Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deklaracja dostępości

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Kalisz Pomorski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.kaliszpom.pl.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu) np. oświadczenia majątkowe, interpelacje, zapytania radnych.
- Filmy dodane przed 23.09.2020 mogą nie posiadać napisów
b) nieproporcjonalne obciążenie:
- Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu) np. oświadczenia majątkowe, interpelacje, zapytania radnych.
- Filmy dodane przed 23.09.2020 mogą nie posiadać napisów
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30
Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny (zespół roboczy).
Oświadczenie zostało ostatnio aktualizowane w dniu: 2022-06-28
 

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 2003-03-06
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2020-01-01
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
 
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
 
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Koordynator ds. dostępności Irena Kilijańska-Kotowicz
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

I. Urząd Miejski Kalisz Pomorski ul. Wolności 25
Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, pierwsze od ul. Wolności a drugie od tylnej strony budynku. Oba wejścia wyposażone są w samozamykacz. Wejście od ul. Wolności wymaga pokonania 2 stopni. Wejście od tylnej strony budynku znajduje się na poziomie gruntu i posiada podjazd dla wózków oraz łatwy dostęp do windy.
Budynek posiada windę, która jeździ na wszystkie kondygnacje oraz posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miasta.
Przy budynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ogólnodostępnym parkingu miejskim.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku (oprócz windy) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

II. Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu Pomorskim ul. Wolności 31
Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne. Oba wejścia wyposażone są w samozamykacz. Wejście od strony parku wymaga pokonania 10 stopni. Wejście od strony bocznej posiada podjazd dla wózków.
Budynek posiada windę z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku.
Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku (oprócz windy) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

III. Straż Miejska w Kaliszu Pomorskim ul. Toruńska 3
Do budynku prowadzi jedno wejścia ogólnodostępne od strony ul. Toruńskiej. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków.
Budynek nie posiada przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim.

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI


Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami (np. posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub w momencie, gdy przyszedłeś do Urzędu, aby załatwić swoją sprawę, miałeś np. kontuzję nogi, która utrudniała swobodne poruszanie się) i chcesz załatwić sprawę w naszym Urzędzie, ale napotkałeś na jakieś bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne, możesz złożyć do nas wniosek o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
  2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
  4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności

Jako Urząd powinniśmy zrealizować Twój wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym, wskazując kiedy realizacja wniosku będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia Twojego wystąpienia z wnioskiem.

Wnioski o zapewnienia dostępności możesz składać:

  • osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski
  • drogą elektroniczną na adres: ratusz@kaliszpom.pl 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem:      
  • pod adresem poczty elektronicznej informatyk@kaliszpom.pl
  • dzwoniąc na numer telefonu 94 361 62 63
  • j.w.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Irena Kilijańska-Kotowicz, adres e-mail: sekretarz@kaliszpom.pl, numer telefonu: 94 361 7770.
 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Rada Miejska Kalisza Pomorskiego, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski e-mail: radamiejska@kaliszpom.pl

 

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne: brak
Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej: brak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kurylczyk 14-12-2021 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Irena Kilijańska-Kotowicz 21-03-2023 14:36