Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Janusz Garbacz - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-05-05 07:43:01
p.f. Burmistrza Janusz Garbacz - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-05-05 07:42:27
Dane teleadresowe Aleksander Preca 2008-05-05 07:41:33
Zarządzenie nr 33 z 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok Aleksander Preca 2008-04-30 08:11:25
Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od 27 lutego do 7 marca 2008r. Aleksander Preca 2008-04-30 08:09:07
ROK 2008 Aleksander Preca 2008-04-30 08:04:24
Dane teleadresowe Aleksander Preca 2008-04-29 09:52:33
Zarządzenie nr 32 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Przemysłowej, stanowiących własność Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-29 09:41:52
Zarządzenie nr 31 z 2008 roku w sprawie ustalenia wykorzystania dnia wolnego w zamian za Święto 3 Maja przypadające w 2008 roku w wolną sobotę Aleksander Preca 2008-04-29 09:38:48
Zarządzenie nr 30 z 2008 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2008-04-29 09:36:49
Zarządzenie nr 29 z 2008 roku w sprawie terminu i miejsca konsultacji z mieszkańcami samorządu nr 4 w Kaliszu Pomorskim i sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-29 09:33:32
Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowych niezabudowanych - ul. Przemysłowa - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-04-25 12:52:51
Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-04-16 08:09:34
Zarządzenie nr 28 z 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie wiejskim , upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Aleksander Preca 2008-04-16 07:16:20
Zarządzenie nr 27 z 2008 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2007 rok Aleksander Preca 2008-04-16 07:16:11
Zarządzenie nr 26 z 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na lokale mieszkalne zasobów komunalnych Aleksander Preca 2008-04-16 07:16:02
Zarządzenie nr 25 z 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości Aleksander Preca 2008-04-16 07:15:56
Zarządzenie nr 24 z 2008 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski na rok 2008 Aleksander Preca 2008-04-16 07:15:50
Zarządzenie nr 23 z 2008 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok Aleksander Preca 2008-04-16 07:15:32
Zarządzenie nr 22 z 2008 roku w sprawie uchylenia zarządzenia o nabyciu nieruchomości Aleksander Preca 2008-04-16 07:15:21
Zarządzenie nr 21 z 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Kaliszu Pomorskim, oraz za wynajem sprzętu pływającego na plaży strzeżonej Aleksander Preca 2008-04-16 07:15:11
Zarządzenie nr 20 z 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2008-04-16 07:15:03
Zarządzenie nr 19 z 2008 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego prowadzenia niektórych spraw gminy Aleksander Preca 2008-04-16 07:14:54
Zarządzenie nr 18 z 2008 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kalisza Pomorskiego (Stwierdzenie nieważności Zarządzenia - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.04.2008r. - NK.4.MN.0911/35/08) Aleksander Preca 2008-04-16 07:14:44
Ogłoszenia o ponownym II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanej - ul. Dworcowa 12 - dokument usunięty Aleksander Preca 2008-04-10 12:48:40
Uchwała Nr XIX/142/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy opracowaniu i realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aleksander Preca 2008-04-04 14:03:38
Uchwała Nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Gminy Kalisz Pomorski ze stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego" z siedzibą w Złocieńcu Aleksander Preca 2008-04-04 13:58:48
Uchwała Nr XIX/140/08 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Kalisz Pomorski do programu zdrowotnego "Polski Projekt 400 Miast" Aleksander Preca 2008-04-04 13:54:05
Uchwała Nr XIX/139/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr X/83/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-04 13:51:56
Uchwała Nr XIX/139/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr X/83/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-04 13:51:21
Uchwała Nr XIX/138/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr X/84/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu mieszkańców nr 4 w Kaliszu Pomorskim i Sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-04 13:47:21
Uchwała Nr XIX/138/08 Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr X/84/07 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami samorządu mieszkańców nr 4 w Kaliszu Pomorskim i Sołectwa Dębsko w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-04 13:47:05
Uchwała Nr XIX/137/08 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2008-04-04 13:42:05
Uchwała Nr XIX/136/08 Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu Porządkowego Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-04 13:38:52
Uchwała Nr XIX/135/08 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aleksander Preca 2008-04-04 13:36:02
Uchwała Nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Drawno w gminie Kalisz Pomorski Aleksander Preca 2008-04-04 13:29:54
Uchwała Nr XIX/133/08 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Aleksander Preca 2008-04-04 13:27:54
Uchwała Nr XIX/132/08 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalisz Pomorski na 2008 rok Aleksander Preca 2008-04-04 13:25:22
Uchwała Nr XVIII/131/08 Rady Miejskiej w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalisz Pomorski na lata 2008-2012. Aleksander Preca 2008-04-04 11:46:56
Uchwała Nr XVIII/130/08 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim na 2008 rok Aleksander Preca 2008-04-04 11:34:37