Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PROJEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POMIERZYNIE GMINA KALISZ POMORSKI DZIAŁKA NR 177/16 OBRĘB 0068 POMIERZYN GMINA KALISZ POMORSKI Agnieszka Sadowska 2021-11-10 07:28:45
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 15.11.2021 r. - 21.11.2021 r. Lidia Zbytek 2021-11-10 07:27:25
Protokół Nr XLV/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-11-09 14:18:11
Sesja XLV RM - 28 października 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-09 14:17:32
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-09 13:50:44
"Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2021-11-09 13:42:00
załącznik do Zarządzenia 167/2021 Anna Urbańska 2021-11-09 10:28:05
Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2021-11-09 10:27:30
Zarządzenie nr 167/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Anna Urbańska 2021-11-09 10:25:39
Zarządzenie Nr 166/2021 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-11-08 12:20:02
obwieszczenie o przeniesieniu decyzji Anna Urbańska 2021-11-08 11:48:09
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego NO.6220.30.2021 Anna Urbańska 2021-11-08 11:44:06
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2/3 w obrębie Krężno, gm. Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-11-08 11:43:15
- dokument usunięty Krzysztof Kot 2021-11-08 08:24:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 403 dla PKP PLK S.A., na terenie działki o numerze ewidencyjnym 79/12, obręb nr 0010, miasta Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Kot 2021-11-08 08:24:15
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2021-11-08 08:03:14
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 25.10.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-11-05 12:20:31
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 25.10.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-11-05 12:18:41
Zarządzenie Nr 162/2021 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Marcin Kurylczyk 2021-11-05 11:58:49
Zarządzenie nr 161/202 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-11-05 11:57:59
Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu z dnia 25.10.2021 roku. Marta Szulczyńska 2021-11-05 11:43:39
Dotyczy działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 08.11.2021 r. - 14.11.2021 r. Lidia Zbytek 2021-11-05 10:57:20
Zarządzenie Nr 165/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2021-11-05 09:34:02
Zarządzenie Nr 165/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2021-11-05 09:33:23
Zarządzenie Nr 93/2020 w spawie zmiany przeznaczenia lokalu w zasobach Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na wynajem jako lokal socjalny Marcin Kurylczyk 2021-11-05 09:04:26
Zarządzenie nr 164/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-11-04 11:08:23
Zarządzenie nr 164/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-11-04 11:07:44
Zarządzenie Nr 157/2021 w sprawie przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie gminy Kalisz Pomorski. Marcin Kurylczyk 2021-11-04 10:58:42
Obwieszczenie o wydaniu postępowania stwierdzajacego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Anna Urbańska 2021-11-04 07:05:02
Krajowe Biuro Wyborcze - wystąienie pokontrolne z kontroli wydatkowania dotacji celowej Aleksander Preca 2021-11-03 11:56:14
Krajowe Biuro Wyborcze - wystąienie pokontrolne z kontroli wydatkowania dotacji celowej Aleksander Preca 2021-11-03 11:55:43
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie - wystąpienie pokontrolne z dnia 21 października 2021 r. dot. kontroli kompleksowej Aleksander Preca 2021-11-03 11:52:16
ROK 2021 Aleksander Preca 2021-11-03 11:51:29
Analiza Oświadczeń Majątkowych - Druk Nr 446. Gabriela Czerniawska 2021-11-03 10:42:42
Głosowanie podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 11:13:58
Sesja XLV RM - 28.10.2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-02 11:10:16
Uchwała Nr XLV/348/21 w sprawie przyjęcia "Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2024". Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:51:57
Uchwała Nr XLV/347/21 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kalisz Pomorski celem wydania opinii o zmianie granic gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:51:07
Uchwała Nr XLV/346/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:50:35
Uchwała Nr XLV/345/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:50:02