnia 12.05.2022 r. Marta Gorajewska 2022-05-12 15:25:49
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku Marta Gorajewska 2022-05-11 13:04:00
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-05-11 07:00:36
Zapytanie ofertowe "Organizacja wycieczki do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę" Marta Gorajewska 2022-05-10 14:54:57
Protokół Nr LIV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-05-10 14:19:35
Protokół Nr LIV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-05-10 14:19:12
Protokół Nr LIV/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2022-05-10 14:18:50
Sesja LIV RM - 28.04.2022 Gabriela Czerniawska 2022-05-10 14:18:24
Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocniczego Marcin Kurylczyk 2022-05-09 12:25:04
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-05-09 08:54:18
Bilans zbiorczy za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-06 09:33:10
Bilans zbiorczy za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-06 09:32:52
Bilans Urząd Miejski za 2021 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-06 09:31:56
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za III kwartał 2021 r. Marcin Kurylczyk 2022-05-05 15:33:18
Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-05-05 15:25:33
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-05-04 12:28:45
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-05-04 11:44:40
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora do spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2022-05-04 11:44:26
Zarządzenie Nr 75/2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2022-05-04 11:30:21
LIV Sesja Rady Miejskiej - 28.04.2022 Marcin Kurylczyk 2022-05-02 13:18:23
Zapytanie ofertowe "Organizacja wycieczki do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę" Marta Gorajewska 2022-05-02 13:15:56
Uchwała Nr LIV/423/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:44:59
Uchwała Nr LIV/422/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:44:29
Uchwała Nr LIV/421/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Powiatem Drawskim. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:43:50
Uchwała Nr LIV/420/22 w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej "Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim". Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:42:23
Uchwała Nr LIV/419/22 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:41:32
Uchwała Nr LIV/418/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022 - 2032. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:40:45
Uchwała Nr LIV/417/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:39:50
Uchwała Nr LIV/416/22 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 12:39:08
Głosowanie podczas LIV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-05-02 10:31:34
Sesja LIV RM - 28.04.2022 Gabriela Czerniawska 2022-05-02 10:29:54
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 02.05.2022 r. - 08.05.2022 r. Lidia Zbytek 2022-04-29 12:24:08
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I kwartał 2022 r. Marcin Kurylczyk 2022-04-29 12:02:37
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok Jolanta Leszczyńska 2022-04-29 10:45:36
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębsko - projekt do uzgodnienia i zaopiniowania. Krzysztof Kot 2022-04-29 10:11:51