Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXXIX/572/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 10:14:14
Uchwała Nr LXXIX/571/23 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 10:13:19
Uchwała Nr LXXIX/570/23 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 10:12:52
Uchwała Nr LXXIX/569/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 10:12:22
projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2024 ?-2027 - Druk Nr 763. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 10:05:45
projekt uchwały w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 762. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 10:02:26
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 - Druk Nr 761. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 09:59:27
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kalisz Pomorski do związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej" i przyjęcia jego statutu - Druk Nr 760. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 09:58:24
projekt uchwały w sprawie nadania promenadzie wokół jeziora Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim imienia Romana Bykowskiego - Druk Nr 759. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 09:56:58
projekt uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania "Programu wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026" - Druk Nr 758. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 09:55:48
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 757. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 09:54:52
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 756. Gabriela Czerniawska 2023-09-22 09:53:18
Głosowanie podczas LXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-09-19 14:55:24
Sesja nadzwyczajna LXXIX RM - 19.09.2023 Gabriela Czerniawska 2023-09-19 14:54:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działce nr 8 obręb Biały Zdrój wraz z instalacją towarzyszącą na terenie gminy Kalisz Pomorski Wojciech Kucharski 2023-09-19 13:52:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na działce nr 8 obręb Biały Zdrój wraz z instalacją towarzyszącą na terenie gminy Kalisz Pomorski Wojciech Kucharski 2023-09-19 13:51:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z instalacją towarzyszącą na działce 27/1 obręb Sienica w gminie Kalisz Pomorski Wojciech Kucharski 2023-09-19 13:44:43
LXXIX sesja Rady Miejskiej - 19.09.2023 Marcin Kurylczyk 2023-09-19 11:15:26
Zarządzenie Nr 148/2023 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 Marcin Kurylczyk 2023-09-19 11:11:27
Zarządzenie Nr 147/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-09-19 11:10:24
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 755. Gabriela Czerniawska 2023-09-18 16:47:33
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/229/17 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli - Druk Nr 755. Gabriela Czerniawska 2023-09-18 16:47:10
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wierzchowie - Druk Nr 754. Gabriela Czerniawska 2023-09-18 16:46:28
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 753. Gabriela Czerniawska 2023-09-18 16:45:30
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 752. Gabriela Czerniawska 2023-09-18 16:44:46
Informacja Starosty Drawskiego z dnia 13 września 2023 r. (znak AB.6740.3.47.2023.PK) o wydaniu przez Starostę Drawskiego decyzji Nr 6740.3.47.2023 z dnia 15 września 2023 r. o zmianie pozwolenia na budowę udzielonego przez Starostę Drawskiego decyzją Nr 6740.3.53.2022 z dnia 18.10.2022 r. dotyczącą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, na terenie działki nr ewid. 10/6, obręb Bralin, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-09-18 13:16:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Wersja nr 3 Dorota Dobrzeniecka 2023-09-18 12:46:55
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Wersja nr 3 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2023-09-18 12:45:09
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Wersja nr 3 - dokument usunięty Dorota Dobrzeniecka 2023-09-18 12:43:39
Zarządzenie Nr 146/2023 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-09-18 12:13:42
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o numerach oraz granicach obwodów głosowania Aleksander Preca 2023-09-18 11:22:10
Zarządzenie Nr 151/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-09-18 08:01:03
Zarządzenie Nr 151/2023 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2023-09-18 07:53:09
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-09-15 15:19:00
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 15 września 2023 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych. Gabriela Czerniawska 2023-09-15 14:53:48
Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2023-09-15 09:55:04
Zarządzenie Nr 150/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Jagoda Tużnik 2023-09-15 09:52:10
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-09-12 14:28:59
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-09-12 14:28:24
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-09-12 14:27:08