Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopoimorskiego 2023-05-17 09:42
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Drawsku Pomorskim 2023-01-16 14:29
dokument Informacja Starosty Drawskiego w sprawie wydania decyzji Nr 6740.3.51.2022 z dnia 07 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na terenie wschodniej cześci działki nr ewid. 290/1 obręb 0087 Krężno, gm. Kalisz Pomorski 2022-12-13 10:00
dokument Informacja Starosty Drawskiego w sprawie wydania decyzji Nr 6740.3.52.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW, na terenie działki nr ewid. 5 obręb 0004 m. Kalisz Pomorski 2022-12-13 10:01
dokument Rozporzadzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-11-04 07:27
dokument Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopoimorskiego 2022-09-28 07:34
katalog Wnioski do pobrania - KATALOG -
dokument Komunikat 1/2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2022-02-23 07:24
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 31 marca 2022 r. 2022-01-26 07:47
dokument Zawiadomienie dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2028 2021-12-14 11:12
katalog Deklaracje - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2021-07-09 13:41
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Budowa drogi S10 Szczecin-Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce"") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz" - dokument stracił ważność 2021-05-05 12:51
katalog Decyzje środowiskowe rok 2021, 2022, 2023 - KATALOG -
katalog Polowania - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kW ( oznaczonej na mapie jako B), działka 154, obreb Pomierzyn, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kW (oznaczonej na mapie jako A), działka nr 154, obręb Pomierzyn, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej Stara Korytnica - KATALOG -
katalog Budowa dwóch wiat magazynowych na terenie działki nr 28, obręb Sienica, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa trzech wiat magazynowych na terenie działki nr 144/1, obręb Sienica, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 100 000 sztuk o łącznej mocy do 30 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na działce o numerze ewidencyjnym 4 , obręb nr 0012 miasto Kalisz Pomorski oraz 300/1 , obręb Dębsko, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski - KATALOG -
katalog Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 100 000 sztuk o łącznej mocy do 30 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na działce o numerze ewidencyjnym 3/1 , obręb nr 0012 miasto Kalisz Pomorski, powiat drawski - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 7, obręb 0004 w m. Kalisz Pomorski, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 35, obręb 0009, Kalisz Pomorski - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektem planu zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia 2020-08-28 07:37
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 290/1, obręb Krężno, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 5 , obręb nr 0004, Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 52/2, obręb nr 0002, Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąna części działki nr 290/1, obręb Krężno, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Otwarcie punktu skupu złomu i metali kolorowych na części działki nr 6/11, obręb nr 0001, Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Melioracja łąki , działka nr 454/2, obręb Jasnopole - KATALOG -
katalog Budowa elelktrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Pomierzyn - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z neizbędną infrastrukturą techniczną, działka nr 152, obręb Poźrzadło Wielkie, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej o mocy około 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 6; 21/2 i 21/4, obręb Krężno, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, dz. 38/2, obręb Pepłówek, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, dz.64, obr. 0002, Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna, dz.16, obr. 0004, Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą w Białym Zdroju - KATALOG -
katalog Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW , dz. 529, obręb Dębsk - KATALOG -
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego 2020-02-24 12:22
katalog Budowa czterech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda na działce nr 49/6, obreb 0082 Cybowo, gmina Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2020 rok - KATALOG -
katalog Punkt zbierania odpadów - KATALOG -
katalog Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019 rok - KATALOG -
katalog Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2019 rok - KATALOG -
katalog Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2018 - KATALOG -
katalog Obwieszczenia. Zawiadomienia. Postanowienia 2018 - KATALOG -
katalog Obwieszczenia, zawiadomienia i postanowienia 2017 - KATALOG -
katalog Decyzje środowiskowe 2017 - KATALOG -
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - KATALOG -
katalog Decyzje środowiskowe 2016 - KATALOG -
katalog Decyzje środowiskowe 2015 - KATALOG -
katalog Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2016 r - KATALOG -
katalog Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na lata 2015- 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 - KATALOG -
