Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprzedaż węgla Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:08:25
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na działkę przy ul. Wojska Polskiego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:04:38
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na działki o numerach 22/125, 22/126, 22/127 Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:04:24
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 28 marca 2023 r. godz. 11:00) Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:03:55
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 30 marca 2023 r. godz. 11:00) Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:03:43
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż rowerków wodnych (przetarg z dnia 6 listopada 2023 r. godz. 11:00) Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:03:25
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28 listopada 2023 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:03:14
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż rowerków wodnych (przetarg z dnia 24 listopada 2023 r. godz. 10:00) Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:03:04
Informacja o wynikach III przetargu na sprzedaż rowerów wodnych Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:02:51
Przetargi ustne Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:02:00
Zgromadzenie publiczne - 24.01.2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:01:12
Zgromadzenie publiczne - 20.03.2024 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:00:57
Zgromadzenia publiczne Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 11:00:08
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:58:52
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:58:39
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:58:25
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:58:08
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:56:40
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:56:28
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:56:09
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 29.10.2021 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:55:58
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:55:41
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:55:25
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:55:08
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:54:53
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 09 czerwca 2022 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:54:36
Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:54:21
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 21 lipca 2022 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:54:02
Oferty 19a Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:53:40
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:53:06
Otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:52:38
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:51:09
Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:50:50
NA PODSTAWIE ART.19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2023 R. POZ. 571), BURMISTRZ KALISZA POMORSKIEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TREŚĆ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:50:26
Konkursy na wykonanie zadań publicznych Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:48:55
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 20 sierpnia 2021 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:48:26
Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:48:12
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:47:54
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 27 lutego 2023 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:47:37
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2023 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", "Kultura, tradycja,edukacja" oraz "Ochrona i promocja zdrowia". Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:47:10