Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-14 08:16:46
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 07.12.2021 roku Marta Szulczyńska 2021-12-14 07:59:01
Informacja o polowaniu zbiorowym na terenie obwodu łowieckiego 212 (nadleśnictwo Kalisz Pomorski, leśnictwa: Cybowo, Dębsko, Mąkowary) Anna Urbańska 2021-12-14 07:07:58
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-12-13 12:10:40
Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-12-13 12:07:33
Decyzja zmieniajaca decyzję przenoszącą Anna Urbańska 2021-12-13 11:17:27
Zarządzenie Nr 190/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Radosław Czapek 2021-12-13 10:43:55
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 13.12.2021 r. - 19.12.2021 r. Lidia Zbytek 2021-12-13 08:09:04
Zarzadzenie Nr 185/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Aleksander Preca 2021-12-09 12:40:36
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego Dorota Dobrzeniecka 2021-12-09 11:20:55
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego Dorota Dobrzeniecka 2021-12-09 11:14:35
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:12:59
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:12:40
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:10:54
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:09:41
Protokół Nr XLVII/21 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-12-08 12:07:32
Sesja XLVII RM - 07.12.2021 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2021-12-08 12:06:47
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:06:23
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:06:09
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:01:02
Zarządzenie nr 188/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-12-08 12:00:26
Zarządzenie Nr 187/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do zamiany Radosław Czapek 2021-12-08 11:41:30
Zarządzenie Nr 186/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2021-12-08 11:40:50
Uchwała Nr XLVII/367/21 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:48:30
Uchwała Nr XLVII/366/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Skarbem Państwa. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:48:05
Uchwała Nr XLVII/365/21 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:47:36
Uchwała Nr XLVII/364/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:43:53
Uchwała Nr XLVII/363/21 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:43:21
Uchwała Nr XLVII/362/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:42:54
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 485. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 13:25:22
Głosowanie podczas nadzwyczajnej XLVII Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-12-07 12:33:35
Sesja nadzwyczajna XLVII RM - 07.12.2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-07 12:32:31
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-07 11:56:15
XLVII Sesja Rady Miejskiej - 07.12.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-12-07 11:39:05
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2021-12-07 11:36:03
Zarządzenie Nr 184/2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Marcin Kurylczyk 2021-12-07 09:19:29
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Skarbem Państwa - Druk Nr 484. Gabriela Czerniawska 2021-12-06 14:18:59
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-12-06 14:11:32
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.16.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV - budowę linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-06 13:46:57
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.16.2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15 kV - budowę linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-12-06 13:46:09