Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:14:49
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-16 11:14:09
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY IDECYZJI CELU PUBLICZNEGO Aleksander PRECA 2006-01-13 14:43:12
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin” Aleksander PRECA 2006-01-12 11:06:04
Zarządzenie Nr 3 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” Aleksander PRECA 2006-01-10 15:39:30
Zarządzenie Nr 2 z 2006 roku w sprawie „ Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Aleksander PRECA 2006-01-10 15:36:33
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa stacji uzdatniania wody w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim ” Aleksander PRECA 2006-01-10 15:34:43
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa stacji uzdatniania wody w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-10 15:33:44
Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na „Budowa stacji uzdatniania wody w ulicy Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-10 15:33:32
Zarządzenie Nr 1 z 2006 roku w sprawie „Wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta i Gminy w Kaliszu pomorskim oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych Aleksander PRECA 2006-01-05 13:44:40
ROK 2006 Aleksander PRECA 2006-01-05 13:44:14
Zarządzenie Nr 75 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:43:51
Zarządzenie Nr 74 z 2005 roku w sprawie „Przeprowadzenia inwentaryzacji środków trałych” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:43:26
Zarządzenie Nr 73 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:43:04
Zarządzenie Nr 72 z 2005 roku w sprawie ”Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:42:37
Zarządzenie Nr 71 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:42:11
Zarządzenie Nr 70 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:41:39
Zarządzenie Nr 69 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:41:02
Zarządzenie Nr 68 z 2005 roku w sprawie „Zamiany nieruchomości.” Aleksander PRECA 2006-01-05 13:40:31
Zarządzenie Nr 67 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające Zarządzenie Nr 52/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do wdrażania i oceny Programu Rozwoju Lokalne Aleksander PRECA 2006-01-05 12:42:25
Zarządzenie Nr 66 z 2005 roku w sprawie „Wprowadzenia obowiązku noszenia identyfikatorów imiennych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:41:57
Zarządzenie Nr 65 z 2005 roku w sprawie „Powołania Komisji konkursowej.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:41:33
Zarządzenie Nr 64 z 2005 roku w sprawie „Sporządzenia projektu budżetu miasta i gminy Kalisz Pomorski na 2006 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:40:59
Zarządzenie Nr 63 z 2005 roku w sprawie „Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:40:17
Zarządzenie Nr 62 z 2005 roku w sprawie „Nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziała terenowy w Szczecinie” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:39:41
Zarządzenie Nr 62 z 2005 roku w sprawie „Wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich na spotkania okolicznościowe” - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-01-05 12:39:03
Zarządzenie Nr 61 z 2005 roku w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:38:38
Zarządzenie Nr 60 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:38:11
Zarządzenie Nr 59 z 2005 roku w sprawie „Rozliczania kosztów służbowych telefonów komórkowych oraz ustalenia miesięcznych limitów dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:37:44
Zarządzenie Nr 58 z 2005 roku w sprawie „Sprzedaży nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:37:20
Zarządzenie Nr 57 z 2005 roku w sprawie „Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu Nr 52/2005 z dnia 20 września 2005r.” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:36:53
Zarządzenie Nr 56 z 2005 roku w sprawie „Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2006” Aleksander PRECA 2006-01-05 12:36:28
Uchwała Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:13:29
Uchwała Nr XL/229/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:13:00
Uchwała Nr XL/228/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zaciągnięcia Pożyczki długoterminowej przez Gminę Kalisz Pomorski” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:12:37
Uchwała Nr XL/227/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Nabycia nieruchomości” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:12:12
Uchwała Nr XL/226/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Zmian w budżecie na 2005 rok.” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:11:50
Uchwała Nr XL/225/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:11:25
Uchwała Nr XL/224/2005 Rady Miejskiej w sprawie „Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:10:52
Zarządzenie Nr 55 z 2005 roku w sprawie „Zwołania zebrania wiejskiego i wyboru sołtysa we wsi Bralin” Aleksander PRECA 2006-01-05 09:07:30