Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania I kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-04-27 13:10:45
Sprawozdania I kwartał 2021 Marcin Kurylczyk 2021-04-27 13:10:09
Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-04-27 11:39:16
Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-04-27 11:38:32
Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2021-04-27 11:36:59
Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2021-04-26 14:51:44
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu Jolanta Leszczyńska 2021-04-26 07:32:56
Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu Jolanta Leszczyńska 2021-04-26 07:30:32
Ostrzeżenia Meteorologiczne zbiorczo nr 64 Lidia Zbytek 2021-04-23 13:12:22
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 154 w obrębie Poźrzadło Wielkie, gmina Kalisz Pomorski Jolanta Nowak 2021-04-23 12:00:26
Obwieszczenie o wszczęciu popstępowania - dokument usunięty Jolanta Nowak 2021-04-23 11:58:54
Obwieszczenie o wszczęciu popstępowania - dokument usunięty Jolanta Nowak 2021-04-23 11:57:45
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 154 w obrębie Poźrzadło Wielkie, gmina Kalisz Pomorski Jolanta Nowak 2021-04-23 11:56:12
Zarządzenie nr 61/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim Marta Gorajewska 2021-04-23 11:35:46
Zarządzenie nr 60/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Marta Gorajewska 2021-04-23 11:34:24
Zarządzenie nr 59/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim Marta Gorajewska 2021-04-23 11:33:17
Zarządzenie nr 58/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Marta Gorajewska 2021-04-23 11:31:34
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 405. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 09:03:27
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchowo - Druk Nr 404. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 09:02:32
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 403. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 09:01:29
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - Druk Nr 402. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 09:00:44
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów - Druk Nr 401. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:59:50
projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 400. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:59:04
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Kalisz Pomorski oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021 - Druk Nr 399. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:58:17
projekt uchwały w sprawie wysokości diet i zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Kalisz Pomorski - Druk Nr 398. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:57:02
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego typ GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 397. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:56:14
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2021-2031 - Druk Nr 396. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:55:08
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/255/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2021 - Druk Nr 395. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:54:20
projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - Druk Nr 394. Gabriela Czerniawska 2021-04-23 08:53:34
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Lidia Zbytek 2021-04-22 15:31:35
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 26.04.2021 r. - 02.05.2021 r. Lidia Zbytek 2021-04-22 15:29:00
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Marcin Kurylczyk 2021-04-21 07:18:37
Ostrzeżenia Meteorologiczne zbiorczo nr 62 Lidia Zbytek 2021-04-20 14:33:36
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Radosław Czapek 2021-04-20 13:59:52
Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2021-04-20 13:59:19
Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży Radosław Czapek 2021-04-20 13:59:00
Protokół Nr XXXVIII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim odbytej w dniu 25 marca 2021 roku Gabriela Czerniawska 2021-04-16 13:13:32
Sesja XXXVIII RM - 25.03.2021 Gabriela Czerniawska 2021-04-16 13:12:20
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach 19.04.2021 r. - 25.04.2021 r. Lidia Zbytek 2021-04-16 08:53:58
Zarzadzenie nr 53/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2021 rok Aleksander Preca 2021-04-16 08:44:19