Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE: "Kompleksowa obsługa prawna procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r." 2024-05-29 14:08
dokument Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2030" 2023-06-22 07:46
dokument Informacja o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 tys. zł 2023-03-24 07:10
katalog Plan zamówień publicznych - KATALOG -
dokument Zapytanie ofertowe - Gminny Program Rewitalizacji 2023-06-22 07:48
dokument Zapytanie ofertowe : "Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim". 2022-12-29 11:26
dokument Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów. 2022-12-21 09:47
dokument Zapytanie ofertowe "Organizacja wycieczki do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę" 2022-05-10 14:54
dokument Zapytanie ofertowe "Organizacja wycieczek dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę" 2022-04-29 08:46
dokument Zapytanie ofertowe na nadzór "Budowa budynku wielorodzinnego na dz. nr 38/6 przy ulicy Kolejowej w Kaliszu Pomorskim" 2022-02-25 12:32
dokument Zapytanie ofertowe: Dostawa środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-01-04 07:43
dokument Zapytanie ofertowe: Dostawa papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-01-04 07:43
dokument Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów i artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2022-01-04 07:42
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego 2021-12-29 14:15
dokument Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim oraz odbiór zużytych materiałów 2021-12-31 08:03
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PROJEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POMIERZYNIE GMINA KALISZ POMORSKI DZIAŁKA NR 177/16 OBRĘB 0068 POMIERZYN GMINA KALISZ POMORSKI 2021-11-10 07:28
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZADANIA ?BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ DZ. NR EWID. 21/9 OBRĘB NR 0008, M. KALISZ POMORSKI? - dokument stracił ważność 2021-09-21 08:43
dokument Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski budowa żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim 2021-07-14 13:56
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ORAZ ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH 2021-06-23 10:03
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie produktu promocyjno -turystycznego gminy Kalisz Pomorski 2020-12-03 09:38
dokument Zapytanie ofertowe pn.: Zakup samochodu 9-osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim 2020-11-23 10:49
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia w związku z utworzeniem nowych miejsc w Przedszkolu Miejskim "Bajkolandia" w Kaliszu Pomorskim, w ramach projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu w Kaliszu Pomorskim oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe" 2020-09-04 13:53
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz.oraz sporządzenie miejscowego planu zagospod. przestrz. w obrębie ulicy Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim 2020-05-05 09:29
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów do realizacji projektu "Bezpieczna Gmina Kalisz Pomorski" 2020-03-31 10:47
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie zmiany studium i kierunków zagospod.przestrz. gminy Kalisz Pomorski oraz sporządzenie miejscowego planu zagosp. przestrz. w obrębie ul. Dworcowej i Modrzewiowej w Kaliszu Pomorskim 2020-03-03 13:15
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego na 2020 rok 2020-01-10 09:53
dokument zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagsopodarowania terenu 2019-12-18 09:40
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy realizacji inwestycji pn: ?Budowa ulicy Świerkowej w Kaliszu Pomorskim? 2019-11-26 09:15
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2019/2020" 2019-07-16 09:13
dokument Zapytanie ofertowe na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kalisz Pomorski w roku szkolnym 2019/2020" 2019-07-09 08:19
dokument Zapytanie ofertowe na Remont Strażnicy OSP w Białym Zdroju 2019-07-04 08:34
dokument Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych 2019-05-27 08:07
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SAMOCHODU 9-OSOBOWEGO TYPU BUS DLA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KALISZU POMORSKIM - dokument stracił ważność 2019-05-22 10:33
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu technicznego na przebudowę drogi Pepłówek-Pepłówek UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - dokument stracił ważność 2019-05-28 09:43
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu technicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ulica Świerkowa w Kaliszu Pomorskim - dokument stracił ważność 2019-05-28 09:45
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie p.n.: BUDOWA WIATY INTEGRACYJNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŚCIEŻKI PRZY JEZIORZE MŁYŃSKIM W KALISZU POMORSKIM - dokument stracił ważność 2019-03-06 11:32
dokument Zapytanie ofertowe na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2019-02-07 12:31
katalog ZAPYTANIA OFERTOWE archiwum - KATALOG -
katalog Sprawozdania z udzielonych zamówień - KATALOG -
dokument Informacje 2011-11-10 11:38
dokument Zawiadomienie o wyniku postępowania na ?Kompleksową obsługę prawną procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.". 2024-07-02 07:35
dokument Zapytanie ofertowe na ?Kompleksowa obsługa prawna procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.? 2024-06-12 12:01
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 29.05.2024 r. 2024-06-11 14:20
dokument Modyfikacja nr 1 treści Zapytania ofertowegoz na ?Kompleksową obsługę prawną procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.? Znak sprawy SP 271.1.2024 2024-06-06 11:52
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 2 2023-03-21 09:42
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalisz Pomorski. - dokument stracił ważność 2022-11-29 12:49
dokument Zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ich zmian - dokument stracił ważność 2021-12-22 08:53
dokument Zawiadomienie Burmistrza Kalisz Pomorskiego z dnia 05 stycznia 2021 r. o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ich zmian w 2021 r. 2021-01-07 10:05
dokument Zapytanie ofertowe na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2021 r. - dokument stracił ważność 2020-12-10 14:27
dokument 2020-11-23 10:48
dokument 2019-02-28 14:06
dokument DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH 2018-04-03 14:48
dokument Ogłoszenie o postępowaniu na wybór dostawcy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek na 2018 rok 2018-01-29 09:53