Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Leśko Wacław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 10:00:27
Kulbacki Paweł - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 09:59:46
Kołodziejska-Wróbel Sabina - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 09:56:44
Ginalska Halina - Radna Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 09:56:02
Galera Jarosław - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 09:55:27
Brodzik Wojciech - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 09:54:35
Błądek Tadeusz - Radny Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 09:53:41
Radni - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-19 09:53:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO na: „Remont klas parteru, korytarza – I piętra oraz klatek schodowych”. Aleksander PRECA 2006-05-16 12:43:19
II Informacja o wynikach naboru - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-12 11:18:41
Burmistrz - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-11 20:51:20
Z-ca Burmistrza - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-11 20:50:57
Sekretarz - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-11 20:50:37
Skarbnik - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-11 20:50:04
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-11 20:49:23
Nakaz i wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzeniu kontroli w dniach 11,12,13.04.2006r. Aleksander PRECA 2006-05-11 15:01:59
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro: na : „Odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski.” Aleksander PRECA 2006-05-11 15:00:53
Zarządzenie nr 31 z 2006 roku w sprawie „zmian w budżecie na 2006 rok” Aleksander PRECA 2006-05-10 15:04:41
Uchwała Nr XLV /266 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-05-10 15:03:07
Uchwała Nr XLV /265 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Aleksander PRECA 2006-05-10 15:02:27
Uchwała Nr XLV /264 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/231/2005 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2006 Aleksander PRECA 2006-05-10 15:01:58
Uchwała Nr XLV /263 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2006 rok Aleksander PRECA 2006-05-10 15:01:10
Uchwała Nr XLV /262 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kalisz Pomorski absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2005 rok. Aleksander PRECA 2006-05-10 15:00:28
Uchwała Nr XLV /261 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 Aleksander PRECA 2006-05-10 14:59:22
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Kaliszu Pomorskim przy ulicy Sikorskiego Aleksander PRECA 2006-05-09 11:40:14
Wiesława Minkiewicz – Dyrektor Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:39:35
Halina Maras – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:38:59
Apolinary Krzemień – Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:38:15
Monika Kawecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomierzynie - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:37:16
Kazimiera Ignaszewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:35:34
Tomasz Bukowski – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:35:12
Beata Pierzgalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:34:33
Dorota Biełuś – Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-09 11:34:00
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Remont elewacji budynku kościoła Parafialnego pw. M.B. Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim Aleksander PRECA 2006-05-08 12:10:52
Informacja o wynikach naboru - dokument usunięty Aleksander PRECA 2006-05-08 12:05:30
Uchwała Nr XLIII/ 249 / 2006 Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalisz Pomorski Aleksander PRECA 2006-05-05 14:49:29
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie – Wykorzystanie środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2004-2005. Aleksander PRECA 2006-05-05 14:48:40
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie – Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy. Aleksander PRECA 2006-05-05 14:47:57
Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Zalecenia pokontrolne. Aleksander PRECA 2006-05-05 14:47:02
Uchwała Nr XLIII/ 253/ 2006 Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/245/2006 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz określenia obowiąz Aleksander PRECA 2006-05-02 12:48:59