katalog Waloryzacja Przyrodnicza dla Gminy Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Obwieszczenia, zawiadomienia i postanowienia - KATALOG -
dokument Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 2009-07-15 11:35
dokument Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2008-10-17 12:27
dokument Wykaz przesiębiorców posiadających zezwolenia na odbiór odadów stałych i nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2009-05-08 09:21
katalog Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Cybowo w gminie Kalisz Pomorski - KATALOG -
katalog Budowa farmy wiatrowej w miejscowości Dębsko w Gminie Kalisz Pomorski - KATALOG -
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na tewrenie województwa zachodniopomorskiego 2024-05-21 08:11
katalog ROZPORZĄDZENIE NR 11/2024 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 maja 2024 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na tewrenie województwa zachodniopomorskiego - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi powiatowej nr 1982Z Pomierzyn-Giżyno 2023-08-21 14:31
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2022 r. 2022-04-11 12:41
dokument Decyzja nr 5/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz Pomorski z dn ia 25lutego 2022 r. w sprawie okresowego zakazu wstępu do lasu 2022-02-28 14:08
dokument Rozporządzenie nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-10-28 08:19
dokument Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Wieniec" w Mirosławcu w sezonie łowieckim 2020/2021 2020-10-22 12:53
dokument Terminy polowań zbiorowych sezon 2020/2021 Wojskowego Koła Łowieckiego nr 43 "JODEŁKA" Mirosławiec 2020-10-15 12:23
dokument Planowany harmonogram organizacji polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 na terenie OHZ Nadleśnictwa Drawsko 2020-10-07 11:37
dokument Termin dewizowych polowań zbiorowych sezon 2020/2021 Wojskowego Koła łowieckiego nr 43 "Jodełka" Mirosławiec 2020-10-07 09:46
dokument Zawiadomienie o wszczęci postepowania 2020-08-26 08:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2020-08-26 07:23
dokument Plan polowań zbiorowych sezon 2020/2021, obówd 243 - Otwockie Koło Myśliwskie im. Św. Huberta w Warszawie 2020-08-10 11:17
dokument Zawiadonienie w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu "Aura Meble" 2020-06-04 13:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego 2020-05-14 14:30
dokument zawiadomienie o zebranych dowodach 2019-12-20 12:36
dokument Postanowienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko 2015-10-07 14:58
dokument Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2015-10-07 10:48
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2015 roku o przystapieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód zlewni rzeki Iny 2015-02-16 10:13
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu położonego na obszarze Gminy Kalisz Pomorski 2014-12-04 13:17
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2014 r. o sporządzeniu projektów 2014-11-05 08:31
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 roku dotyczące wydania postanowienia z dnia 31 marca 2014 roku wyjaśniające watpliwości co do treści decyzji nr 2/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku. 2014-04-02 14:07
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2013 roku znak WOPN-ZP.6320.6.2013.BG o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanych projektów dokumentów 2013-12-10 14:04
katalog Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie umorzenia postepowania dla przedsięwzięcia pn. Remont drogi wraz z wykonaniem odwodnieniem w miejscowości Stara Korytnica. 2013-03-12 08:22
katalog Przebudowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 listopada 2012 r. 2012-11-27 10:54
katalog Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego zawiadamiające strony o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków 2012-07-30 14:47
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. 2012-07-30 14:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi p. pożarowej nr 30 na działkach nr 873, 874, 875, 827, 828, 829, 830, 801, 802, 803, 765, 766 obręb Pomierzyn gm. Kalisz Pomorski, dz. nr 678, 679, 680, 681, 629, 630 obręb Borowo gm. Kalisz Pomorski. 2012-07-20 11:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi p. pożarowej nr 30. 2012-06-22 13:28
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsiewziecia pn:"Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza-Wschodnia w Kaliszu Pomorskim" 2012-05-02 14:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie piunktu redukcyjno-pomiarowego oraz instalacji gazowej N/C doprowadzającej paliwo gazowe E(G2-50) z istniejącego przyłącza gazowego średniego cisnienia do Kotła gazowego znajdujacego się w budynku stacji uzdatniania wody- w trakcie modernizacji" 2012-04-12 12:13
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie okreżlenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Drogi Wojewódzkij Nr 175 odc. Pomierzyn- Kalisz Pomorski" 2012-04-12 12:07
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia pn."Budowa drogi leśnej przeciewpożarowej na terenie Nadleśnictwa Drawno" 2012-04-12 12:04
