Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2022-11-28 14:11:25
Głosowanie podczas LXIV sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:22:37
Sesja LXIV RM - 24.11.2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:21:20
Uchwała Nr LXIV/485/22 w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:20:13
Uchwała Nr LXIV/484/22 w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia policyjnego. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:19:34
Uchwała Nr LXIV/483/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:18:56
Uchwała Nr LXIV/482/22 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:18:09
Uchwała Nr LXIV/481/22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:17:09
Uchwała Nr LXIV/480/22 w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Kalisz Pomorski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w okresie programowania 2023-2027. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:16:28
Uchwała Nr LXIV/479/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:15:41
Uchwała Nr LXIV/478/22 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:14:39
Uchwała Nr LXIV/477/22 w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:13:56
Uchwała Nr LXIV/476/22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:12:46
Uchwała Nr LXIV/475/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 11:12:06
Uchwała Nr LXIV/474/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-11-28 10:52:35
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 28.11.2022 r. - 04.12.2022 r. Lidia Zbytek 2022-11-25 08:04:28
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r. o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030. Krzysztof Kot 2022-11-24 15:09:10
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r. o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030. Krzysztof Kot 2022-11-24 15:08:51
LXIV Sesja Rady Miejskiej - 24.11.2022 Marcin Kurylczyk 2022-11-24 10:51:08
Planowane polowanie zbiorowe dla mysliwych na terenie obwodu łowieckiego nr 180 OHZ Złocieniec Anna Urbańska 2022-11-23 14:13:33
projekt uchwały w sprawie przekazania samochodu na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 642. Gabriela Czerniawska 2022-11-23 12:28:44
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2022 roku środków z budżetu Gminy Kalisz Pomorski na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia policyjnego - Druk Nr 641. Gabriela Czerniawska 2022-11-23 12:27:52
Zarządzenie Nr 174/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-11-22 14:12:42
Zarządzenie Nr 173/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-11-22 14:12:24
Sprawozdania III kwartał 2022 Marcin Kurylczyk 2022-11-22 12:08:49
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-21 15:06:05
Polowania zbiorowe n terenie OHZ Nadleśnictwo Drawsko, w obwodach łowieckich 181 oraz 183 Anna Urbańska 2022-11-21 13:58:30
Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 163 Marek Brumer 2022-11-21 13:08:45
Protokół Nr LXIII/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:13:09
Protokół Nr LXII/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:12:44
Sesja LXIII RM - 15.11.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:12:05
Sesja LXII RM - 04.11.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:11:45
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 640. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 11:50:02
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu - Druk Nr 639. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 11:45:48
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 18 listopada 2022 r. godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-11-21 08:55:33
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniu 21.11.2022 r. Lidia Zbytek 2022-11-18 11:41:37
Protokół Nr LXI/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-18 10:12:57
Sesja LXI RM - 31.10.2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-18 10:11:49
Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2021 rok - Druk Nr 630. Gabriela Czerniawska 2022-11-18 09:26:58
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 25 października 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. - Druk Nr 629. Gabriela Czerniawska 2022-11-18 09:23:35