Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 tys. zł Marcin Kurylczyk 2023-03-24 07:10:46
Informacja o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równiej lub przekraczającej kwotę 130 tys. zł Marcin Kurylczyk 2023-03-24 07:09:43
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku internatu dla ZS w Kaliszu Pomorskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 92/16, 92/15, 87/1 i 94/6 położonych w obrębie geodezyjnym numer 0006 w mieście Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2023-03-23 15:34:04
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Kalisz Pomorski za 2022 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań - Druk Nr 692. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 11:04:20
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027. Sprawozdanie za rok 2022 - Druk Nr 691. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:59:40
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji Kalisz Pomorski w roku 2022 - Druk Nr 690. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:48:25
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze straże Pożarne - Druk Nr 689. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:41:00
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski - Ochotnicze straże Pożarne - Druk Nr 689. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:40:44
Informacja o działalności Straży Miejskiej Miasta Kalisz Pomorski za rok 2022 - Druk Nr 688. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:35:18
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku - Druk Nr 687. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 10:14:55
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku - Druk Nr 699. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:08:28
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Druk Nr 698. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:07:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców - Druk Nr 697. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:06:09
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - Druk Nr 696. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:05:30
projekt uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim - Druk Nr 695. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:04:41
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2038 - Druk Nr 694. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:03:54
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/486/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2023 rok - Druk Nr 693. Gabriela Czerniawska 2023-03-23 09:02:49
Deklaracja dostępości Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-03-21 14:36:22
Deklaracja dostępości Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-03-21 14:22:44
Deklaracja dostępości Irena Kilijańska-Kotowicz 2023-03-21 14:21:03
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2023 Wersja nr 2 Dorota Dobrzeniecka 2023-03-21 09:45:16
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 wersja nr 2 Dorota Dobrzeniecka 2023-03-21 09:42:48
SOŁTYSI GMINY KALISZ POMORSKI Marta Gnacyk 2023-03-20 10:16:55
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 5 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:58:04
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 4 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:57:32
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 3 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:56:59
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 2 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:56:06
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców nr 1 za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:55:32
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców oraz Zarządu Samorządu Mieszkańców za rok 2022 Marta Gnacyk 2023-03-20 09:54:42
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Krężno Marta Gnacyk 2023-03-20 09:54:01
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Sienica Marta Gnacyk 2023-03-20 09:47:47
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Prostynia Marta Gnacyk 2023-03-20 09:46:55
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Suchowo Marta Gnacyk 2023-03-20 09:45:55
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Poźrzadło Wielkie Marta Gnacyk 2023-03-20 09:45:16
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Pomierzyn Marta Gnacyk 2023-03-20 09:44:13
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Pepłówek Marta Gnacyk 2023-03-20 09:43:42
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Giżyno Marta Gnacyk 2023-03-20 09:43:00
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Głębokie Marta Gnacyk 2023-03-20 09:42:07
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Dębsko Marta Gnacyk 2023-03-20 09:41:32
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za rok 2022 - Cybowo Marta Gnacyk 2023-03-20 09:40:42