Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 205/2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2016 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Marcin Kurylczyk 2023-01-13 12:47:36
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 16.01.2023 r. - 22.01.2023 r. Lidia Zbytek 2023-01-13 12:44:20
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH_OTWP Marcin Kurylczyk 2023-01-13 12:34:00
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Marcin Kurylczyk 2023-01-13 12:33:58
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY) Marcin Kurylczyk 2023-01-13 12:33:56
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2023-01-13 12:14:44
Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Kalisz Pomorski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Marcin Kurylczyk 2023-01-12 15:24:56
Zarządzenie Nr 3/2023 w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2023-01-12 15:11:09
Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2023-01-12 13:03:07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim - (zakończony) Marcin Kurylczyk 2023-01-12 12:35:35
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-01-11 14:44:15
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-01-11 14:43:23
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-01-11 14:42:58
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-01-11 14:41:55
Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW - 1500 Jagoda Tużnik 2023-01-11 14:32:59
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT Jagoda Tużnik 2023-01-11 14:30:16
Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy samowyładowczej PRW - 1500 Jagoda Tużnik 2023-01-11 14:27:21
Zarządzenie Nr 203/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2023-01-11 14:25:30
Zarządzenie Nr 202/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2023-01-11 14:25:07
Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Ciągnika AGT 830 wraz z osprzętem (pług, kabina) Jagoda Tużnik 2023-01-11 14:24:38
Zarządzenie Nr 203/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2023-01-11 14:24:08
Dane teleadresowe Marcin Kurylczyk 2023-01-11 14:19:20
Wzory i oświadczenia - dokument usunięty Aleksander Preca 2023-01-11 13:38:31
Klauzula informacyjna RODO Aleksander Preca 2023-01-11 13:37:40
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.14.2022 z dnia 10 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat z między innymi stołówką i kuchnią dla Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 92/16 położonej w obrębie geodezyjnym numer 0006 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-01-11 13:04:02
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-01-11 12:15:32
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-01-11 12:13:42
Zarządzenie Nr 9/2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-01-11 12:12:38
Oświadczenie o niekaralności Marcin Kurylczyk 2023-01-11 10:59:09
Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Marcin Kurylczyk 2023-01-11 10:55:15
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-09 14:14:39
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-09 14:09:25
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-09 14:08:51
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-09 13:55:23
Obwieszczenie o wyaniu decyzji umarzającej postępowanie Anna Urbańska 2023-01-09 13:37:22
Decyzja o umorzeniu postępownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunlowaniach Anna Urbańska 2023-01-09 13:36:47
Obwieszczenie o wyaniu decyzji umarzającej postępowanie Anna Urbańska 2023-01-09 13:25:19
Decyzja o umorzeniu postępownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunlowaniach Anna Urbańska 2023-01-09 13:20:00
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-09 11:11:00
Rok 2023 Gabriela Czerniawska 2023-01-09 11:07:28