Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 22 września 2023 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:45:27
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z dnia 6 października 2023 r. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:44:58
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:43:49
Powiadomienie o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:43:37
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej na zadanie publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:43:08
Aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:41:32
ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:40:30
ZARZĄDZENIE NR 41/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:38:46
ZARZĄDZENIE NR 42/2024 BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, oraz kultury, tradycji i edukacji. Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:38:16
Otwarte konkursy ofert Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-08 10:36:51
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2030 Monika Orlińska 2024-07-05 13:26:11
Petycje 2024 Jolanta Leszczyńska 2024-07-05 10:38:50
W - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-04 15:35:02
Wniosek o o wydanie opinii w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-04 15:34:41
W - dokument usunięty Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-04 15:32:19
Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim Gabriela Czerniawska 2024-07-04 13:59:58
Oświadczenie majatkowe - Waldemar Tuziak Gabriela Czerniawska 2024-07-04 13:57:30
Zarządzenie Nr 129/2024 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 Marcin Kurylczyk 2024-07-04 12:31:14
Zarządzenie Nr 129/2024 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2024-2039 Marcin Kurylczyk 2024-07-04 12:30:41
Zarządzenie Nr 126/2024 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2024 rok Marcin Kurylczyk 2024-07-04 12:29:51
Burmistrz - Krzysztof Kurowski Marcin Kurylczyk 2024-07-03 14:11:47
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo: referent ds. gospodarki nieruchomościami Marcin Kurylczyk 2024-07-03 14:04:12
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo: referent ds. gospodarki nieruchomościami Marcin Kurylczyk 2024-07-03 14:01:15
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzedzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-03 13:46:14
Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2024-07-03 13:43:04
Zarządzenie nr 131/2024 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-02 12:58:39
Zarządzenie nr 131/2024 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-02 12:58:14
Zarządzenie nr 131/2024 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-02 12:57:48
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2024-07-02 08:40:19
Zawiadomienie o wyniku postępowania na ?Kompleksową obsługę prawną procesu przygotowania i przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kalisz Pomorski w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.". Dorota Dobrzeniecka 2024-07-02 07:35:54
Zarządzenie nr 123/2024 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000 zł Irena Kilijańska-Kotowicz 2024-07-01 14:38:43
Zarządzenie Nr 130/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-07-01 14:32:07
Zarządzenie Nr 130/2024 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2024-07-01 14:31:27
Zarządzenie nr 125/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2024-06-27 15:22:37
Zarządzenie nr 124/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Marta Gorajewska 2024-06-27 15:22:12
Zarządzenie nr 122 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kaliszu Pomorskim. Krzysztof Kot 2024-06-27 08:35:48
Zarządzenie nr 122 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kaliszu Pomorskim. Krzysztof Kot 2024-06-27 07:26:07
Oświadczenie majatkowe - Grzegorz Kędzierski Gabriela Czerniawska 2024-06-26 14:18:50
Oświadczenie majatkowe - Bogumiła Stodulska Gabriela Czerniawska 2024-06-26 14:00:33
Oświadczenie majatkowe - Zbigniew Witek Gabriela Czerniawska 2024-06-26 12:52:44