Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr LXIII/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:13:09
Protokół Nr LXII/22 z Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:12:44
Sesja LXIII RM - 15.11.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:12:05
Sesja LXII RM - 04.11.2022 (nadzwyczajna) Gabriela Czerniawska 2022-11-21 12:11:45
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Kalisz Pomorski - Druk Nr 640. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 11:50:02
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/22 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Szuwarek" w Kaliszu Pomorskim oraz nadania mu statutu - Druk Nr 639. Gabriela Czerniawska 2022-11-21 11:45:48
Informacja o wyniku przetargu (przetarg z dnia 18 listopada 2022 r. godz. 11:00) Radosław Czapek 2022-11-21 08:55:33
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniu 21.11.2022 r. Lidia Zbytek 2022-11-18 11:41:37
Protokół Nr LXI/22 z Sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-18 10:12:57
Sesja LXI RM - 31.10.2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-18 10:11:49
Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2021 rok - Druk Nr 630. Gabriela Czerniawska 2022-11-18 09:26:58
Sprawozdanie Burmistrza Kalisza Pomorskiego z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej, tj. od dnia 25 października 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. - Druk Nr 629. Gabriela Czerniawska 2022-11-18 09:23:35
Dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 21.11.2022 r. - 27.11.2022 r. Lidia Zbytek 2022-11-18 08:37:18
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-18 07:56:24
Rok 2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-18 07:55:21
projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2030 - Druk Nr 638. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 15:07:34
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli podtrzymania członkostwa Gminy Kalisz Pomorski w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" w okresie programowania 2023-2027 - Druk Nr 637. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 14:30:18
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego powierzenia wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Druk Nr 636. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 14:28:04
projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 - Druk Nr 635. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 14:25:41
projekt uchwały w sprawie ustalenia w Gminie Kalisz Pomorski stawki za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych - Druk Nr 634. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 14:20:13
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - Druk Nr 633. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 14:17:46
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2032 - Druk Nr 632. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 14:12:38
Zarządzenie Nr 171/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-11-17 14:12:23
Zarządzenie Nr 171/2022 w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia wykazu nieruchomości do dzierżawy Jolanta Leszczyńska 2022-11-17 14:11:25
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/368/21 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na rok 2022 - Druk Nr 631. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 14:08:26
Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego Radosław Czapek 2022-11-17 14:00:48
Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-11-17 14:00:16
Zarządzenie Nr 172/2022 w sprawie określenia wzoru wniosku o zakup pereferencyjny paliwa stałego Radosław Czapek 2022-11-17 14:00:10
Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego - dokument usunięty Radosław Czapek 2022-11-17 13:59:44
Zarządzenie Nr 172/2022 w sprawie określenia wzoru wniosku o zakup pereferencyjny paliwa stałego Radosław Czapek 2022-11-17 13:59:06
Głosowanie podczas LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Gabriela Czerniawska 2022-11-17 13:11:37
Sesja nadzwyczajna LXIII RM - 15.11.2022 Gabriela Czerniawska 2022-11-17 13:10:57
Uchwała Nr LXIII/473/22 w sprawie umorzenia postępowania skargowego . Gabriela Czerniawska 2022-11-17 13:10:31
Zarządzenie Nr 168/2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Marcin Kurylczyk 2022-11-17 07:06:36
Dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie 182 (w rejonie: Konotopu, Mielenka Drawskiego, Dzikowa, Woliczna oraz poligony drawskiego) Anna Urbańska 2022-11-16 14:27:29
Dotyczy: dodatkowych działań szkoleniowych na obiektach CSB Drawsko w dniach 17.11.2022 r. - 18.11.2022 r. Lidia Zbytek 2022-11-16 13:22:35
Zarządzenie Nr 170/2022 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2022 rok Marcin Kurylczyk 2022-11-15 13:30:09
Projekt budżetu na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2022-11-15 12:47:47
Projekt budżetu na 2023 rok Marcin Kurylczyk 2022-11-15 12:47:39
Sprawozdania III kwartał 2022 Marcin Kurylczyk 2022-11-15 11:34:38