Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dorota Biełuś – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:34:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Remont elewacji budynku kościoła Parafialnego pw. M.B. Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-05-08 12:10:52
Informacja o wynikach naboru - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-08 12:05:30
Uchwała Nr XLIII/ 249 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski Aleksander PRECA 2006-05-05 14:49:29
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie – Wykorzystanie środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2004-2005. Aleksander PRECA 2006-05-05 14:48:40
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie – Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy. Aleksander PRECA 2006-05-05 14:47:57
Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Zalecenia pokontrolne. Aleksander PRECA 2006-05-05 14:47:02
Uchwała Nr XLIII/ 253/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/245/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiąz Aleksander PRECA 2006-05-02 12:48:59
Uchwała Nr XLIII/ 252/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: regulaminu udzielania stypendiów dla studentów. Aleksander PRECA 2006-05-02 12:47:09
Uchwała Nr XLIII/ 251/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednego punktu w złotych stosowanych przy ustaleniu wynagrodzeń pracownikó Aleksander PRECA 2006-05-02 12:46:04
Uchwała Nr XLIII/ 250 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Aleksander PRECA 2006-05-02 12:45:05
Uchwała Nr XLII/ 248/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pom. Aleksander PRECA 2006-05-02 12:42:49
Uchwała Nr XLIV/ 260/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: wstrzymania wykonania uchwały Nr XXIII/ 191/ 2005 Rady Miejskiej. Aleksander PRECA 2006-05-02 09:44:33
Uchwała Nr XLIV/259/2006 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomor Aleksander PRECA 2006-05-02 09:44:01
Uchwała Nr XLIV/258/2006 Rady Miejskiej w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kaliszu Pomorskim wybudowanych sieci wodociągowych, kanalizacji Aleksander PRECA 2006-05-02 09:43:06
Uchwała Nr XLIV/257/2006 Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski . Aleksander PRECA 2006-05-02 09:41:56
Uchwała Nr XLIV/256/2006 RADY MIEJSKIEJ dotycząca zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli”. Aleksander PRECA 2006-05-02 09:41:17
Uchwała Nr XLIV/255/2006 Rady Miejskiej w sprawie odwołania i powołania inkasenta oraz zmiany uchwały Nr XXIX/154/2005 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości Aleksander PRECA 2006-05-02 09:40:03
Uchwała Nr XLIV/254/2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/ 231/2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok Aleksander PRECA 2006-05-02 09:39:17
Zarządzenie Nr 30 z 2006 roku w sprawie „Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim ”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:58:59
Zarządzenie Nr 29 z 2006 roku w sprawie „Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka/pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urz Aleksander PRECA 2006-04-28 11:58:36
Zarządzenie Nr 28 z 2006 roku w sprawie „ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kalisz Pomorski n Aleksander PRECA 2006-04-28 11:56:51
Zarządzenie Nr 27 z 2006 roku w sprawie „wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:56:16
Zarządzenie Nr 26 z 2006 roku w sprawie „sprzedaży nieruchomości”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:55:49
Zarządzenie Nr 25 z 2006 roku w sprawie „powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka/pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urz Aleksander PRECA 2006-04-28 11:55:08
Zarządzenie Nr 24 z 2006 roku w sprawie „nabycia nieruchomości gruntowej”. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:54:44
Zarządzenie Nr 23 z 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:54:17
Zarządzenie Nr 22 z 2006 roku w sprawie „zmian w budżecie na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:53:41
Zarządzenie Nr 21 z 2006 roku w sprawie „ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko: dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:53:15
Zarządzenie Nr 20 z 2006 roku w sprawie „określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów Aleksander PRECA 2006-04-28 11:52:13
Zarządzenie Nr 19 z 2006 roku w sprawie „ Sprzedaży nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:51:30
Zarządzenie Nr 18 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju św Aleksander PRECA 2006-04-28 11:51:01
Zarządzenie Nr 17 z 2006 roku w sprawie „ Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski za 2005 rok. Aleksander PRECA 2006-04-28 11:50:32
Zarządzenie Nr 16 z 2006 roku w sprawie „ Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.” Aleksander PRECA 2006-04-28 11:50:01
Ogłoszenie o drugim naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim – Informatyk/pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-21 15:27:49
Informacja o wynikach naboru - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-21 15:27:02
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim ul. Leśna 11B; ul. Świerkowa 1,3,5,7,9,11. Aleksander PRECA 2006-04-21 08:55:25
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim ul. Bydgoska 16,18,20; ul. Lipowa 1,3,5,7. Aleksander PRECA 2006-04-21 08:54:57
Kazimiera Ignaszewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-18 13:30:42
Oświadczenia – działalność gospodarcza - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-04-18 13:29:12