Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LX/456/22 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2023-2027. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:06:40
Uchwała Nr LX/455/22 w sprawie udzielenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu dotacji w wysokości 15.000,00 zł. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:06:08
Uchwała Nr LX/454/22 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:05:26
Uchwała Nr LX/453/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-10-04 09:04:43
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 3 października 2022 r. godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-10-03 13:18:42
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 3 października 2022 r. godz. 11:00) - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-10-03 13:06:45
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 3 października 2022 r. godz. 11:00) - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-10-03 13:06:02
Kokurs ofert na realizację w 2022 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Gminy Klaisz Pomorski na lata 2021-2025" - zakończony Marta Gorajewska 2022-10-03 11:52:31
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 03.10.2022 r. -09.10.2022 r. Lidia Zbytek 2022-10-03 07:30:50
Termin polowań zbiorowych sezon 2022/2023 Koło Łowieckie nr 43 Anna Urbańska 2022-09-30 07:05:40
Głosowanie podczas LX sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-09-29 13:57:20
Sesja LX RM - 29.09.2022 Gabriela Czerniawska 2022-09-29 13:56:26
LX Sesja Rady Miejskiej - 29.09.2022 Marcin Kurylczyk 2022-09-29 12:40:06
Obwieszczenie Burmistrza Kalisza Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 6733.21.2021 z dnia 28 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy PE de 125 włącznie i długości do 6900 m włącznie, na terenie działki o nr ewid. 20 i części działek o nr ewid. 25/1, 21/6, 3/2 położonych w obrębie geodezyjnych nr 0008 w miejscowości Kalisz Pomorski, działek o nr ewid. 30/1, 29/1, 24/1, 27/1, 26/1, 25/3, 25/8 i części działek o nr ewid. 24/2, 56, 29/2, 32/1, 6/20 położonych w obrębie geodezyjnym nr 0005 w miejscowości Kalisz Pomorski, części działek o nr ewid. 458/1, 457, 440/1, 439, 10/14 położonych w miejscowości Suchowo, działki o nr ewid. 20 i części działek o nr ewid. 42/3, 11, 444, 428, 445, 429/2, 1128/5, 1/1, 18/4, 5 położonych w miejscowości Cybowo, gm. Kalisz Pomorski. Krzysztof Kot 2022-09-29 08:27:27
Protokół Nr LIX/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-09-28 13:46:06
Sesja LIX RM - 26.09.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-09-28 13:45:30
Rozporządzenie nr 13/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2022 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopoimorskiego Anna Urbańska 2022-09-28 07:34:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Anna Urbańska 2022-09-27 08:14:45
Budowa farmy fotowolaticznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pepłówek, dz. nr 66/3 i 67/3 gm. Kalisz Pomorski - farma fotowoltaiczna "KALISZ POMORSKI" Anna Urbańska 2022-09-27 08:13:51
Zarządzenie Nr 140/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-09-26 14:26:56
Zarządzenie Nr 140/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-09-26 14:26:16
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 613. Gabriela Czerniawska 2022-09-26 13:46:24
projekt uchwały w sprawie przekazania budynku żłobka wraz z wyposażeniem na stan majątkowy Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim - Druk Nr 612. Gabriela Czerniawska 2022-09-26 13:40:24
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 611. Gabriela Czerniawska 2022-09-26 13:38:43
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - Druk Nr 611. Gabriela Czerniawska 2022-09-26 13:38:33
Uchwała Nr LIX/452/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2022. Gabriela Czerniawska 2022-09-26 12:10:24
Głosowanie podczas LIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-09-26 10:08:43
Sesja nadzwyczajna LIX RM - 26.09.2022 Gabriela Czerniawska 2022-09-26 10:07:43
LIX Sesja Rady Miejskiej - 26.09.2022 Marcin Kurylczyk 2022-09-26 09:18:22
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 26.09.2022 r. -02.10.2022 r. Lidia Zbytek 2022-09-23 13:49:27
Obwieszczenie o zebranych dowowdach przed wydaniem decyzji o odmowie wydanua decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach Anna Urbańska 2022-09-23 09:46:10
Zarządzenie Nr 61/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych Marcin Kurylczyk 2022-09-22 13:11:09
Izabela Piłka Marcin Kurylczyk 2022-09-22 12:56:01
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 23 czerwca 2022 r. do dnia 19 września 2022 r. - Druk Nr 602. Gabriela Czerniawska 2022-09-22 10:11:20
Zarządzenie Nr 138/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Marcin Kurylczyk 2022-09-21 08:12:40
Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-09-20 12:50:13
Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-09-20 12:49:32
Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-09-20 12:48:22
Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-09-20 12:48:06
Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy - dokument usunięty Jolanta Leszczyńska 2022-09-20 11:55:50