Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLV/345/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:50:02
Uchwała Nr XLV/344/21 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:49:35
Uchwała Nr XLV/343/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:49:03
Uchwała Nr XLV/342/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0002 m. Kalisz Pomorski oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:48:30
Uchwała Nr XLV/341/21 w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Drawno. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:48:00
Uchwała Nr XLV/340/21 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:47:25
Uchwała Nr XLV/339/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielającym schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:47:02
Uchwała Nr XLV/338/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:46:23
Uchwała Nr XLV/337/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:45:58
Uchwała Nr XLV/336/21 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim" na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:44:58
Uchwała Nr XLV/335/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:44:10
Uchwała Nr XLV/334/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-11-02 10:43:35
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-11-02 07:57:40
XLV Sesja Rady Miejskiej - 28.10.2021r. Marcin Kurylczyk 2021-11-02 07:23:37
Zarządzenie nr 160/2021 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2021-10-29 10:43:16
Zarządzenie nr 160/2021 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2021-10-29 10:42:29
Konkurs ofert na realizację w 2021 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 2 z terenu Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2024" Marta Gorajewska 2021-10-29 10:40:02
Zarządzenie nr 158/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-10-29 10:23:36
Zarządzenie nr 158/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-10-29 10:23:08
Zarządzenie nr 158/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-10-29 10:22:32
Zarządzenie nr 158/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-10-29 10:22:13
Zarządzenie nr 158/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-10-29 10:19:16
Zarządzenie nr 158/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2021-10-29 10:16:29
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 29.10.2021 r. Anna Kranc-Bargieł 2021-10-29 10:02:51
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 29.10.2021 r. Anna Kranc-Bargieł 2021-10-29 10:02:18
Zarządzenie Nr 159/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kaliszu Pomorskim Radosław Czapek 2021-10-29 09:39:21
Dotyczy działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 01.11.2021 r. - 07.11.2021 r. Lidia Zbytek 2021-10-28 14:58:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 52/2021 z dnia 20 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi nr 7, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 726/5, obręb nr 0070 Stara Studnica, gminy Kalisz Pomorski - stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej. Krzysztof Kot 2021-10-28 13:20:18
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 6 Dorota Dobrzeniecka 2021-10-28 08:18:37
projekt uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Druk Nr 464. Gabriela Czerniawska 2021-10-27 12:27:53
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu Marta Gorajewska 2021-10-27 10:04:19
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 17.09.2021 r. do dnia 22.10.2021 r. - Druk Nr 444. Gabriela Czerniawska 2021-10-25 08:13:43
Sprawozdania III kwartał 2021 Aleksander Preca 2021-10-25 08:04:21
Sprawozdania III kwartał 2021 Aleksander Preca 2021-10-25 08:04:03
Sprawozdania III kwartał 2021 Aleksander Preca 2021-10-25 08:03:40
Wycinka drzew dz. nr 974/3 obręb 0078 Głębokie gm. Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-25 07:53:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-25 07:53:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-25 07:47:28
Wycinka drzew dz. nr 974/3 obręb 0078 Głębokie gm. Kalisz Pomorski - dokument usunięty Anna Urbańska 2021-10-25 07:45:39
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-10-25 07:43:11