Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-09-20 09:31:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 36/2021 z dnia 14 września 2021 r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie, rozbudowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie, budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych Głębokie i Jaworze, gmina Kalisz Pomorski, usytuowanych na terenie zamkniętym MON. Krzysztof Kot 2021-09-17 11:42:45
Dotyczy: korekty działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 20.09.2021 r. - 26.09.2021 r. Lidia Zbytek 2021-09-16 14:52:11
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 20.09.2021 r. - 26.09.2021 r. Lidia Zbytek 2021-09-16 14:26:08
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:28:01
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:27:43
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:26:14
Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Radosław Czapek 2021-09-16 12:25:50
Zarządzenie Nr 133/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-09-15 13:25:39
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-09-14 09:42:42
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 13.09.2021 r. - 19.09.2021r. Lidia Zbytek 2021-09-14 07:43:07
Zarządzenie nr 134/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-10 13:31:47
Zarządzenie nr 134/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-10 13:30:47
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73 Lidia Zbytek 2021-09-10 13:14:51
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 13.09.2021 r. - 19.09.2021r. Lidia Zbytek 2021-09-10 10:39:51
Dane dla systemów SJO BESTIA Aleksander Preca 2021-09-09 11:57:04
Uchwały RIO Marcin Kurylczyk 2021-09-08 14:09:35
projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 443. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:26:44
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 442. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:25:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Druk Nr 441. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:25:16
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 440. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:24:44
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 439. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:24:09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021 - 2031 - Druk Nr 438. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:23:30
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 437. Gabriela Czerniawska 2021-09-08 10:22:46
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-09-07 08:55:32
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.20.2021 Anna Urbańska 2021-09-06 11:27:33
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Anna Urbańska 2021-09-06 11:26:42
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 06.09.2021 r. - 12.09.2021 r. Marek Brumer 2021-09-06 07:32:53
Decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach NO.6220.37.2020 Anna Urbańska 2021-09-06 07:18:50
Rozstrzygnięcie konkursu ofert Marta Gorajewska 2021-09-03 12:13:34
Zarządzenie nr 132/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-03 10:39:55
Zarządzenie nr 132/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-09-03 10:39:01
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 198/2, 246/1, 227/1, 417, obręb numer 0086 Biały Zdrój, gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 11:44:25
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Aleksander Preca 2021-09-02 08:08:24
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:49:34
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:49
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:33
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:21
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2021-09-02 07:47:07
SOŁTYSI GMINY KALISZ POMORSKI Marta Szulczyńska 2021-09-02 07:26:49