Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski 2024-04-18 14:54
dokument Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej 2024-03-05 14:15
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski 2024-03-07 08:27
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. 2023-11-02 12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024. 2023-09-27 12:43
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kalisz Pomorski. 2022-12-13 11:49
dokument Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Kalisz Pomorski. 2022-11-10 14:03
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. 2022-11-07 13:01
dokument Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 14.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030 2022-10-14 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023. 2022-10-14 10:41
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. 2022-02-01 13:54
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022. 2022-01-10 11:46
dokument Zarządzenie Nr 166/2021 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Kalisz Pomorski 2021-11-23 13:29
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022. 2021-11-15 09:22
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 2020-11-19 09:18
dokument Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 2020-11-06 09:16
dokument Sprawozdanie z konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 2019-11-26 12:39
dokument Informacja o wynikach konsultacji związanych z przeprowadzeniem konsultacji w sprawie projektu zmiany statusów sołectw i statutów samorządów mieszkańców w gminie Kalisz Pomorski na podstawie zarządzenia nr 29/2019 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. 2019-04-11 12:49
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w statutach sołectw i samorządów mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 2019-04-11 12:31
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do wiadomości publicznej uchwały Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2019 2019-04-11 12:30
dokument Wyniki konsultacji społecznych Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2019-04-11 12:29