Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dane teleadresowe

Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim
ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski

NIP 674 100 23 20  (Gmina Kalisz Pomorski)

REGON  330920564  (Gmina Kalisz Pomorski)

Numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim:

  1. 44 8570 0002 0000 0156 2000 0570 – wpłaty z tytułu: subwencji, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (m.in. podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), dochody budżetu gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz zwroty niewykorzystanych środków przez jednostki organizacyjne gminy, innych dofinansowań.
  1. 32 8570 0002 0000 0156 2000 0010 – wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży mieszkań, sprzedaży lokali, sprzedaży działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa), opłaty adiacenckie, opłat za zajęcie pasa drogowego, mandatów oraz grzywien,  kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek, wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy, opłat lokalnych, opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, opłat skarbowych, pozostałych wpłat.
  1. 53 8570 0002 0000 0156 2000 0020 - wpłaty z tytułu: wadium, wadium na zabezpieczenie należyte wykonania umowy.
  1. INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH – wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych. Numery kont podane są w decyzjach wymiarowych.

Dla przelewów zagranicznych:

Numer IBAN: PL 32  8570  0002  0000  0156  2000  0010

Nazwa beneficjenta:

URZĄD MIEJSKI

ul. Wolności 25

78-540 Kalisz Pomorski

KOD BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Urząd czynny jest w dni robocze w godzinach:
poniedziałek-środa od godz. 7 do 15
czwartek od godz. 7 do 16   
piątek od godz. 7 do 14

email:         ratusz@kaliszpom.pl
EPUAP:      /k4y2kdl36t/SkrytkaESP

Strona główna Kalisza Pomorskiego - www.kaliszpom.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych: Sławomir Kozieł  e-mail: iod@kaliszpom.pl


SPIS TELEFONÓW                                                                   +48 - 94 -

Lokalizacja Nazwa Telefon  E-mail 
pok. 7 Sekretariat                                                                                    

361-6317

361-6263
361-6259

361-6589

ratusz@kaliszpom.pl

sekretariat@kaliszpom.pl

 pok.7B Burmistrz 361-6317  
 pok.7A Zastępca Burmistrza 361-6317  
 pok.18 Skarbnik Gminy 361-6317  
 pok.10 Sekretarz Gminy 361-7770  
 
  Urząd Stanu Cywilnego      
 Pałac Stanowisko kierownika referatu

361-7767

usc@kaliszpom.pl
 Pałac Stanowisko ds. ewidencji ludności  ewidencja@kaliszpom.pl
  Główny Księgowy
 pok.14B Stanowisko Głównego Księgowego 361 7778 ksiegowosc@kaliszpom.pl
  Referat Budżetu i Księgowości Ogólnej
 pok.14A Stanowisko ds. księgowości ogólnej  361-7786 redakcja@kaliszpom.pl
 pok.14A Stanowisko ds. księgowości ogólnej finanse@kaliszpom.pl
 pok.14A Stanowisko kierownika referatu  361-7784 place@kaliszpom.pl
 pok.14 Stanowisko ds. księgowości ogólnej  361-7794  
 pok.14 Stanowisko ds. księgowości ogólnej ko@kaliszpom.pl
 pok.14 Stanowisko ds. księgowości ogólnej bk@kaliszpom.pl
  Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
 pok.6A Stanowisko ds. księgowości podatkowej  361-7793 po@kaliszpom.pl
 pok.6A Stanowisko kierownika referatu podatki@kaliszpom.pl
 pok.6 Stanowisko ds. księgowości podatkowej  361-7788 podatek@kalispom.pl
 pok.6 Stanowisko ds. księgowości podatkowej kasa@kaliszpom.pl
  Referat Promocji i Funduszy Pomocowych
 pok.19 Stanowisko kierownika referatu  361-7772 fundusze@kaliszpom.pl
 pok.19 Stanowisko ds. promocji gminy pf@kaliszpom.pl
 pok.19 Stanowisko ds. promocji i funduszy pomocowych  361-7780 promocja@kaliszpom.pl
  Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego       
 pok.2A Stanowisko kierownika referatu  361-7765 inwestycje@kaliszpom.pl
 pok.2A Stanowisko ds. inwestycji ip@kaliszpom.pl
 pok.2 Stanowisko ds. budownictwa  361-7771 projekty@kaliszpom.pl
 pok.2 Stanowisko ds. planowania przestrzennego planowanie@kaliszpom.pl
  Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska         
 pok.3 Stanowisko kierownika referatu   361-7764 nieruchomosci@kaliszpom.pl
 pok.3 Stanowisko ds. gospodarki Komunalno-lokalowej  361-7782 lokale@kaliszpom.pl
 pok.3 Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony Środowiska  361-7782 srodowisko@kaliszpom.pl
 pok.3 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  361 7795 no@kaliszpom.pl
  Referat Organizacji i Kadr              
 pok.9A Stanowisko kierownika referatu   361-7783 kadry@kaliszpom.pl
 pok.9A Stanowisko informatyka, pełnomocnika ds. informacji niejawnych informatyk@kaliszpom.pl
 pok.9 Stanowisko zastępcy kierownika referatu  361-7769 organizacja@kaliszpom.pl
 pok.9 Stanowisko Informatyka mk@kaliszpom.pl
  Biuro Rady Miejskiej  
 pok.1 Przewodniczący Rady Miejskiej   361-7777 radamiejska@kaliszpom.pl
 pok.1 Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej
 pok.1 Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 361-7775
  Biuro Obsługi Szkół i Przedszkola
 pok.16 Stanowisko kierownika biura 361-7776 bosip@kaliszpom.pl
 pok.16 Stanowisko głównego księgowego
 pok.16A stanowisko ds. księgowości 361-7796
 pok.16A Stanowisko ds. kadr i płac
 
 piwnica Stanowisko radcy prawnego 361-7792  
 piwnica Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 361-7798 obronacywilna@kaliszpom.pl
 pok.17 Stanowisko ds. handlu, kultury i sportu 361-7785 handel@kaliszpom.pl
 pok.17 Stanowisko ds. oświaty i zdrowia 361-7768 oswiata@kaliszpom.pl
 
Toruńska 3 STRAŻ MIEJSKA 357-1986  
Toruńska 3 Komendant Straży Miejskiej   komendant@kaliszpom.pl
       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksander PRECA 13-11-2003 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kurylczyk 08-05-2024 14:52