Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz Nr 4 - dokument usunięty Anna Wielgosz 2009-01-28 11:06:42
Zarządzenie Nr 6 z 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok Aleksander Preca 2009-01-22 13:41:31
Zarządzenie Nr 5 z 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-01-22 13:32:35
Zarządzenie Nr 4 z 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim regulaminu okresowej oceny pracowników Aleksander Preca 2009-01-22 13:21:39
Zarządzenie Nr 3 z 2009 roku w sprawie regulaminu gospodarowania mieniem komunalnym, zarządzanym przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2009-01-22 13:13:29
Zarządzenie Nr 2 z 2009 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2009. Aleksander Preca 2009-01-22 13:06:46
Zarządzenie Nr 1 z 2009 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców Aleksander Preca 2009-01-22 12:56:32
ROK 2009 Aleksander Preca 2009-01-22 12:54:53
ROK 2009 Aleksander Preca 2009-01-22 12:54:33
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze aplikantów w Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-01-21 11:59:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obrony cywilnej - wyniki naboru - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-01-21 11:57:28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obrony cywilnej - wyniki naboru - dokument usunięty Aleksander Preca 2009-01-21 11:57:19
Jednostki organizacyjne gminy Aleksander Preca 2009-01-21 09:56:00
Uchwała Nr XXXII/202/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2008 Aleksander Preca 2009-01-14 13:05:49
Zarządzenie nr 97 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008rok Aleksander Preca 2009-01-14 07:52:08
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok Aleksander Preca 2009-01-12 13:38:15
Uchwała Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok Aleksander Preca 2009-01-12 13:37:04
Zarządzenia Burmistrza Kalisza Pomorskiego w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok Aleksander Preca 2009-01-09 11:27:12
ROK 2009 Aleksander Preca 2009-01-09 11:13:36
Uchwała Nr XXXII/210/08 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne Aleksander Preca 2009-01-09 10:52:14
Uchwała Nr XXXII/209/08 Rady Miejskiej uchylająca uchwałę w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków Aleksander Preca 2009-01-09 10:40:04
Uchwała Nr XXXII/208/08 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych Aleksander Preca 2009-01-09 10:36:49
Uchwała Nr XXXII/207/08 Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych Aleksander Preca 2009-01-08 14:31:30
Uchwała Nr XXXII/206/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drawskiej i Koszalińskiej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2009-01-08 14:15:59
Uchwała Nr XXXII/205/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2009-01-08 14:09:09
Uchwała Nr XXXII/204/08 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu Aleksander Preca 2009-01-08 14:07:11
Uchwała Nr XXXII/204/08 Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu Aleksander Preca 2009-01-08 14:05:31
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok Aleksander Preca 2009-01-08 13:56:35
ROK 2009 Aleksander Preca 2009-01-08 13:54:52
Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok Aleksander Preca 2009-01-08 13:52:17
Uchwała Nr XXXII/203/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości Aleksander Preca 2009-01-08 13:43:26
Uchwała Nr XXXII/202/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na rok 2008 Aleksander Preca 2009-01-08 13:41:45
Uchwała Nr XXXII/201/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Aleksander Preca 2009-01-08 13:33:05
Uchwała Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok Aleksander Preca 2009-01-08 12:36:41
Uchwała Nr XXXII/200/08 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2009 rok Aleksander Preca 2009-01-08 12:27:17
Wykaz Nr 3/09 Anna Wielgosz 2009-01-07 12:08:08
Wykaz Nr 2/09 Anna Wielgosz 2009-01-07 11:48:34
Anna Wielgosz 2009-01-07 11:48:06
Wykaz Nr 2/09 Anna Wielgosz 2009-01-07 11:47:40
Wykaz Nr 2/09 Anna Wielgosz 2009-01-07 11:45:20