Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI Marcin Kurylczyk 2023-05-31 07:11:52
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI Marcin Kurylczyk 2023-05-31 07:11:21
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI Marcin Kurylczyk 2023-05-31 07:10:42
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 14:01:06
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 13:39:06
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 10:15:50
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 10:14:34
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 09:40:37
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 09:38:17
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 09:37:15
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 09:35:14
Informacja o przystapieniu do Wyborów Ławników Sądowych na kadencję 2024-2027 Gabriela Czerniawska 2023-05-30 09:33:31
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:55:58
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:55:27
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w roku 2021-2022 Jolanta Leszczyńska 2023-05-30 08:50:27
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:46:56
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:46:49
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI (STARE) Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:11:01
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI (STARE) Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:10:59
Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2024 - 2027 (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:06:56
Wybory Ławników Sądowych 2024 - 2027 (zakładka menu) Marcin Kurylczyk 2023-05-30 08:05:20
WYKAZ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE KALISZ POMORSKI POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA KALISZA POMORSKIEGO NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO - dokument usunięty Marta Gorajewska 2023-05-29 14:28:40
projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - Druk Nr 721. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:59:23
projekt uchwały w sprawie przekazania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej oraz wiaty śmietnikowej na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 720. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:58:49
projekt uchwały w sprawie przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Pomierzynie wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 719. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:58:04
projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych - Druk Nr 718. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:57:03
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości - Druk Nr 717. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:56:00
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tuczno - Druk Nr 716. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:54:15
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim w zakresie wykonania ekspertyzy stanu technicznego budynku komendy - Druk Nr 715. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:53:35
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 714. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:51:48
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 713. Gabriela Czerniawska 2023-05-26 11:50:49
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Cybowo Osiedle Marta Gnacyk 2023-05-25 15:44:52
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski Jagoda Tużnik 2023-05-25 13:19:21
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Jagoda Tużnik 2023-05-25 13:18:52
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Jagoda Tużnik 2023-05-25 13:10:53
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Jagoda Tużnik 2023-05-25 13:09:50
Zarządzenie Nr 82/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Jagoda Tużnik 2023-05-25 13:07:48
Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie - Druk Nr 712. Gabriela Czerniawska 2023-05-25 10:43:07
Informacja z wykonania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalisz Pomorski za rok 2022 - Druk Nr 711. Gabriela Czerniawska 2023-05-25 10:28:10
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim za 2022 rok - Druk Nr 710. Gabriela Czerniawska 2023-05-25 10:24:27