Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu pn "Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych i innych z nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomors Aleksander PRECA 2004-03-01 09:13:45
Ogłoszenie o przetargu pn "Świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych i innych z nieruchomości zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomors Aleksander PRECA 2004-02-26 14:09:43
Zarządzenie Nr 16 z 2004 roku w sprawie "sprawie zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Suchowo"." Aleksander PRECA 2004-02-24 10:21:34
Zarządzenie Nr 15 z 2004 roku (z załacznikiem) w sprawie "powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa drogi osiedlo Aleksander PRECA 2004-02-24 10:19:12
"Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2004r." (10 stron) - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:16:39
Sesje Rady Miejskiej - Rok 2004 - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:15:44
Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:12:17
Komisja Polityki Społecznej Aleksander PRECA 2004-02-24 10:11:07
Komisja gospodarki i rolnictwa - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:10:27
Komisja rewizyjna - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:08:30
Komisja rewizyjna - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:07:14
Komisja gospodarki i rolnictwa - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-02-24 10:06:56
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn „Budowa drogi osiedlowej przy ulicy Kwiatowej w Kaliszu Pomorskim” Aleksander PRECA 2004-02-23 10:13:32
"Protokół z XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2004r." (10 stron) Aleksander PRECA 2004-02-23 10:09:30
- Uchwała Nr XV/85/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-02-23 10:08:02
- Uchwała Nr XV/84/2004 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałe w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży przeznaczonych do spożycia poza m Aleksander PRECA 2004-02-23 10:06:21
- Uchwała Nr XV/83/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2004-02-23 10:05:51
- Uchwała Nr XV/82/2004 Rady Miejskiej w sprawie obniżenia wskaźników procentowych od których zależy wysokość dodatku mieszkaniowego. Aleksander PRECA 2004-02-23 10:04:53
- Uchwała Nr XV/81/2004 Rady Miejskiej (z załącznikiem) w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kalisz Pomorski dla Przedsiębi Aleksander PRECA 2004-02-23 10:01:54
ROK 2004 Aleksander PRECA 2004-02-23 10:01:03
zarzadzenie Nr 12 z 2004 roku w sprawie " ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych". Aleksander PRECA 2004-02-13 14:47:43
zarzadzenie Nr 13 z 2004 roku w sprawie " ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim do rozliczenia zaległości podatkowych Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie Aleksander PRECA 2004-02-13 14:46:05
zarzadzenie Nr 11 z 2004 roku w sprawie " sposobu zgłaszania wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy i trybu obiegu dokumentacji". Aleksander PRECA 2004-02-10 08:55:05
Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2004-02-04 09:55:10
spotkanie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-01-30 11:01:03
zarzadzenie Nr 10 (str 1-2) z zał1(str 1-2 z 2004 roku w sprawie " powołania Komisji Przetargowej na zadanie Budowa hali widowiskowo-sportowej z infrastrukturą towarzyszącą w Kaliszu Pomorskim"". Aleksander PRECA 2004-01-30 10:42:22
zarzadzenie Nr 9 z 2004 roku w sprawie " powołania Komisji w celu ustalenia strat w świetlicy wiejskiej w Suchowie". Aleksander PRECA 2004-01-29 13:35:48
ogłoszenia o przetargu "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi w Gminie Kalisz Pomorski w 2004 roku". Aleksander PRECA 2004-01-27 10:42:14
"Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski". Aleksander PRECA 2004-01-27 10:41:28
" Modenizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębsko". Aleksander PRECA 2004-01-27 10:40:50
zarzadzenie Nr 7 (str 1 i 2) z 2004 roku w sprawie " powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębsko". Aleksander PRECA 2004-01-27 10:38:29
zarzadzenie Nr 6 (str 1 i 2) z 2004 roku w sprawie "powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Kalisz Pomorski". Aleksander PRECA 2004-01-27 10:38:10
zarzadzenie Nr 5 (str 1 i 2) z 2004 roku w sprawie "powołania Komisji Przetargowej na zadanie pn. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi w Gminie Kalisz Pomorski w 2004 roku" Aleksander PRECA 2004-01-27 10:37:29
zarzadzenie Nr 4 (str 1 i 2) z 2004 roku w "sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców". Aleksander PRECA 2004-01-22 15:02:54
zarzadzenie Nr 3 (str 1 i 2) z 2004 roku w "sprawie opowierzenia zadań i upoważnień Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim". Aleksander PRECA 2004-01-22 15:01:27
zarzadzenie Nr 2 z 2004 roku w "sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim". Aleksander PRECA 2004-01-22 14:59:56
Plan pracy rady Miejskiej na 2004 rok Aleksander PRECA 2004-01-12 09:21:29
zarzadzenie Nr 1 z 2004 roku w "sprawie odwołania ze składu Miejko-Gminnej Komisji ds. PiRPA" Aleksander PRECA 2004-01-08 08:41:30
Zarzadzenie wprowadzające zmiany oraz załacznik ze schematem organizacyjnym - dokument usunięty Aleksander PRECA 2004-01-06 14:53:19
ROK 2004 Aleksander PRECA 2004-01-05 10:02:19