Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2A o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działkach o numerach ew. 431/2 oraz 433/2 obreb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie w granicach oznaczonych graficznie na załączniku kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 Anna Urbańska 2022-10-10 13:59:20
Decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-10-10 13:56:22
Zarządzenie Nr 148/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-10-10 13:49:52
Zarządzenie Nr 148/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-10-10 13:45:50
Protokół Nr LX/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-10-07 12:25:41
Sesja LX RM - 29.09.2022 Gabriela Czerniawska 2022-10-07 12:24:06
Zarzadzenie Nr 141/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Aleksander Preca 2022-10-07 10:29:40
Zarzadzenie Nr 143/2022 zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Aleksander Preca 2022-10-07 10:20:54
Zarzadzenie Nr 145/2022 sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Aleksander Preca 2022-10-07 10:14:50
Zarzadzenie Nr 144/2022 w sprawie planów finansowych rachunku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Aleksander Preca 2022-10-07 10:13:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Leszczyńska 2022-10-06 07:09:46
Zarządzenie Nr 147/2022 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2022-10-04 14:26:06
Zarządzenie Nr 146/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-10-04 14:12:25
Zarządzenie Nr 146/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-10-04 14:11:18
Dane dla systemów SJO BESTIA Marcin Kurylczyk 2022-10-04 13:38:34
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-10-04 12:46:42
Uchwała Nr LX/461/22 w sprawie przekazania budynku żłobka wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:09:19
Uchwała Nr LX/460/22 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:08:39
Uchwała Nr LX/459/22 w sprawie przekazania wiat śmietnikowych na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:08:13
Uchwała Nr LX/458/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:07:40
Uchwała Nr LX/457/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:07:10
Uchwała Nr LX/456/22 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2027. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:06:40
Uchwała Nr LX/455/22 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:06:08
Uchwała Nr LX/454/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:05:26
Uchwała Nr LX/453/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:04:43
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 3 października 2022 r. godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-10-03 13:18:42
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 3 października 2022 r. godz. 11:00) - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-10-03 13:06:45
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 3 października 2022 r. godz. 11:00) - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-10-03 13:06:02
Kokurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Klaisz Pomorski na lata 2021-2025" - zakończony Marta Gorajewska 2022-10-03 11:52:31
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 03.10.2022 r. -09.10.2022 r. Lidia Zbytek 2022-10-03 07:30:50
Termin polowań zbiorowych sezon 2022/2023 Koło Łowieckie nr 43 Anna Urbańska 2022-09-30 07:05:40
Głosowanie podczas LX sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-09-29 13:57:20
Sesja LX RM - 29.09.2022 Gabriela Czerniawska 2022-09-29 13:56:26
LX Sesja Rady Miejskiej - 29.09.2022 Marcin Kurylczyk 2022-09-29 12:40:06
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.21.2021 z dnia 28 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE de 125 włącznie i długości do 6900 m włącznie, na terenie działki o nr ewid. 20 i części działek o nr ewid. 25/1, 21/6, 3/2 położonych w obrębie geodezyjnych nr 0008 w miejscowości Kalisz Pomorski, działek o nr ewid. 30/1, 29/1, 24/1, 27/1, 26/1, 25/3, 25/8 i części działek o nr ewid. 24/2, 56, 29/2, 32/1, 6/20 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0005 w miejscowości Kalisz Pomorski, części działek o nr ewid. 458/1, 457, 440/1, 439, 10/14 położonych w miejscowości Suchowo, działki o nr ewid. 20 i części działek o nr ewid. 42/3, 11, 444, 428, 445, 429/2, 1128/5, 1/1, 18/4, 5 położonych w miejscowości Cybowo, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-09-29 08:27:27
Protokół Nr LIX/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-09-28 13:46:06
Sesja LIX RM - 26.09.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-09-28 13:45:30
Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopoimorskiego Anna Urbańska 2022-09-28 07:34:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2022-09-27 08:14:45
Budowa farmy fotowolaticznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pepłówek, dz. nr 66/3 i 67/3 gm. Kalisz Pomorski - farma fotowoltaiczna "KALISZ POMORSKI" Anna Urbańska 2022-09-27 08:13:51