Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski Kalisz Pomorski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR X/81/2007 Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników , w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie Aleksander Preca 2007-09-19 09:48:01
Uchwała NR X/80/2007 Rady Miejskiej w sprawie powołania członka Komisji Spraw Publicznych Aleksander Preca 2007-09-19 09:07:44
Uchwała NR X/79/2007 Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do realizacji projektów dotyczących zajęć pozalekcyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych Aleksander Preca 2007-09-19 09:03:52
Zarządzenie nr 65 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-09-19 08:17:02
Zarządzenie nr 64 z 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2008 Aleksander Preca 2007-09-14 09:02:39
Obwieszczenie PKW z dnia 8 września 2007 roku Aleksander Preca 2007-09-13 14:45:32
Zarządzenie nr 63 z 2007 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim Aleksander Preca 2007-09-10 15:01:32
Zarządzenie nr 62 z 2007 roku w sprawie ustanowienia Gminnego Koordynatora ds. Sportu Aleksander Preca 2007-09-10 14:59:08
Zarządzenie nr 61 z 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku Aleksander Preca 2007-09-10 14:56:48
Zarządzenie nr 61 z 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2007 roku Aleksander Preca 2007-09-10 14:56:33
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-09-06 15:06:13
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-09-06 15:04:23
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-09-06 15:01:15
Sukcesywna dostawa owoców, warzyw i artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2007-09-06 15:00:46
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM KALISZ POMORSKI (STARE) Aleksander Preca 2007-09-06 08:45:57
Zachodnipomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - protokół z kontroli probelmowej z dnia 30 sierpnia 2007r Aleksander Preca 2007-09-05 09:59:19
Zarządzenie nr 60 z 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Aleksander Preca 2007-09-04 13:28:13
Zarządzenie nr 60 z 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomierzynie Aleksander Preca 2007-09-04 13:27:59
Zarządzenie nr 59 z 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych Aleksander Preca 2007-09-04 13:25:38
Zarządzenie nr 58 z 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 55 z 2007 roku o sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców Aleksander Preca 2007-09-04 13:25:29
Zarządzenie nr 57 z 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2007roku Aleksander Preca 2007-09-04 13:25:20
Zarządzenie nr 56 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości Aleksander Preca 2007-09-04 13:25:07
Zarządzenie nr 55 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców Aleksander Preca 2007-09-04 13:24:50
Zarządzenie nr 59 z 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych Aleksander Preca 2007-09-04 13:23:08
Zarządzenie nr 58 z 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 55 z 2007 roku o sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców Aleksander Preca 2007-09-04 13:22:27
Zarządzenie nr 57 z 2007 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za I półrocze 2007roku Aleksander Preca 2007-09-04 13:22:14
Zarządzenie nr 59 z 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania faktur za telefony komórkowe używane do celów służbowych - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-09-04 13:22:02
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-08-29 13:45:41
Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-08-29 13:10:07
Sukcesywna dostawa owoców, warzyw i artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim Magdalena Dąbrowska 2007-08-29 13:09:09
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-08-29 13:08:47
Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Kalisz Pomorski Magdalena Dąbrowska 2007-08-29 13:08:10
Zarządzenie nr 55 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-08-27 14:58:17
Zarządzenie nr 55 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-08-27 14:56:45
Zarządzenie nr 56 z 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości Aleksander Preca 2007-08-27 14:43:56
Zarządzenie nr 55 z 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców - dokument usunięty Aleksander Preca 2007-08-27 14:42:25
Zarządzenie nr 54 z 2007 roku w sprawie wyznaczenia Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych do prowadzenia postępowań przetargowych i zamówiń publicznych Aleksander Preca 2007-08-27 14:42:15
Zarządzenie nr 53 z 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok Aleksander Preca 2007-08-27 14:42:05
Zarządzenie nr 52 z 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomosci Aleksander Preca 2007-08-27 14:41:56
Zarządzenie nr 51 z 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim wprowadzonego zarządzeniem Nr 83/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku z późniejszą zmianą Aleksander Preca 2007-08-27 14:41:45