Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego. 2024-03-19 10:29
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych 2024-03-19 10:24
katalog Nieruchomości - KATALOG -
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 2024-02-21 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. 2024-02-16 07:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2024-02-16 07:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2024-01-25 13:32
katalog Praca - KATALOG -
dokument Zgromadzenie publiczne - 20.03.2024 r. 2024-03-13 08:20
dokument Zgromadzenie publiczne - 24.01.2024 r. 2024-01-18 15:28
dokument Informacja o wynikach III przetargu na sprzedaż rowerów wodnych 2023-12-11 13:23
dokument Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż rowerków wodnych (przetarg z dnia 24 listopada 2023 r. godz. 10:00) 2023-11-28 10:15
dokument Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28 listopada 2023 r. 2023-11-07 14:25
dokument Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż rowerków wodnych (przetarg z dnia 6 listopada 2023 r. godz. 11:00) 2023-11-06 12:46
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 6 października 2023 r. 2023-10-10 13:35
dokument Regulamin Konkursów w "Święto Dyni" 2023-09-28 15:11
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 22 września 2023 r. 2023-09-25 14:06
dokument Informacja dla Rolników w sprawie suszy 2023-07-26 13:17
dokument Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 2023-07-20 08:59
dokument Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotycząca sprzedaży końcowej węgla - przedłużenie terminu 2023-07-04 11:11
dokument Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku 2023-05-31 13:34
dokument Informacja Burmistrza Kalisza Pomorskiego dotycząca sprzedaży końcowej węgla 2023-05-15 13:14
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 25 kwietnia 2023 r. 2023-04-27 12:38
dokument Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 30 marca 2023 r. godz. 11:00) 2023-03-30 15:37
dokument Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 28 marca 2023 r. godz. 11:00) 2023-03-28 14:57
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 24 marca 2023 r. 2023-03-28 11:44
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultura, tradycja,edukacja" oraz "Ochrona i promocja zdrowia". 2023-03-08 10:34
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 27 lutego 2023 r. 2023-03-02 09:10
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2023-02-23 09:21
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików 2023-02-13 13:40
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. 2023-02-06 10:47
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-08-20 11:57
katalog Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Konkursy na wykonanie zadań publicznych - KATALOG -
katalog Społeczna Komisja Mieszkaniowa - KATALOG -
katalog Pomoc publiczna - KATALOG -
katalog Obowiązek informowania o wykorzystaniu i wyrobach zawierających azbest - KATALOG -
katalog ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - KATALOG -
dokument Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na działki o numerach 22/125, 22/126, 22/127 2023-11-29 14:53
dokument Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na działkę przy ul. Wojska Polskiego 2023-11-29 14:50
dokument NA PODSTAWIE ART.19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2023 R. POZ. 571), BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TREŚĆ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument stracił ważność 2023-11-29 08:48
dokument Informacja Starosty Drawskiego z dnia 16 czerwca 2023 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamirzenia budowlanego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej 1 MW na działce 16 ob. 0004 Kalisz Pomorski 2023-06-26 11:25
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2023-01-30 13:56
dokument Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2023-01-26 13:12
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2023-01-26 13:04
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-01-11 10:55
dokument Zawiadomienie z dnia 30 grudnia 2022 r. Burmistrza Kalisza Pomorskiego o unieważnieniu postępowania z dnia 29.11.2022 r. o udzielenie zamówienia publicznego w drodze zapytania ofertowego w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-12-30 10:00
dokument Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 2022-11-17 14:00
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. 2022-11-10 14:15
katalog Informacja o przystąpieniu Gminy Kalisz Pomorski do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - KATALOG -
dokument Odpowiedź na informacje publiczną z dnia 10.10.2022 2022-10-24 16:22
katalog Oferty 19a - KATALOG -
dokument Platforma e-Zamówienia i miniPortal 2022-08-31 14:55
dokument Działania edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków 2022-08-18 10:03
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 21 lipca 2022 r. 2022-07-22 11:37
dokument Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 2022-06-13 08:57
dokument Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 09 czerwca 2022 r. 2022-06-09 10:46
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2022-03-22 13:03
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. 2022-03-02 13:52
dokument Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 2022-02-28 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2022-02-25 10:51
dokument Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 29.10.2021 r. 2021-10-29 10:02
dokument Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego 2021-10-11 08:27
dokument Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego 2021-09-27 14:27
dokument Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego - dokument stracił ważność 2021-09-23 14:17
dokument INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO 2021-09-01 07:59
dokument Rozporządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-07-15 07:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - dokument stracił ważność 2021-01-25 14:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - dokument stracił ważność 2021-01-25 14:20
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dokument stracił ważność 2020-09-30 14:34
dokument Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego - dokument stracił ważność 2020-09-28 09:06
dokument Rozporządzenie Nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego zmieniajace rozporządzenie w ssprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie ojewództwa zachodniopomorskiego 2020-09-07 13:38
katalog - KATALOG -
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzałów sanitarnych dzikiów. 2020-04-29 08:03
dokument Zawiadomienie o wszcz. postęp.w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnej wód opadowych - ul. Świerkowa w Kaliszu Pomorskim 2019-12-19 14:52
dokument Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 2019-10-04 13:36
dokument Ogłoszenie o wyborach na ławników kadencji 2020-2023 2019-06-03 11:58
dokument Ogłoszenie o sprzedaży 3 Fotoradarów 2019-05-15 14:37
dokument Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 24 maja 2018 roku 2018-05-28 12:03
dokument Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 5 lutego 2018 roku 2018-02-05 12:43
dokument Obwieszczenie Starosty Drawskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku 2018-02-05 12:45
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-07-21 08:48
dokument Ogłoszenie o obowiązku zarządcy nieruchomości dotyczącym przekazania danych o wysokości czynszów za mieszkania nie należące do publicznego zasobu mieszkaniowego 2015-11-05 08:02