dokument Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie okreslenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu mieszkalnych kontenerów socjalnych (12 sztuk) przy ul. Poprzecznej dz. nr 18 obręb 8 w Kaliszu Pomorskim wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i przyłączami prądu" 2012-04-12 12:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza- Wschodnia w Kaliszu Pomorskim 2012-04-12 11:56
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia Pn; " Rozbudowa PZ Kalisz Pomorski do stacji 110/15 kV Kalisz Pomorski na działkach nrv 43/15, 51/4, 52/4 obręb ewidencyjny 02 m. Kalisz Pomorski" 2012-04-03 12:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia polegajacego na : "Budowie drogi leśnej przeciwpożarowej niepublicznej leżącej na działkach nr 19/1, 18/1, 17/5 obreb Głębokie gm. kalisz Pomorski" 2012-03-21 08:57
dokument Zawiadomienie o wszczęciupostępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pt: " Przebudowa drogi wijewódzkiej Nr 175 odc. Pomierzyn- Kalisz Pomorswki". 2012-03-21 08:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsęwzięcia polegajacego na: " Budowie zespołu mieszkalnych kontenerów socjalnych (12 sztuk) przy ul. poprzecznej dz. nr 18 obreb 8 w Kaliszu Pomorskim wraz z infrastrukturą kanalizacyjną i przyłączami prądu". 2012-03-21 08:45
dokument Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomosci zabudowanej w miejscowości kalisz Pomorski przy ul. Świerczewskiego część działki nr 100/33 obręb 3 2012-03-08 08:41
dokument Zawoadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Rozbudowie PZ Kalisz Pomorski do stacji 110/15 kV Kalisz Pomorski" 2012-02-13 12:07
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwziecia polegajacego na budowie wiaty o konstrukcji drewnianej na działce 144/1 obręb Sienica gm. Kalisz Pomorski 2011-10-19 14:24
dokument Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie okreslenia śrdowoiskowych uwarunkowań dla przedsiewziecia polegającego na wykonaniu zagospodarowania terenu osiedla Ul. Brzozowa: tj: budowa chodnika, 2 szt. parkingóworaz utwardzenie dróg dojazdowych do garaży tłuczniem dz. nr. 98, 30/4, 30/7 obręb 8 m. Kalisz Pomorski 2011-10-19 14:19
dokument Decyzja o umorzeniu postepowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegajjacego na budowie przydomowej oczyszczalni scieków na działcde nr 13 obręb 9 m. Kalisz Pomorski 2011-10-19 14:12
dokument Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewziecia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dróg-ulic: Polna, akacjowa, bydgoska, Półwiejska, Wisniowa, Lipowa w Kaliszu Pomorskim 2011-10-11 10:18
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanoweienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie dróg-ulic: Polna, Akacjowa, Budgoska, półwiejska, Wiśniowa, Lipowa w Kaliszu Pomorskim 2011-10-11 10:15
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na Wniosek Państwa Marii i Wiesława Dzieńkowskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie wiaty 2011-09-22 13:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na wykonaniu zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Brzozowej 2011-09-22 13:52
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegajaca na przebudowie budynków inwentarskich na Fermie Giżyno dz. nr 180/22 obręb Pomierzyn 2011-09-02 13:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg-ulic: Polna, Akacjowa, Bydgoska, Półwiejska, Wiśniowa, Lipowa w Kaliszu Pomorskim na wniosek Pana Jerzego Wiśniewskiego, zam. 77-400 Złotów, ul. Fr. Bartosza 12. 2011-07-21 13:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. 2011-06-30 08:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Magdaleny Doroty Kijak postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w miejscowości Dębsko w ilosci 13 wież po 3 MW=39 MW, działki nr 250/3, 182/2, 200/1, 201, 254, 295, 181/3 obręb Dębsko gm. Kalisz Pomorski 2011-05-23 12:10
katalog Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz przyłączami, wodociągu z przyłaczami w ulicy Leśnej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim. - KATALOG -
katalog Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek POLDANOR S.A. z siedzibą w Przechlewie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków inwentarskich na Fermie Giżyno. - KATALOG -
dokument Informacja Ministra Środowiska na temat prac obserwacyjno - pomiarowych na terenach lasów wszystkich kategorii 2010-05-26 09:49
katalog Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności pzrzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głębokie 2010-02-25 09:55
dokument Posatnowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Głebokie 2010-02-25 09:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na warsztat samochodowy z garażem i pomieszczeniem biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą 2010-02-23 14:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskonie 2010-02-18 13:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia 2009-12-16 14:15
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych. 2009-09-22 11:36
dokument Zawiadomienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych. 2009-09-22 11:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Kaliszu Pomorskim, działka numer ewidencyjny 65 obręb 6 m. Kalisz Pomorski oraz rozbiórce budynku kotłowni znajdującego się na działce nr ewidencyjny 64/2 obręb 6 m. Kalisz Pomorski. 2009-09-18 13:45
dokument Zawiadomienie Starosty Drawskiego o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2009-01-30 08:49