Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 18 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2009-03-09 12:30:32
Zarządzenie nr 18 z 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gminy Kalisz Pomorski - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-03-09 12:21:08
Wyniki kontroli 2009: Aleksander Preca 2009-03-09 07:49:08
Najwyższa Izba Kontroli delagatura w Szczecinie - Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 stycznia 2009 roku. Aleksander Preca 2009-03-09 07:48:32
Wyniki kontroli 2009: Aleksander Preca 2009-03-09 07:47:39
Najwyższa Izba Kontroli delagatura w Szczecinie - Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 stycznia 2009 roku. Aleksander Preca 2009-03-09 07:39:28
ROK 2009 Aleksander Preca 2009-03-09 07:38:36
ROK 2009 Aleksander Preca 2009-03-09 07:38:26
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska aplikantów Strazy Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-03-06 14:47:14
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok Aleksander Preca 2009-03-06 11:47:05
Zarządzenie nr 48 z 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 83/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. z późniejszymi zmianami - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-03-06 11:37:12
Zarządzenie nr 51 z 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 83/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku z późniejszą zmianą - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-03-06 11:37:06
Zarządzenie nr 29 z 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-03-06 11:36:59
Zarządzenie nr 83 z 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-03-06 11:36:55
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-03-06 11:36:25
Wykaz Nr 8 Anna Wielgosz 2009-03-05 09:12:24
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-04 09:27:12
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-04 09:20:31
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-04 09:20:19
Zarządzenie nr 78 z 2008 roku w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-03-03 09:28:05
Strzelania na poligonie_03.03._30.03.2009 r. Marek Brumer 2009-03-02 14:11:57
UWAGA. STRZELANIA NA POLIGONIE. Marek Brumer 2009-03-02 14:09:26
Uchwała Nr XXXIV/225/09 Rady Miejskiej uchylająca uchwałę w sprawie: regulaminu udzielania stypendium dla studentów Aleksander Preca 2009-03-02 11:20:43
Uchwała Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli Aleksander Preca 2009-03-02 11:18:45
Uchwała Nr XXXIV/223/09 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Aleksander Preca 2009-03-02 11:17:06
Uchwała Nr XXXIV/222/09 Rady Miejskiej uchylająca uchwałę w sprawie : regulaminu przyznawania stypendiów i nagród pieniężnych uczniom Szkół Podstawowych i Gimnazjum, prowadzonych przez gminę oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-03-02 10:11:11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-02 10:01:38
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-02 10:01:18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-02 10:00:26
Uchwała Nr XXXIV/221/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 Aleksander Preca 2009-03-02 09:42:28
Uchwała Nr XXXIV/220/09 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia wraz ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz gminami Złocieniec, Ostrowice i Wierzchowo do realizacji wspólnego projektu dotyczącego wykonania remontu drogi powiatowej nr 1962 Z Ostrowice-Złocieniec i drogi powiatowej nr 1985 Z Złocieniec - Wierzchowo - Kalisz Pomorski ETAP II Aleksander Preca 2009-03-02 09:41:12
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-02 09:38:14
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-02 09:36:43
Uchwała Nr XXXIV/219/09 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2009 Aleksander Preca 2009-03-02 09:36:25
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim. Magdalena Dąbrowska 2009-03-02 09:34:27
Zarządzenie nr 16 z 200 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-02-26 13:26:19
Zarządzenie Nr 15 z 2009 roku w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłat oraz naleśności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-02-26 13:24:59
Zarządzenie Nr 14 z 2009 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-02-26 13:21:40
Zarządzenie nr 97 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008rok Aleksander Preca 2009-02-25 08:02:17
Wykaz Nr 6 Anna Wielgosz 2009-02-23 14:30:14