Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - zakończony Marcin Kurylczyk 2021-07-28 07:19:25
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70 Lidia Zbytek 2021-07-27 14:49:31
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.31.2020 Anna Urbańska 2021-07-27 14:30:58
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.32.2020 Anna Urbańska 2021-07-27 14:30:11
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji Anna Urbańska 2021-07-27 12:16:35
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji Anna Urbańska 2021-07-27 12:12:13
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Anna Urbańska 2021-07-27 12:08:40
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 187/1, 187/2, obręb Dębsko nr 0084 Dębsko, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-07-27 12:07:39
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 187/1, 187/2, obręb Dębsko nr 0084 Dębsko, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-07-27 12:06:06
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-07-27 10:46:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Anna Urbańska 2021-07-27 10:45:26
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-07-27 10:44:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, na terenie działki nr ewid. 59/6, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-07-27 08:12:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej WN 110 kV wraz z linią światłowodową, na terenie działki nr ewid. 59/6, obręb Stara Korytnica, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-07-27 08:08:32
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2021-07-27 07:10:55
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za II kwartał 2021 r. Marcin Kurylczyk 2021-07-26 14:06:47
Zarządzenie Nr 110/2021 w sprawie ustalenia cen za sprzedaż materiałów promocyjnych Marcin Kurylczyk 2021-07-26 14:05:12
Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:56:20
Zarządzenie nr 111/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:54:40
Zarządzenie Nr 112/2021 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:47:38
Zarządzenie Nr 111/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-07-26 12:43:13
Zarządzenie Nr 109/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-07-26 08:46:15
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 26.07.2021 r. - 01.08.2021 r. Lidia Zbytek 2021-07-23 10:17:16
Zarządzenie Nr 108/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Marcin Kurylczyk 2021-07-23 08:06:39
XLIII Sesja Rady Miejskiej - 22.07.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-07-23 08:01:19
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2020 r. Marta Szulczyńska 2021-07-22 15:43:20
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2020 r. Marta Szulczyńska 2021-07-22 15:41:08
Uchwała Nr XLIII/326/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:34:59
Uchwała Nr XLIII/325/21 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025". Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:34:34
Uchwała Nr XLIII/324/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:33:51
Uchwała Nr XLIII/323/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:33:20
Głosowanie podczas XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:25:29
Sesja XLIII nadzwyczajna RM - 22.07.2021 Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:24:09
Protokół Nr XLIII/21 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:15:21
Sesja XLIII RM - 22.07.2021 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2021-07-22 12:14:13
projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania - Druk Nr 434. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:22:54
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2025" - Druk Nr 433. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:20:09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 432. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:15:21
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 431. Gabriela Czerniawska 2021-07-19 10:14:35
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-07-16 11:08:38