Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkursy na wykonanie zadań publicznych Aleksander Preca 2007-03-30 07:38:31
PGKiM - Informacja o wynikach naboru - etat 2 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-03-30 07:34:23
PGKiM - Informacja o wynikach naboru - lista kandydatów spełniających wymagania formalne - etat 2 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-03-28 10:10:23
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją- Przebudowa i rozbudowa pałacu wraz z infrastrukturą techniczną w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2007-03-26 10:10:25
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko kierowcy samochodu osobowego - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-03-23 14:24:55
Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Pomierzyn, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-23 13:44:20
Kalendarz wyborczy - zał. do Zarządzenia Nr 104/2007 Aleksander Preca 2007-03-23 10:18:50
Zarządzenie nr 104/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Aleksander Preca 2007-03-23 10:17:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2007r. Aleksander Preca 2007-03-23 10:16:34
Dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2007-03-23 09:56:05
Zagospodarowanie osiedla ul. Dworcowa w Kaliszu Pomorskim II etap – budowa drogi p-pożarowej. Magdalena Dąbrowska 2007-03-21 14:26:21
PGKiM - Informacja o wynikach naboru - etat 1 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-03-21 12:55:15
Zarządzenie nr 22 z 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2006 rok Aleksander Preca 2007-03-21 09:30:03
Zarządzenie nr 21 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości Aleksander Preca 2007-03-21 09:27:39
Zarządzenie nr 20 z 2007 roku w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Aleksander Preca 2007-03-21 09:25:27
Zarządzenie nr 19 z 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania piłki siatkowej, działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnej oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży Aleksander Preca 2007-03-21 09:23:09
Zarządzenie nr 18 z 2007 roku w sprawie kontroli i oceny zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2006 Aleksander Preca 2007-03-21 09:18:10
Zarządzenie nr 17 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa pod nieobecność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-03-21 09:14:21
Zarządzenie nr 16 z 2007 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2007 rok Aleksander Preca 2007-03-21 09:11:22
Uchwała NR V/49/2007 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pom. Aleksander Preca 2007-03-20 08:59:36
Uchwała NR V/48/2007 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy MGOK w Kaliszu Pomorskim świetlicy wiejskiej w Prostyni Aleksander Preca 2007-03-20 08:56:39
Uchwała NR V/47/2007 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Pomierzynie hali sportowej i kotłowni gazowej Aleksander Preca 2007-03-20 08:55:05
Uchwała NR V/46/2007 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim środków trwałych Aleksander Preca 2007-03-20 08:50:57
Uchwała NR V/45/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Aleksander Preca 2007-03-20 08:48:19
Uchwała NR V/44/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych od Nadleśnictwa Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-03-20 08:39:44
Uchwała NR V/43/2007 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych od PKP SA Szczecin Aleksander Preca 2007-03-20 08:36:38
Uchwała NR V/42/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-03-20 08:33:10
Uchwała NR V/42/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-03-20 08:17:37
Uchwała NR V/42/2007 Rady Miejskiej w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2007-03-20 08:05:03
PGKiM - Informacja o wynikach naboru - lista kandydatów spełniających wymagania formalne - etat 1 - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-03-20 07:30:12
Dostawa wraz z transportem i montażem mebli do nowowybudowanego Przedszkola Miejskiego przy ul. Dworcowej Magdalena Dąbrowska 2007-03-16 12:29:22
Dostawa samochodu osobowego fabrycznie nowego do Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2007-03-15 11:58:58
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-15 10:13:02
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-15 10:12:16
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-13 14:06:10
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-13 14:05:29
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-13 14:04:59
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-13 14:04:01
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-13 14:03:25
Przebudowa dróg i chodników w miejscowości Bralin, gmina Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-03-13 14:03:06