Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 154/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-10-19 13:28:02
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 18.10.2021 r. - 24.10.2021 r. Marek Brumer 2021-10-17 11:11:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2021-10-15 13:26:11
Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2C o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ewid. 196/3 oraz 405/4 obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodnio-pomorskie Anna Urbańska 2021-10-15 13:24:01
Budowa farmy fotowoltaicznej PV-Kalisz Pomorski 2C o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce o nr ewid. 196/3 oraz 405/4 obręb Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodnio-pomorskie Anna Urbańska 2021-10-15 13:21:52
Zarzadzenie Nr 151/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Biuro Obsługi Szkół i Przedszkola Aleksander Preca 2021-10-15 13:02:07
Zarzadzenie Nr 151/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Biuro Obsługi Szkół i Przedszkola Aleksander Preca 2021-10-15 13:01:22
Zarzadzenie Nr 149/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Aleksander Preca 2021-10-15 13:00:09
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-10-15 10:27:15
Informacja Komendanta CSWL Marek Brumer 2021-10-14 08:42:04
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia Anna Urbańska 2021-10-13 14:39:00
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania Anna Urbańska 2021-10-13 14:37:33
Zarzadzenie nr 146/2021 w sprawie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadania: Budowa żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6A-6B w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+, realizowanym w roku 2021. Aleksander Preca 2021-10-13 07:16:02
Zarzadzenie nr 146/2021 w sprawie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadania: Budowa żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim przy ul. Dworcowa 6A-6B w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+, realizowanym w roku 2021. Aleksander Preca 2021-10-13 07:14:56
Zarządzenie nr 150/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-10-12 14:27:01
Zarządzenie nr 150/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-10-12 14:25:55
Rok 2021 Gabriela Czerniawska 2021-10-12 09:35:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji NO.6220.25.2021 Anna Urbańska 2021-10-12 08:13:37
Decyzja o umorzeniu postępowania Anna Urbańska 2021-10-12 08:13:11
Informacja o złożonej uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego Anna Kranc-Bargieł 2021-10-11 08:27:23
Zarządzenie nr 148/2021 w sprawie stawki czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Jolanta Leszczyńska 2021-10-08 13:00:48
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 11.10.2021 r. - 17.10.2021 r. Lidia Zbytek 2021-10-08 11:28:32
Zarządzenie Nr 147/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków Radosław Czapek 2021-10-07 15:25:24
Zarządzenie Nr 147/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków Radosław Czapek 2021-10-07 15:24:45
Zarządzenie Nr 147/2021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kalisz Pomorski wraz z prawem własności posadowionych na tych gruntach budynków Radosław Czapek 2021-10-07 15:23:26
Głosowanie podczas XLIV Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-10-07 12:48:55
Sesja XLIV RM - 23 i 27.09.2021 Gabriela Czerniawska 2021-10-07 12:48:01
Sesja XLIV RM - 23 i 27.09.2021 Gabriela Czerniawska 2021-10-07 12:47:26
Zarządzenie Nr 145/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-10-07 11:55:34
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Anna Urbańska 2021-10-06 08:31:16
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 114/1 w obrębie Giżyno, gmina Kalisz Pomorski Anna Urbańska 2021-10-06 08:26:49
Uchwała Nr XLIV/333/21 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski. Gabriela Czerniawska 2021-10-05 10:03:38
Uchwała Nr XLIV/332/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Gabriela Czerniawska 2021-10-05 10:03:11
Uchwała Nr XLIV/331/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-10-05 10:02:42
Uchwała Nr XLIV/330/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-10-05 10:02:14
Uchwała Nr XLIV/329/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Gabriela Czerniawska 2021-10-05 10:01:47
Uchwała Nr XLIV/328/21 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031. Gabriela Czerniawska 2021-10-05 10:01:17
Uchwała Nr XLIV/327/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2021. Gabriela Czerniawska 2021-10-05 10:00:27
Zarządzenie Nr 140/2021 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Marcin Kurylczyk 2021-10-04 14:45:19
Protokół Nr XLIV/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2021-10-04 13:22:13