Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 202/2023 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kalisz Pomorski Krzysztof Kot 2023-11-28 08:29:44
Zarządzenie Nr 201/2023 w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż rowerów wodnych Radosław Czapek 2023-11-27 12:40:55
Zarządzenie Nr 200/2023 w sprawie zmiany części załącznika w Zarządzeniu Burmistrza Kalisza Pomorskiego Nr 91/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku Radosław Czapek 2023-11-27 12:37:39
Protokół Nr LXXXII/23 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-11-27 12:22:38
Sesja LXXXII RM - 23.11.2023 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2023-11-27 12:21:58
Zarządzenie Nr 199/2023 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-11-27 12:06:28
Zarządzanie kryzysowe na obszarze gminy. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia. Finansowanie zarządzania kryzysowego - Informacja - Druk Nr 776. Gabriela Czerniawska 2023-11-27 08:09:57
Głosowanie podczas LXXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:38:25
Głosowanie podczas LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:37:47
Głosowanie podczas LXXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. - dokument usunięty Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:37:33
Sesja nadzwyczajna LXXXII RM - 23.11.2023 Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:36:45
projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2024 - Druk Nr 790. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:36:09
projekt uchwały w sprawie przekazania wiaty śmietnikowej na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 789. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:35:24
projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 - Druk Nr 788. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:34:46
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 - Druk Nr 787. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:33:54
projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 - Druk Nr 786. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:32:18
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 - Druk Nr 785. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:31:30
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Druk Nr 784. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:30:44
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia - Druk Nr 783. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:29:58
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stara Korytnica - część zachodnia - Druk Nr 783. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:29:07
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 45-64 lat na lata 2024-2026"- Druk Nr 782. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:28:19
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kalisz Pomorski na lata 2024-2026" - Druk Nr 781. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:27:20
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu - Druk Nr 780. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:26:18
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 779. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:25:29
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 778. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:24:44
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 777. Gabriela Czerniawska 2023-11-24 13:23:58
LXXXII Sesja Rady Miejskiej - 23.11.2023 Marcin Kurylczyk 2023-11-24 11:56:39
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-11-23 13:12:16
Zarządzenie nr 197/2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 190/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2023-11-23 12:42:25
Zarządzenie nr 196/2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 189/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2023-11-23 12:41:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-11-22 14:22:58
Wybory samorządowe 2018 (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-11-22 14:09:21
Wybory samorządowe 2024 (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-11-22 14:08:32
Referendum 2023 (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-11-22 14:07:33
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-11-22 14:07:21
Wykaz szkół i placówek niepublicznych Marta Gorajewska 2023-11-22 07:58:36
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 775. Gabriela Czerniawska 2023-11-21 10:30:31
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 774. Gabriela Czerniawska 2023-11-21 10:29:41
Zasady działalności lobbingowej Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-11-21 10:21:41
Informacja ogólna o trybie składania i rozpatrywania petycji Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-11-21 09:51:37